gvim

VIM(1)            General Commands Manual           VIM(1)AD
    vim - Vi IMproved, bir programcının metin düzenleyicisi

ÖZET
    vim [seçenekler] [dosya ..]
    vim [seçenekler] -
    vim [seçenekler] -t etiket
    vim [seçenekler] -q [hatadosyası]

    ex
    view
    gvim gview evim eview
    rvim rview rgvim rgview

TANIM
    Vim, Vi ile yukarıya doğru uyumlu olan bir metin düzenleyicisidir. Her
    tür düz metni düzenlemede kullanılabilir. Özellikle programları
    düzenlemede yararlıdır.

    Vi üzerine yapılmış birçok geliştirme ve iyileştirmeyi içerir: Çok
    düzeyli geri alma, çoklu pencereler ve arabellekler, sözdizim vurgulama,
    komut satırı düzenleme, dosya adı tamamlama, çevrimiçi yardım, görsel
    seçim vb. Vim ve Vi arasındaki değişikliklerin bir özeti için ":help
    vi_diff.txt" dosyasına bir göz atın.

    Vim'i çalıştırırken gerekli olan yardımın çoğu çevrimiçi yardım
    sisteminden elde edilebilir. Bunun için ":help" komutunu
    kullanabilirsiniz. Aşağıda ÇEVRİMİÇİ YARDIM bölümüne bakın.

    Genelde Vim tek bir dosyayı düzenlemek için şu komutla çalıştırılır:

      vim dosya

    Biraz daha açacak olursak:

      vim [seçenekler] [dosyalistesi]

    Eğer dosya listesi sağlanmamışsa, düzenleyici boş bir arabellek açar.
    Bunun dışında aşağıdaki dört seçenekten bir tanesi de bir veya birden çok
    dosyayı düzenlemek için kullanılabilir.

    dosya ..  Dosya adlarının bir listesi. Bunlardan ilki ekrana getirilip
          arabelleğe yüklenir. İmleç arabelleğin ilk satırında
          konumlandırılır. Diğer dosyalara ":next" komutu ile
          geçebilirsiniz. Adı tire ile başlayan bir dosyayı düzenlemek
          için dosya listesinin başına "--" koyun.

    -      Düzenlenecek dosya stdin'den okunur. Komutlar bir tty olması
          gereken stderr'den okunur.

    -t {etiket} Düzenlenecek dosya ve bu dosyanın başlangıç imleç konumu bir
          "etiket"e dayanır, bir tür bıraktığınız konumu belirten bir
          ayraç gibi. Etiket dosyasında {etiket} aranır, ilişkin dosya
          şu anki dosya olur ve ilişkin komut çalıştırılır. Bu genelde
          C programları için kullanılır, {etiket} bu durumda bir işlev
          olabilir. Bunun sonucunda bu işlevi içeren dosya o anki
          dosya olur ve imleç bu işlevin başlangıcına konumlandırılır.
          Ek bilgi için: ":help tag-commands".

    -q [hatadosyası]
          Hızlı düzelt kipinde başlat [hatadosyası] okunur ve ilk hata
          görüntülenir. Eğer [hatadosyası] sağlanmazsa, dosya adı
          'errorfile' seçeneğinden alınır (öntanımlı olarak Amiga için
          "AztecC.Err", diğer sistemlerde "errors.err"). Sonraki
          hatalara ":cn" komutu ile geçilebilir. Ek bilgi için: ":help
          quickfix".

    Vim girilen komutun adına göre değişik biçimde davranır (çalıştırılabilir
    hâlâ aynı dosya olarak kalabilir).

    vim    "Normal" kip, standart çalışma biçimi.

    ex    Ex kipinde başlat. "-e" değişkeni ile de başlatılabilir.
         Normal kipe ":vi" komutu ile geçilebilir.

    view   Saltokunur kipte başlat. Bu kipte dosya yazımına izin
         verilmez. "-R" değişkeni ile de başlatılabilir.

    gvim gview
         Grafik arabirim sürümü. Yeni bir pencere açar. "-g" değişkeni
         ile de başlatılabilir.

    evim eview
         Kolay kipte başlatılan grafik arabirim sürümü. Yeni bir
         pencere açar. "-y" değişkeni ile de başlatılabilir.

    rvim rview rgvim rgview
         Yukarıdaki ile aynı, ancak sınırlamalar içerir. Kabuk
         komutları çalıştırılamaz veya Vim askıya alınamaz. "-Z"
         değişkeni ile de başlatılabilir.

SEÇENEKLER
    Seçenekler bir sıra gözetmeksizin dosya adlarından önce veya sonra
    kullanılabilir. Herhangi bir değişken içermeyen seçenekler bir tirenin
    ardında sıralanabilir.

    +[num]   İlk dosya için imleç "num" satırında konumlandırılacaktır.
          Eğer "num" eksikse imleç en son satırda başlar.

    +/{dizge}  İlk dosya için imleç {dizgi}'nin ilk eşleşmesinin olduğu
          satırda konumlandırılacaktır. Kullanılabilir arama dizgileri
          için ":help search-pattern" yazın.

    +{komut}

    -c {komut} İlk dosya okunduktan sonra {komut} çalıştırılır. {komut} bir
          Ex komutu olarak işletilir. Eğer {komut} boşluk içeriyorsa
          çift tırnak içerisine alınmalıdır (bu kullanılan kabuğa
          bağlıdır). Örnek: vim "+set si" main.c
          Not: 10 taneye kadar "+" veya "-c" komutu kullanabilirsiniz.

    -S {dosya} İlk dosya okunduktan sonra {dosya} kaynak alınır. -c "source
          {dosya}" bu komutun eşdeğeridir. {dosya}, '-' ile
          başlayamaz. Eğer {dosya} sağlanmazsa "Session.vim"
          kullanılır (yalnızca -S son değişken olarak kullanıldığında
          işe yarar).

    --cmd {komut}
          "-c" komutu gibi, ancak komut herhangi bir vimrc dosyasını
          işletmeden önce çalıştırılır. "-c" komutundan bağımsız
          olarak bu komutlardan 10 taneye kadar çalıştırabilirsiniz.

    -A     Eğer Vim sağdan sola yazılan dosyaları ve Arapça klavye
          dizilimini kullanabilmesi için ARAPÇA desteği ile derlenmişe
          bu seçenek Vim'i Arapça kipinde başlatır ('arabic' seçeneği
          açılır). Aksi durumda Vim hata verip çıkar.

    -b     İkili kip. Bir çalıştırılabiliri veya ikili dosyayı
          düzenlemeye olanacak sağlayacak birkaç seçenek ayarlanır.

    -C     Uyumlu kip. 'compatible' seçeneğini ayarlar. Bu kipte Vim
          bir .vimrc dosyası var olsa bile genelde Vi gibi davranır.

    -d     Karşılaştırma kipinde başlat. Bir, iki, üç veya dört adet
          dosya adı değişkeni olmalıdır. Vim bütün dosyaları yan yana
          açar ve aralarındaki değişiklikleri gösterir. vimdiff(1)
          gibi çalışır.

    -d {aygıt} {aygıt}'ı bir uçbirim olarak kullanmak için açar. Yalnızca
          Amiga'da çalışır. Örnek: "-d con:20/30/600/150".

    -D     Hata ayıklama kipi. Bir betiğin ilk komutunu çalıştırırken
          hata ayıklama kipine geçer.

    -e     Vim'i Ex kipinde başlatır, "ex" çalıştırılabiliri ile aynı
          işlevi görür.

    -E     Vim'i geliştirilmiş Ex kipinde başlatır, "exim"
          çalıştırılabiliri ile aynı işlevi görür.

    -f     Önplan. Grafik arabirim sürümü için Vim başladığı kabuktan
          ayrılmayacak ve kendisini çatallamayacaktır. Amiga'da, Vim
          yeni bir pencere açmak için yeniden başlatılmaz. Bu seçenek
          Vim düzenleme oturumunun bitmesini bekleyecek bir program
          tarafından başlatıldığında kullanılmalıdır (örn. mail).
          Amiga'da ":sh" ve ":!" komutları çalışmayacaktır.

    --nofork  Önplan. Grafik arabirim sürümü için Vim başladığı kabuktan
          ayrılmayacak ve kendisini çatallamayacaktır.

    -F     Eğer Vim sağdan sola yazılan dosyaları ve Farsça klavye
          dizilimini kullanabilmesi için FKMAP desteği ile derlenmişse,
          bu seçenek Vim'i Farsça kipinde başlatır ('fkmap' ve
          'rightleft' seçenekleri açılır). Aksi durumda Vim hata verip
          çıkar.

    -g     Eğer Vim grafik arabirim desteği ile derlenmişse bu seçenek
          grafik arabirimi çalıştırır. Eğer grafik arabirim desteği
          eklenmemişse Vim hata verir ve çıkar.

    -h     Komut satırı değişkenleri ve seçenekleri üzerine biraz yardım
          sağlar. Bu komuttan sonra Vim çıkar.

    -H     Eğer Vim sağdan sola yazılan dosyaları ve İbranca klavye
          dizilimini kullanabilmesi için RIGHTLEFT desteği ile
          derlenmişse, bu seçenek Vim'i İbranca kipinde başlatır
          ('hkmap' ve 'rightleft' seçenekleri açılır). Aksi durumda
          Vim hata verir ve çıkar.

    -i {viminfo}
          Öntanımlı "~/.viminfo" dosyası yerine kullanılacak olan
          viminfo dosyasını belirtmek için kullanılır. Bu komut aynı
          zamanda viminfo kullanımını atlamak için de kullanılabilir.
          Bunun için dosya adı yerine "NONE" vermeniz yeterlidir.

    -L     -r ile aynı.

    -l     Lisp kipi. Bu değişken 'lisp' ve 'showmatch' seçeneklerini
          açar.

    -m     Dosya yazma seçeneği kapalıdır. ´write' seçeneğini sıfırlar.
          Arabelleği hâlâ değiştirebilirsiniz, ancak dosyayı yazmak
          olanaklı değildir.

    -M     Değişikliklere izin verilmez. 'modifiable' ve 'write'
          seçenekleri kapatılır, böylece değişiklik yapılamaz ve
          dosyalar yazılamaz. Bu seçenekleri yeniden açıp değişiklik
          yapmayı etkinleştirebilirsiniz.

    -N     Uyumsuz kip. 'no-compatible' seçeneğini sıfırlar. Bu
          seçenekle birlikte Vim biraz daha düzgünce çalışır, ancak bir
          .vimrc dosyası olmamasına rağmen Vi ile daha az uyumludur.

    -n     Bir takas dosyası kullanılmaz. Çökme sonrası kurtarma
          olanaklı olmayacaktır. Eğer çok yavaş bir ortamda dosya
          çalışıyorsanız (örn. disket) yararlı olabilir. ":set uc=0"
          ile de yapılabilir. Geri almak için ":set uc=200" yapın.

    -nb     NetBeans için bir düzenleyici sunucusu olur. Ayrıntılar için
          belgelere bakın.

    -o[N]    N sayıda pencereyi üst üste açar. N verilmezse, her dosya
          için bir pencere açar.

    -O[N]    N sayıda pencereyi yan yana açar. N verilmezse, her dosya
          için bir pencere açar.

    -p[N]    N sayıda sekme açar. N verilmezse, her dosya için bir sekme
          açar.

    -R     Saltokunur kip. ´readonly' seçeneği açılır. Arabelleği hâlâ
          değiştirebilirsiniz, ancak yanlışlıkla dosyanın üzerine
          yazmaktan sizi korur. Dosyanın üzerine yazmak
          istemiyorsanız, Ex komutuna bir ünlem imi ekleyin, örn.
          ":w!". -R seçeneği aynı zamanda -n seçeneğini de uygular
          (yukarıda bakın). ´readonly' seçeneği ":set noro" ile
          sıfırlanabilir. Ek bilgi için: ":help 'readonly'".

    -r     Takas dosyalarını içerdikleri kurtarma bilgilerini gösterecek
          biçimde listeler.

    -r {dosya} Kurtarma kipi. Çökmüş bir düzenleme oturumunu takas
          dosyasını kullanarak kurtarır. Takas dosyası dosya ile aynı
          ada iye olup sonuna ".swp" eklenmiştir. Ek bilgi için:
          ":help recovery".

    -s     Sessiz kip. Yalnızca "Ex" olarak başlatıldığında veya "-e"
          seçeneği "-s" seçeneğinden önce verildiğinde çalışır.

    -s {betikgir}
          {betikgir} betik dosyası okunur. Dosyadaki karakterler
          onları siz girmişsiniz gibi kabul edilir. Aynısı ":source!
          {betikgir}" komutu ile de gerçekleştirilebilir. Eğer
          dosyanın sonuna düzenleyici çıkmadan önce gelinirse, sonraki
          karakterler klavyeden okunur.

    -T {uçbirim}
          Vim'e kullandığınız uçbirimin adını söyler. Yalnızca
          kendiliğinden okunamazsa gereklidir. Vim'in tanıdığı bir
          uçbirim olmalıdır veya termcap veya terminfo dosyasında
          tanımlı olmalıdır.

    -u {vimrc} İlklendirme için {vimrc} dosyasındaki komutları kullan.
          Diğer tüm ilklendirmeler atlanır. Bunu özel türde dosyaları
          düzenlemek için kullanın. Dosya adı olarak "NONE" verilirse
          tüm özelleştirmeler atlanır. Ek bilgi için vim içinde ":help
          initialization" bölümüne bakın.

    -U {gvimrc} Grafik arabirim ilklendirmesi için {gvimrc} dosyasındaki
          komutlara bakın. Diğer tüm grafik arabirim ilklendirmeleri
          atlanır. Dosya adı olarak "NONE" verilirse tüm
          özelleştirmeler atlanır. Ek bilgi için vim içinde ":help
          gui-init" bölümüne bakın.

    -V[N]    Sözlü anlatım. Hangi dosyaların kaynak alındığını ve viminfo
          dosyasından nelerin okunduğunu yazdırır. 'verbose' için
          isteğe bağlı N seçeneği kullanılabilir. Öntanımlı sayı
          10'dur.

    -v     Vim'i "vi" yazarak başlatırmış gibi Vi kipinde başlatır. Bu
          yalnızca çalıştırılabilir "ex" olduğunda bir işe yarar.

    -w {betikçık}
          Girdiğiniz tüm karakterler siz Vim'den çıkana değin
          {betikçık} dosyasında saklanır. Bu "vim -s" veya ":source"
          komutu ile kullanılacak bir betik yaratmaya yarar. Eğer
          {betikçık} dosyası varsa karakterler dosyaya eklenir.

    -W {betikçık}
          -w gibi, ancak var olan bir dosyanın üzerine yazar.

    -x     Dosya yazarken şifreleme kullanır. Bir şifre girmeniz
          istenecektir.

    -X     X sunucusuna bağlanmaz. Vim'in uçbirimde başlama süresini
          azaltır ancak pencere başlığı ve pano kullanılamaz.

    -y     Vim'i "evim" veya "eview" yazarak başlatırmış gibi kolay
          kipte başlatır. Vim'i diğer tıkla ve yaz düzenleyicileri
          gibi çalıştırır.

    -Z     Kısıtlı kip. Program "r" yazarak başlatılmış gibi davranır.

    --     Seçeneklerin bittiğini belirtir. Bundan sonraki değişkenler
          artık bir dosya adı olarak işletilir. Aynı zamanda '-' ile
          başlayan bir dosyayı tanıtmak için de kullanılabilir.

    --echo-wid Yalnızca GTK grafik arabirimi: Pencere numarasını stdout'a
          yankıla.

    --help   Yardım iletisini yazdırır ve çıkar, "-h" gibi.

    --literal  Dosya adı değişkenlerini gerçek anlamda işlet, joker
          karakterlerini genişletme. Bunun kabuğun karakterleri
          kendiliğinden genişlettiği Unix'te bir etkisi
          bulunmamaktadır.

    --noplugin Eklentileri yükleme. "-u NONE" da aynı işlevi görür.

    --remote  Bir Vim sunucusuna bağlan ve geri kalan değişkenlerde
          belirtilen dosyaları düzenle. Eğer bir sunucu bulunamazsa bir
          uyarı verilir ve dosyalar şu anki Vim'de düzenlenir.

    --remote-expr {ifade}
          Bir Vim sunucusuna bağlan ve {ifade}'yi değerlendirip sonucu
          stdout'a yazdır.

    --remote-send {anahtarlar}
          Bir Vim sunucusuna bağlan ve ona {anahtarlar} gönder.

    --remote-silent
          --remote gibi, ancak bir sunucu bulunamazsa uyarı vermez.

    --remote-wait
          --remote gibi, ancak Vim dosyalar düzenlenene kadar çıkmaz.

    --remote-wait-silent
          --remote-wait gibi, ancak bir sunucu bulunamazsa uyarı
          vermez.

    --serverlist
          Bulunabilecek bütün Vim sunucularını listeler.

    --servername {ad}
          {ad}'ı bir sunucu adı olarak kullanır. Bir --remote
          değişkeni ve bağlanacağı sunucunun adı ile kullanılmadığı
          sürece şu anki Vim için kullanılır.

    --socketid {id}
          Yalnızca GTK grafik arabirimi: GtkPlug mekanizmasını
          kullanarak gvim'i başka bir pencerede çalıştır.

    --version  Sürüm bilgisini yazdırır ve çıkar.

ÇEVRİMİÇİ YARDIM
    Vim içinde ":help" yazarak başlayın. Belirli bir konu üzerine yardım
    almak için ":help subject" yazın. Örneğin: "ZZ" komutu üzerine bilgi
    almak için ":help ZZ" yazın. <Tab> ve CTRL-D kullanarak konuları
    tamamlayın (":help cmdline-completion"). Bir konumdan diğerini atlamak
    için etiketler mevcuttur (bir tür köprü gibi), ek bilgi için ":help").
    Tüm belgelendirmeyi bu biçimde okuyabilirsiniz, örneğin: ":help
    syntax.txt". ":help syntax.txt".

DOSYALAR
    /usr/share/vim/vim82/doc/*.txt
           Vim belgelendirme dosyaları. Tüm listeyi görmek için
           ":help doc-file-list" yazın.

    /usr/share/vim/vim82/doc/tags
           Belgelendirme içinde veri bulmak için kullanılan etiketler
           dosyası.

    /usr/share/vim/vim82/syntax/syntax.vim
           Sistem geneli sözdizim ilklendirmeleri.

    /usr/share/vim/vim82/syntax/*.vim
           Programlama dilleri için sözdizim dosyaları.

    /etc/vimrc   Sistem geneli Vim ilklendirmeleri.

    ~/.vimrc    Sizin kişisel Vim ilklendirmeleriniz.

    /etc/gvimrc  Sistem geneli gvim ilklendirmeleri.

    ~/.gvimrc   Sizin kişisel gvim ilklendirmeleriniz.

    /usr/share/vim/vim82/optwin.vim
           ":options" komutu için kullanılan betik, görsel seçenek
           ayarları.

    /usr/share/vim/vim82/menu.vim
           gvim için sistem geneli menü ilklendirmeleri.

    /usr/share/vim/vim82/bugreport.vim
           Hata raporu oluşturmak için kullanılan betik. Ek bilgi
           için: ":help bugs".

    /usr/share/vim/vim82/filetype.vim
           Dosya türünü adından tanıyan betik. Ek bilgi için: ":help
           'filetype'".

    /usr/share/vim/vim82/scripts.vim
           Dosya türünü içeriğinden tanıyan betik. Ek bilgi için:
           ":help 'filetype'".

    /usr/share/vim/vim82/print/*.ps
           PostScript yazdırması için kullanılan dosyalar.

    En güncel bilgiler için VİM ana sayfasını ziyaret edin:
    <URL:http://www.vim.org/>

AYRICA BAKINIZ
    vimtutor(1)

YAZAR
    Vim'in büyük çoğunluğu Bram Moolenaar tarafından başkalarının kayda değer
    yardımlarıyla yazılmıştır. Ek bilgi için Vim içinde ":help credits"
    yazın.
    Vim Stevie tabanlıdır, yazarları: Tim Thompson, Tony Andrews ve G.R.
    (Fred) Walter. Orijinal koddan geriye pek bir şey kalmadığını söylemek
    yanlış olmaz.

HATALAR
    Bilinen hataların bir listesi için ":help todo" yazın.

    Unutmayın ki, başkaları tarafından hata olarak değerlendirilebilecek
    konuların bir çoğu Vi'nin davranışlarına sadık kalınması nedeniyle
    vardır. Yine de bazı şeylerin "Vi bunu değişik biçimde yapıyor" diye hata
    olabileceğini düşünüyorsanız, "vi_diff.txt" dosyasını dikkatle okuyun
    (veya Vim içinde :help vi_diff.txt yazın. Ek olarak 'compatible' ve
    'cpoptions' seçeneklerine de bakabilirsiniz.                 11 Nisan 2006              VIM(1)