help2man

HELP2MAN(1)          Användarkommandon          HELP2MAN(1)NAMN
    help2man - generera en enkel manualsida

SYNOPSIS
    help2man [FLAGGA]... KÃRBAR FIL

BESKRIVNING
    âhelp2manâ genererar en manualsida av utdata frÃ¥n â--helpâ och
    â--versionâ.

    -n, --name=STRÃNG
       beskrivning av NAMN-paragrafen

    -s, --section=SEKTION
       sektionsnummer för manualsida (1, 6, 8)

    -m, --manual=TEXT
       namn på manual (Användarkommandon, ...)

    -S, --source=TEXT
       programkälla (FSF, Debian, ...)

    -L, --locale=STRÃNG
       välj lokal (standardvärde âCâ)

    -i, --include=FIL
       inkludera material frÃ¥n âFILâ

    -I, --opt-include=FIL
       inkludera material frÃ¥n âFILâ om den existerar

    -o, --output=FIL
       skicka utdata till âFILâ

    -p, --info-page=TEXT
       namn på Texinfo-manual

    -N, --no-info
       tysta ned pekare till Texinfo-manual

    -l, --libtool
       exkludera âlt-â frÃ¥n programnamnet

    --help skriv ut den här hjälpen, avsluta sedan

    --version
       skriv ut versionsnummer, avsluta sedan

    KÃRBAR FIL bör acceptera flaggorna â--helpâ och â--versionâ även om
    alternativ kan anges med:

    -h, --help-option=STRÃNG
       sträng för hjälpflagga

    -v, --version-option=STRÃNG
       sträng för versionsflagga

    --version-string=STRÃNG
       versionssträng

    --no-discard-stderr
       inkludera stderr vid tolkning av flaggutdata

INKLUDERA FILER
    Ytterligare material kan inkluderas i den genererade utskriften med
    flaggorna --include och --opt-include Formatet är enkelt:

      [sektion]
      text

      /mönster/
      text

    Block av *roff-text infogas ord för ord i utskriften antingen vid
    början av angiven [section] (okänslig för skiftläge), eller efter
    en paragraf som matchar /mönster/.

    Mönster använder Perls syntax för reguljära uttryck och kan
    efterföljas av modifierarna i, s eller m (se perlre(1)).

    Rader före den första sektionen eller mönstret som börjar med "-"
    behandlas som flaggor. Allt annat ignoreras tyst och kan användas
    för kommentarer, RCS-nyckelord och liknande.

    Ordning på sektionsutskriften är:

      NAMN
      SYNOPSIS
      BESKRIVNING
      FLAGGOR
      övrigt
      MILJÃ
      FILER
      EXEMPEL
      UPPHOVSMAN
      RAPPORTERA FEL
      COPYRIGHT
      SE OCKSÃ

    Alla [namn] eller [synopsis] avsnitt som förekommer i
    inkluderingsfilen kommer att ersätta vad som automatiskt skulle bli
    producerat (även om du fortfarande kan åsidosätta de senare med
    --name om det krävs).

    Andra sektioner läggs till i början av den automatiskt producerade
    utskriften för standardsektionerna angivna ovan, eller inkluderas vid
    övrigt (ovan) i den ordning de påträffades i inkluderingsfilen.

    Placering av text inom sektionen kan uttryckligen begäras genom att
    använda syntaxen [<sektion], [=sektion] eller [>sektion] för att
    placera ytterligare text innan, istället för eller efter
    standardutmatningen, respektive.

TILLGÃNGLIGHET
    Senaste versionen av den här utgåvan finns tillgänglig online från:

      ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

UPPHOVSMAN
    Skrivet av Brendan O'Dea <bod@debian.org>

RAPPORTERA FEL
    Rapportera fel till <bug-help2man@gnu.org>.
    Skicka synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT
    Copyright © 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009,
    2010 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020 Free Software
    Foundation, Inc.
    Det här är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor.
    Det finns INGEN garanti; inte ens för SÃLJBARHET eller LÃMPLIGHET FÃR
    SPECIELLT ÃNDAMÃL.

SE OCKSÃ
    Den fullständiga dokumentationen för help2man underhålls som en
    Texinfo-manual. Om den info och B. help2man programmen är ordentligt
    installerade på ditt system, kommandot

       information help2man

    bör ge dig tillgång till den kompletta manualen.GNU help2man 1.47.15       april 2020            HELP2MAN(1)