gvimdiff

VIMDIFF(1)          General Commands Manual         VIMDIFF(1)NAVN
    vimdiff - rediger to, tre eller fire version af en fil med Vim, og vis
    forskellene

SYNOPSIS
    vimdiff [tilvalg] fil1 fil2 [fil3 [fil4]]

    gvimdiff

BESKRIVELSE
    Vimdiff starter Vim på to (eller tre eller fire) filer. Hver fil får sit
    eget vindue. Forskellene mellem filerne fremhæves. Det er en fin måde
    til at inspicere ændringer og til at flytte ændringer fra en version til
    en anden version af den samme fil.

    Se vim(1) for detaljer om selve Vim.

    Når den startes som gvimdiff , så starter den GUI'en, hvis den er
    tilgængelig.

    I hvert vindue sættes 'diff'-valgmuligheden, som får forskellene til at
    blive fremhævet.
    ´wrap'- og 'scrollbind'-valgmulighederne sættes for at få teksten til at
    se godt ud.
    ´foldmethod'-valgmuligheden sættes til "diff", hvilket lægger områder af
    linjer uden ændringer i en sammenfoldning. 'foldcolumn' sættes til to,
    for at gøre det lettere at se sammenfoldningerne og åbne eller lukke dem.

TILVALG
    Lodrette opdelinger bruges til at opstille linjerne, som hvis
    "-O"-argumentet blev brugt. Brug "-o"-argumentet, for i stedet at bruge
    vandrette opdelinger.

    Se vim(1) for alle andre argumenter.

SE OGSÅ
    vim(1)

FORFATTER
    Det meste af Vim blev lavet af Bram Moolenaar, med en masse hjælp fra
    andre. Se ":help credits" i Vim.                 30. marts 2001            VIMDIFF(1)