help2man

HELP2MAN(1)          ÎνÏολÎÏ ÏÏήÏÏη         HELP2MAN(1)NAME
    help2man - δημιοÏÏγία αÏÎ»Î®Ï ÏÎµÎ»Î¯Î´Î±Ï ÎµÎ³ÏειÏιδίοÏ

SYNOPSIS
    help2man [OPTION]... EXECUTABLE

DESCRIPTION
    `help2man' δημιοÏÏγεί μια Ïελίδα man αÏÏ Ïην Î‐
    ξοδο ÏÏν `--help' και `--version' output.

    -n, --name=STRING
       ÏεÏιγÏαÏή για Ïην ÏαÏάγÏαÏο NAME

    -s, --section=SECTION
       αÏιθμÏÏ ÎµÎ½ÏÏηÏÎ±Ï Î³Î¹Î± Ïελίδα εγÏειÏιδίοÏ
       (1, 6, 8)

    -m, --manual=TEXT
       Ïνομα εγÏειÏÎ¹Î´Î¯Î¿Ï (ÎνÏολÎÏ Î§ÏήÏÏη, ...)

    -S, --source=TEXT
       ÏÏοÎλεÏÏη ÏÏογÏάμμαÏÎ¿Ï (FSF, Debian, ...)

    -L, --locale=STRING
       εÏιλογή ÏοÏοθεÏÎ¯Î±Ï (ÏÏοεÏιλογή "C")

    -i, --include=FILE
       να ÏÏμÏεÏιληÏθεί ÏÎ»Î¹ÎºÏ Î±ÏÏ Ïο `FILE'

    -I, --opt-include=FILE
       να ÏÏμÏεÏιληÏθεί ÏÎ»Î¹ÎºÏ Î±ÏÏ Ïο `FILE' εάν
       ÏÏάÏÏει

    -o, --output=FILE
       αÏοÏÏολή αÏοÏελÎÏμαÏÎ¿Ï Ïε `FILE'

    -p, --info-page=TEXT
       Ïνομα ÏÎ¿Ï ÎµÎ³ÏειÏÎ¹Î´Î¯Î¿Ï Texinfo

    -N, --no-info
       καÏαÏÏολή δείκÏη Ïε εγÏειÏίδιο Texinfo

    --help εμÏάνιÏη αÏÏÎ®Ï ÏÎ·Ï Î²Î¿Î®Î¸ÎµÎ¹Î±Ï, μεÏά ÎξοδοÏ

    --version
       εμÏάνιÏη αÏÎ¹Î¸Î¼Î¿Ï ÎκδοÏηÏ, μεÏά ÎξοδοÏ

    Το EXECUTABLE θα ÏÏÎÏει να δÎÏεÏαι εÏιλογÎÏ `--help'
    και `--version' και να ÏαÏάγει αÏοÏÎλεÏμα ÏÏην
    stdout ÏαÏÏλο ÏÎ¿Ï Î¼ÏοÏεί να οÏιÏθοÏν
    εναλλακÏικά με ÏÏήÏη:

    -h, --help-option=STRING
       αλÏαÏιθμηÏÎ¹ÎºÏ ÎµÏÎ¹Î»Î¿Î³Î®Ï Î²Î¿Î®Î¸ÎµÎ¹Î±

    -v, --version-option=STRING
       αλÏαÏιθμηÏÎ¹ÎºÏ ÎµÏÎ¹Î»Î¿Î³Î®Ï ÎκδοÏηÏ

    --version-string=STRING
       αλÏαÏιθμηÏÎ¹ÎºÏ ÎκδοÏηÏ

    --no-discard-stderr
       να ÏÏμÏεÏιληÏθεί Ïο stderr καÏά Ïην ανάλÏÏη
       ÏÎ¿Ï Î±ÏοÏελÎÏμαÏÎ¿Ï ÏÎ·Ï ÎµÏιλογήÏ

    ÎναÏÎÏεÏε ÏÏάλμαÏα Ïε <bug-help2man@gnu.org>.

INCLUDE FILES
    ÎÏιÏλÎον ÏÎ»Î¹ÎºÏ Î¼ÏοÏεί να ÏÏμÏεÏιληÏθεί ÏÏο
    ÏαÏαγÏμενο αÏοÏÎλεÏμα με --include και --opt-include
    ÏÏ ÎµÏιλογÎÏ. ΠμοÏÏή είναι αÏλή:

      [ενÏÏηÏα]
      κείμενο

      /μοÏίβο/
      κείμενο

    ÎÏλοκ αÏÏολεξί κειμÎÎ½Î¿Ï *roff ειÏάγονÏαι ÏÏο
    αÏοÏÎλεÏμα είÏε ÏÏην αÏÏή ÏÎ·Ï Î´Î¿ÏμÎÎ½Î·Ï [section]
    (ÏÏοÏοÏή ÏÏα Ïεζά-κεÏαλαία), ή μεÏά αÏÏ Î¼Î¿Ïίβο
    ÏαÏαγÏάÏÎ¿Ï /pattern/.

    Τα μοÏίβα ÏÏηÏιμοÏοιοÏν Ïο ÏÏνÏακÏικÏ
    κανονικÏν εκÏÏάÏεÏν ÏÎ·Ï Perl και μÏοÏεί να
    ακολοÏθοÏνÏαι αÏÏ ÏοÏÏ i, s or m ÏÏοÏοÏοιηÏÎÏ (δεÏ
    perlre(1)).

    Îι γÏαμμÎÏ ÏÏιν Ïην ÏÏÏÏη ενÏÏηÏα ή μοÏίβο ÏοÏ
    αÏÏίζοÏν με `-' ανÏιμεÏÏÏίζονÏαι ÏÏ ÎµÏιλογÎÏ.
    ÎÏιδήÏοÏε άλλο αγνοείÏαι ÏιÏÏηÏά και μÏοÏεί
    να ÏÏηÏιμοÏοιηθεί για ÏÏÏλια, λÎξειÏ
    κλειδιά RCS και ÏαÏÏμοια.

    Î ÏειÏά εξαγÏÎ³Î®Ï ÎµÎ½Î¿ÏήÏÏν (γι' αÏÏÎÏ ÏοÏ
    ÏεÏιλαμβάνονÏαι) είναι:

      NAME
      SYNOPSIS
      DESCRIPTION
      OPTIONS
      άλλο
      ENVIRONMENT
      FILES
      EXAMPLES
      AUTHOR
      REPORTING BUGS
      COPYRIGHT
      SEE ALSO

    ÎÏοιεÏδήÏοÏε [NAME] ή [SYNOPSIS] ενÏÏηÏÎµÏ ÏοÏ
    εμÏανίζονÏαι ÏÏο αÏÏείο για να
    ÏÏμÏεÏιληÏθοÏν θα ανÏικαÏαÏÏήÏοÏν Ï,Ïι θα είÏε
    ÏαÏαÏθεί αÏÏÏμαÏα (ÏαÏÏλο ÏÎ¿Ï Î¼ÏοÏείÏε ακÏμα να
    ÏαÏακάμÏεÏε Ïην ÏÏοηγοÏμενη με --name αν
    αÏαιÏείÏαι).

    ÎÎ»Î»ÎµÏ ÎµÎ½ÏÏηÏÎµÏ ÎµÎ½ÏÏμαÏÏνονÏαι ÏÏο αÏÏÏμαÏα
    ÏαÏαγÏμενο αÏοÏÎλεÏμα για ÏÎ¹Ï ÏÏÏικÎÏ ÎµÎ½ÏÏηÏεÏ
    ÏÎ¿Ï Î´Î¯Î½Î¿Î½Ïαι ανÏÏÎÏÏ, ή ÏÏμÏεÏιλαμβάνονÏαι ÏÏο
    other (ανÏÏÎÏÏ) με Ïη ÏειÏά ÏÎ¿Ï ÎµÎ¯Ïαν ÏÏο αÏÏείο
    για να ÏÏμÏεÏιληÏθοÏν.

    Placement of the text within the section may be explicitly requested by
    using the syntax [<section], [=section] or [>section] to place the
    additional text before, in place of, or after the default output
    respectively.

AVAILABILITY
    Î ÏελεÏÏαία ÎκδοÏη αÏÏÎ®Ï ÏÎ·Ï Î´Î¹Î±Î½Î¿Î¼Î® είναι
    διαθÎÏιμη διαδικÏÏακά αÏÏ:

      ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

COPYRIGHT
    Copyright © 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009,
    2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020 Free Software
    Foundation, Inc. ÎÏÏÏ ÎµÎ¯Î½Î±Î¹ ελεÏθεÏο λογιÏμικÏ.
    ÎείÏε Ïον Ïηγαίο κÏδικα για ÏÏοÏÏ Î±Î½ÏιγÏαÏήÏ.
    ÎÎΠδίδεÏαι εγγÏηÏη, οÏÏε ακÏμα
    ÎÎÎ ÎΡÎΥΣÎÎÎΤÎΤÎΣ ή ÎÎΤÎÎÎÎÎÎΤÎΤÎΣ ÎÎΠΣΥÎÎÎÎΡÎÎÎÎÎ
    ΣÎÎÎ Î.

    ΣÏγγÏαÏή: Brendan O'Dea <bod@debian.org>

SEE ALSO
    Î ÏλήÏÎ·Ï ÏεκμηÏίÏÏη για help2man ÏÏάÏÏει ÏÏ
    εγÏειÏίδιο Texinfo. Îν Ïο info και help2man Ïα
    ÏÏογÏάμμαÏα ÎÏοÏν εγκαÏαÏÏαθεί ÏÏÏÏά ÏÏη
    Ïελίδα ÏαÏ, η ενÏολή

       info help2man

    θα ÏÏÎÏει να ÏÎ±Ï Î´Î¯Î½ÎµÎ¹ ÏÏÏÏβαÏη ÏÏο ÏλήÏεÏ
    εγÏειÏίδιο.GNU help2man 1.47.15      ÎÏÏÎ¹Î»Î¯Î¿Ï 2020          HELP2MAN(1)