group

GROUP(5)        PodrÄcznik programisty Linuksa        GROUP(5)NAZWA
    group - plik grup użytkowników

OPIS
    /etc/group jest plikiem w formacie ASCII, definiujÄcym grupy, do
    których naleÅ¼Ä użytkownicy. Każdy wpis zajmuje jednÄ liniÄ
    nastÄpujÄcej postaci:

       nazwa_grupy:hasÅo:GID:lista_użytkowników

    Oto opisy poszczególnych pól:

    nazwa_grupy
       nazwa grupy, do której naleÅ¼Ä użytkownicy.

    password
       (zaszyfrowane) hasÅo dostÄpu do grupy. Jeżeli to pole jest
       puste, hasÅo nie jest wymagane.

    GID  numeryczny identyfikator grupy.

    lista_użytkowników
       rozdzielone przecinkami nazwy wszystkich użytkowników,
       należÄcych do grupy.

PLIKI
    /etc/group

ZOBACZ TAKŻE
    login(1), newgrp(1), passwd(5)Linux               1992-12-29             GROUP(5)