help2man

HELP2MAN(1)          Brukerkommandoer          HELP2MAN(1)NAVN
    help2man - generer en enkel manualside

OVERSIKT
    help2man [VALG] ... KJÃRBAR

BESKRIVELSE
    «help2man» genererer en manual-side ved hjelp av utdata fra
    «--help» og «--version».

    -n, --name=STRENG
       beskrivelse for NAVN-paragraf

    -s, --section=SEKSJON
       seksjonsnummer for manualside (1, 6, 8)

    -m, --manual=TEKST
       navn på manual (Brukerkommandoer, ...)

    -S, --source=TEKST
       kilde til program (FSF, Debian, ...)

    -L, --locale=STRENG
       velg «locale» (standard «C»)

    -i, --include=FIL
       inkluder materiale fra «FIL»

    -I, --opt-include=FIL
       inkluder materiale fra «FIL» hvis den finnes

    -o, --output=FIL
       send utdata til «FIL»

    -p, --info-page=TEKST
       navn på Texinfo-manual

    -N, --no-info
       undertrykk peker til Texinfo-manual

    -l, --libtool
       ekskluder «lt-» fra programnavnet

    --help skriv ut denne hjelpen og avslutt

    --version
       skriv ut versjonsnummer og avslutt

    KJÃRBAR bør akseptere «- help» og «- version» opsjoner og
    produsere utdata på standard ut selv om alternativer kan spesifiseres
    ved hjelp av

    -h, --help-option=STRENG
       hjelpevalg-streng

    -v, --version-option=STRENG
       versjonsvalg-streng

    --version-string=STRENG
       versjonsstreng

    --no-discard-stderr
       inkluder standardfeil under analysering av output-valget

INKLUDER-FILER
    Ytterligere materiale kan være inkludert i den genererte utskriften
    med --include og --opt-include alternativer. Formatet er enkelt

      [seksjon]
      tekst

      /mønster/
      tekst

    Blokker av ordrett *roff-tekst er satt inn i utdata enten ved starten
    på den gitte [seksjon] (små bokstaver), eller etter et avsnitt
    matchende /mønster/.

    Mønstre bruker Perl regulære uttrykk syntaks og kan bli etterfulgt av
    the i, s eller m modifikatorer (se perlre(1)).

    Linjene før den første seksjon eller mønster som begynner med «-»
    er behandlet som alternativer. Noe annet er stille ignorert og kan
    brukes for kommentarer, RCS-søkeord og lignende.

    Seksjonsutgangsrekkefølgen (for de som er inkludert) er:

      NAVN
      OVERSIKT
      BESKRIVELSE
      VALG
      andre
      MILJÃ
      FILER
      EKSEMPLER
      OPPHAVSMANN
      RAPPORTERING AV FEIL
      OPPHAVSRETT
      SE OGSÃ

    Ethvert [NAVN] eller [OVERSIKT] seksjoner som vises i include-filen vil
    erstatte det som ville automatisk ha blitt produsert (selv om du
    fortsatt kan overstyre det forrige med --name hvis nødvendig).

    Andre seksjoner er forvalgt i automatisk produsert utdata for standard
    seksjoner gitt ovenfor, eller inkludert ved andre (ovenfor) i den
    rekkefølgen de ble påtruffet i inkluder-filen.

    Plassering av teksten innenfor seksjonen kan være eksplisitt forespurt
    ved hjelp av syntaksen [<seksjon], [=seksjon] eller [>seksjon] for å
    plassere ytterligere tekst henholdsvis før, i stedet for eller etter
    standard utdata.

TILGJENGELIGHET
    Den nyeste versjonen av denne distribusjonen er tilgjengelig på nettet
    fra:

      ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

OPPHAVSMANN
    Skrevet av Brendan O'Dea <bod@debian.org>

RAPPORTERING AV FEIL
    Rapporter feil til <bug-help2man@gnu.org>.

    Opphavsrett (C) 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
    2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020 Free
    Software Foundation, Inc.
    Dette er fri programvare; se kildekoden for kopieringsbetingelser. Det
    er INGEN garanti; ikke engang for SALGBARHET eller EGNETHET FOR ET
    BESTEMT FORMÃL    .

SE OGSÃ
    Den fullstendige dokumentasjonen for help2man opprettholdes som en
    Texinfo manual. Dersom info og help2man programmene er riktig
    installert på ditt sted burde kommandoen

       info help2man

    gi deg tilgang til hele manualen.GNU help2man 1.47.15       april 2020            HELP2MAN(1)