gvimdiff

VIMDIFF(1)          General Commands Manual         VIMDIFF(1)NAZWA
    vimdiff - edytuj dwie, trzy lub cztery wersje pliku w Vimie i zobacz
    różnice

SYNOPSIS
    vimdiff [opcje] plik1 plik2 [plik3 [plik4]]

    gvimdiff

OPIS
    Vimdiff uruchomi Vima z dwoma (trzema lub czterema plikami), każdy z nich
    we własnym oknie. Różnice między plikami zostaną podświetlone. Jest to
    dobry sposób by przeanalizować różnice i przenieść zmiany z jednej wersji
    pliku do innej.

    Zobacz vim(1) by poznać więcej szczegółów o samym Vimie.

    Kiedy uruchomiony jako gvimdiff zostanie uruchomione GUI (jeśli
    dostępne).

    W każdym oknie zostanie ustawiona opcja 'diff', która spowoduje
    podświetlenie różnic.
    Opcje 'wrap' i 'scrollbind' zostaną ustawione by tekst się wygodnie
    przeglądało.
    Opcja 'foldmethod' zostanie ustawiona na "diff", dzięki czemu
    niezmienione linie zostaną zwinięte. 'foldcolumn' będzie równe 2 aby
    łatwo wyszukiwać, otwierać i zamykać zwinięcia.

OPCJE
    Pionowy podział zostanie użyty do wyrównania linii, tak jakby użyto opcji
    "-O". Aby uzyskać poziomy podział użyj opcji "-o".

    Aby poznać inne opcje zobacz vim(1).

ZOBACZ TAKŻE
    vim(1)

AUTOR
    Większość Vima została napisana przez Brama Moolenaara przy pomocy wielu
    innych osób. Zobacz ":help credits w Vimie.                  2001 Mar 30            VIMDIFF(1)