help2man

HELP2MAN(1)           Uzant-komandoj           HELP2MAN(1)NOMO
    help2man - generas simplan man-paÄon

RESUMO
    help2man [MODIFILO]... PLENUMEBLAÄ´O

PRISKRIBO
    'help2man' generas man-paÄon el eligoj de '--help' kaj '--version'.

    -n, --name=ÄENO
       priskribo por la alineo NAME (NOMO)

    -s, --section=SEKCIO
       sekci-numero por man-paÄo (1, 6, 8)

    -m, --manual=TEKSTO
       nomo de la manlibro (Uzant-Komandoj, ...)

    -S, --source=TEKSTO
       fonto de la programo (FSF, Debian, ...)

    -L, --locale=ÄENO
       elekti lokaĵaron (aprioras "C")

    -i, --include=DOSIERO
       inkluzivigi materialon el 'DOSIERO'

    -I, --opt-include=DOSIERO inkluzivigi materialon el 'DOSIERO' se Äi
       ekzistas

    -o, --output=DOSIERO
       sendi eligon al 'DOSIERO'

    -p, --info-page=TEKSTO
       nomo de manlibro Texinfo

    -N, --no-info
       formeti referencon al manlibro Texinfo

    -l, --libtool
       forviÅi la 'lt-' el la program-nomo

    --help montri tiun Äi helpon, kaj eliri

    --version
       montri versio-numeron, kaj eliri

    PLENUMEBLAÄ´O devas akcepti modifilojn '--help' kaj '--version' kaj
    eligi al Äefeligujo kvankam alternativoj povas esti indikataj uzante:

    -h, --help-option=ÄENO
       help-elektila Äeno

    -v, --version-option=ÄENO versi-elektila Äeno

    --version-string=ÄENO
       versia Äeno

    --no-discard-stderr
       inkluzivigi Äeferarujo dum analizado de elektil-eligo

    Raportu program-misojn al <bug-help2man@gnu.org>.

    Kopirajto (C) 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
    2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Free Software
    Foundation, Inc. Tio Äi estas libera programaro; rigardu la fontkodon
    por kopi-kondiÄoj. Estas NENIU garantio; eÄ ne por MERKATIGEBLO aÅ
    TAŬGECO POR SPECIFA CELO.

INKLUZIV-DOSIEROJ
    Kroma materialo povos esti enmetata en la generota eligo per la
    elektiloj --include kaj --opt-include La formo estas simpla:

      [sekcio]
      teksto

      /Åablono/
      teksto

    Pecoj de netuÅita teksto *roff estos enmetataj en la eligo en la
    komenco de la donita [sekcio] (iu ajn uskleco), aÅ post alineo
    kongruanta al /Åablono/.

    Åablonoj uzas la sintakson de regul-esprimoj Perl kaj povas esti
    sekvataj de la modifiloj i, s m (konsultu perlre(1)).

    Linioj antaÅ la unua sekcio aÅ Åablono komencantaj per '-' estas
    traktataj kiel modifiloj. Äio alia estas silente preteratentata kaj
    povas esti uzata por komentoj, Ålosilvortoj RCS kaj simile.

    La sekci-eliga ordo (por tiuj enmetitaj) estas:

      NOMO
      RESUMO
      PRISKRIBO
      ELEKTILOJ|MODIFILOJ
      alia
      MEDIO
      DOSIEROJ
      EKZEMPLOJ
      AŬTORO
      RAPORTO DE PROGRAM-MISOJ
      KOPIRAJTO
      KONSULTU ANKAŬ

    Iu ajn sekcio [NOMO] [RESUMO] aperantaj en la inkluziv-dosiero
    anstataÅigos kion ajn estus aÅtomate produktite (kvankam vi ankoraÅ
    povas preterpasi la NOMOn per --name se bezonate).

    Aliaj sekcioj estos antaÅmetataj al la aÅtomate produktota eligo por la
    normaj sekcioj montrataj supre, aÅ inkluzivataj Äe alia (supre) laÅ la
    ordo kiel ili estis trovataj en la inkluziv-dosiero.

    Almeto de teksto en la sekcion povas esti malimplice petata uzante la
    sintakson [<sekcio], [=sekcio] aÅ [>sekcio] por meti la kroman tekston
    antaÅ, Äe, aÅ post la ordinara eligo, respektive.

DISPONEBLECO
    La lasta versio de tiu Äi eldono disponeblas retkonekte el:

      ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

AŬTORO
    Verkita de Brendan O'Dea <bod@debian.org>

KONSULTU ANKAŬ
    La kompleta dokumentaro por help2man estas tenata kiel manlibro
    Texinfo. Se la programoj info kaj help2man estas Äuste instalitaj en
    via sistemo, la komando

       info help2man

    devos doni al vi aliron al la kompleta manlibro.help2man 1.47.12          2020-01            HELP2MAN(1)