gvimdiff

VIMDIFF(1)          General Commands Manual         VIMDIFF(1)AD
    vimdiff - bir dosyanın dört adede kadar sürümlerini Vim ile düzenle ve
    ayrımlarını göster

ÖZET
    vimdiff [seçenekler] dosya1 dosya2 [dosya3 [dosya4]]

    gvimdiff

TANIM
    Vimdiff, Vim içinde iki (üç veya dört) dosyayı açar. Her dosya ayrı
    pencerelerde açılır. Dosyalar arasındaki ayrımlar vurgulanır. Böylece
    değişiklikler kolayca denetlenebilir ve aynı dosyanın başka bir sürümüne
    kolaylıkla aktarılabilir.

    Vim hakkında ek bilgi için: vim(1)

    gvimdiff olarak başlatılırsa varsa grafik arabirim açılır.

    Her pencerede 'diff' seçeneği açılır, böylece değişiklikler vurgulanır.
    ´wrap' ve 'scrollbind' seçenekleri metnin düzgün görünmesi için açılır.
    ´foldmethod' seçeneği "diff"e, ayarlanır, böylece satır aralıkları
    kıvrılır. 'foldcolumn' seçeneği kıvırmaları kolay ayrımlama ve açıp
    kapama için iki olarak ayarlanır.

SEÇENEKLER
    Satırlar hizalama için "-O" seçeneği kullanılmışçasına dikey bölüntüler
    içinde görüntülenir. Yatay bölüntüler kullanmak için "-o" kullanın.
    Diğer tüm değişkenler için: vim(1).

AYRICA BAKINIZ
    vim(1)

YAZAR
    Vim'in büyük çoğunluğu Bram Moolenaar tarafından başkalarının kayda değer
    yardımlarıyla yazılmıştır. Ek bilgi için Vim içinde ":help credits"
    yazın.                 30 Mart 2001            VIMDIFF(1)