index

INDEX(3)        Linux - pÅÃruÄka programátora        INDEX(3)JMÃNO
    index, rindex - vyhledej znak v ÅetÄzci

SYNTAXE
    #include <string.h>

    char *index(const char *s, int c);

    char *rindex(const char *s, int c);

POPIS
    Funkce index() vracà ukazatel na prvnà výskyt znaku c v ÅetÄzci s.

    Funkce rindex() vracà ukazatel na poslednà výskyt znaku c v ÅetÄzci s.

    UkonÄovacà znak NULL je považován za souÄást ÅetÄzce.

NÃVRATOVÃ HODNOTA
    FUnkce index() a rindex() vracà ukazatel na nalezený ÅetÄzec nebo NULL
    pokud nebyl znak nalezen.

SPLÅUJE STANDARDY
    BSD 4.3

DALÅ Ã INFORMACE
    memchr(3), strchr(3), strpbrk(3), strrchr(3), strsep(3), strspn(3),
    strstr(3), strtok(3)

VAROVÃNÃ
    PÅeklad je pravdÄpodobnÄ zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizacÃ, zamiÅte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/GNU               5.ledna 1997             INDEX(3)