insmod

INSMOD(8)          Linux Module Support          INSMOD(8)NÃV
    insmod - betölthetŠkernel modult tölt be

ÃTTEKINTÃS
    insmod [-fkmpqrsxXvyY] [-P prefix] [-o modul_név] objektum_fájl
    [ symbol=value ... ]

LEÃRÃS
    Insmod Betölt egy betölthetŠkernelmodult a futó kernelbe.

    Az insmod parancs megpróbál hozzáfűzni egy modult a futó kernelhez
    úgy, hogy feloldja annak minden szimbólumát a kernel exportált
    szimbólum-táblázatából.

    Ha az objektum fájl neve kiterjesztés nélkül adott, akkor az insmod
    parancs alapértelmezett alkönyvtárakban fogja keresni a modult. A
    MODPATH környezeti változó használható ennek felülbÃrálására.
    Ha egy modul konfigurációs fájl (pl. /etc/modules.conf) létezik,
    akkor annak tartalma fogja felülbÃrálni a MODPATH-ban definiált
    elérési utakat.

    A MODULECONF környezeti változó is használható arra, hogy az
    alapértelmezett /etc/modules.conf -tól (vagy /etc/conf.modules, ez
    utóbbi használata nem javasolt) eltérŠkonfigurációs fájlt
    válasszunk. Ez a környezeti változó az összes fenti definÃciót
    felülbÃrálja.

  OPCIÃK
    -f   Megpróbálja betölteni a modult akkor is, ha a futó kernel
       és a modul kernelverziója nem egyezik meg.

    -k   Az automatikus törlés kapcsolót állÃtja be a modulban. Ezt a
       kerneld(8) használja, hogy eltávolÃtsa az egy ideje nem
       használt modulokat — rendszerint egy perc eltelte után.

    -m   Egy betöltési térképet Ãr ki, megkönnyÃtve a modul
       hibakeresését egy kernelpánik esetén.

    -o module_name
       Expliciten megnevezi a modult ahelyett, hogy az objektum fájl
       nevébÅl származtatná.

    -p   Teszteli a modult, hogy sikeresen be lehetne-e tölteni. Ebbe
       beleértendŠaz objektum megkeresése a modul-útvonalon, a
       verziószám ellenÅrzése és a szimbólumok feloldása.

    -q   Nem Ãrja ki a feloldhatatlan szimbólumok listáját. Nem
       panaszkodik verzióeltérésrÅl. A problémát csak az insmod
       visszatérési értéke jelzi.

    -r   Egyes felhasználók nem root azonosÃtóval fordÃtják a
       modulokat, majd root-ként installálják azokat. Ezen művelet
       után a modulok tulajdonosa egy nem root felhasználó lesz,
       még ha a modulokat tartalmazó könyvtár root tulajdonú is.
       Ha ezt a nem root azonosÃtót feltörik, a behatoló felülÃ‐
       rhatja az általa tulajdonolt létezŠmodulokat, és ezt
       felhasználhatja root jog szerzésére.

       Alapértelmezés szerint a modutils programok visszautasÃtják
       olyan modulok használatát, amelyeknek nem root a tulajdonosa.
       A -r megadása ezt a hibát elnyomja, és megengedi a root-nak,
       hogy nem root tulajdonosú modulokat töltsön be.

       A -r használata komoly biztonsági probléma, és nem
       ajánlott.

    -s   A terminál helyett mindent a syslog(3)-ba Ãr.

    -v   BÅbeszédűbb lesz.

    -X, -x Exportáld (-X), illetve ne exportáld a modul külsÅ
       szimbólumait. Alapértelmezés szerint a szimbólumokat
       exportálja. Ez az opció csak akkor hatásos, ha maga a modul
       nem exportálja explicite a saját szimbólumtábláját, Ãgy ez
       egy ritkábban használt opció.

    -Y, -y Hozzáadja, illetve nem adja hozzá a ksymoops szimbólumokat a
       ksyms-hez. Ezeket a szimbólomukat a ksymoops program
       használja, jobb hibakeresést lehetÅvé téve, ha egy Oops
       történik a modulban. Alapértelmezés szerint a ksymoops
       szimbólumok definiálódnak. Ez az opció független a -X/-x
       opcióktól.

       A ksymoops szimbólumok kb. 260 byte-al növelik a betöltött
       modult. Használd inkább az alapértelmezést és a pontosabb
       Oops hibakeresés lehetÅségét, kivéve ha tényleg kevés a
       kernelmemória és a ksyms-t próbálod a minimális méretére
       összehúzni.

    -P prefix
       Ez az opciót használható verzióval ellátott modulokhoz SMP
       vagy bigmem kernelek mellé, mivel az ilyen modulok egy extra
       prefixet tartalmaznak a szimbólumaik nevében. Ha a kernel
       szimbólum verzióval volt fordÃtva, akkor az insmod
       automatikusan felderÃti ezt a prefixet a "get_module_symbol"
       definÃciójából, ami minden olyan kernelben létezik, amelyik
       modulokat támogat. Ha a kernelben nincs modul verzió, de a
       modul szimbólum verzióval volt fordÃtva, akkor a
       felhasználónak meg kell adnia a -P opciót.

  MODUL PARAMÃTEREK
    Néhány modul elfogad betöltéskor paramétereket, melyekkel
    testreszabható a működésük. Ezek a paraméterek gyakran I/O cÃmek
    és IRQ számok, amelyek gépról-gépre változnak, és nem lehet a
    hardverbÅl megállapÃtani.

    A 2.0-ás sorozatú kernelekhez fordÃtott moduloknál bármilyen egész
    vagy karakteres mutató szimbólum kezelhetŠparaméterként és
    módosÃtható. A 2.1-es kernelektöl kezdve a paraméter szimbólumok
    expliciten meg vannak jelölve. Továbbá tÃpusinformációt is
    tartalmaznak az érték ellenÅrzéséhez betöltéskor.

    Egész tÃpus esetén minden érték lehet decimális, oktális vagy
    hexadecimális, pl.: 17, 021 vagy 0x11. A tömbelemeket vesszÅvel
    elválasztott sorozattal adhatjuk meg; egyes elemek kihagyhatók az
    érték meg nem adásával.

    A 2.0-ás sorozatú modulokban azok az értékek, amelyek nem
    számjeggyel kezdÅdnek, karakterláncnak tekintendÅek. 2.1-tÅl kezdve a
    paraméter tÃpusa határozza meg azt, hogy az értéket
    karakterláncként értelmezze-e. Ha az érték macskakörömmel (")
    kezdÅdik, akkor az érték a C nyelv szerint lesz értelmezve, escape-
    szekvenciákkal, stb. Figyelembe kell venni, hogy héj (shell prompt)
    értelmezi a macskakörmöt, ezért "meg kell védeni".

  KSYMOOPS TÃMOGATÃS
    Modulok használata esetén a kernel Oops hibakeresésének megkönnyÃ‐
    tésére az insmod alapértelmezésként hozzáad néhány szimbólumot
    a ksyms-hez, lásd a -Y opciót. Ezek a szimbólumok
    "__insmod_modulename_"-el kezdÅdnek. A modulename szükséges ahhoz,
    hogy egyedileg azonosÃtsuk a szimbólumokat, és lehetséges ugyanazt
    az objektumfájlt többször más néven betölteni. A jelenleg
    definiált szimbólumok

    __insmod_modulename_Oobjectfile_Mmtime_Vversion

    Az objectfile a fájl neve, amelybÅl az objektum betöltÅdött. Ez
    biztosÃtja, hogy a ksymoops egyeztetni tudja a kódot a megfelelÅ
    objektummal. mtime annak a fájlnak az utolsó módosÃtás ideje
    hexadecimális értékben, 0 ha a stat() hibát jelzett. version a
    kernel verziója, amelyhez a modult fordÃtották, -1 ha nem nincs
    verziószám. A _O szimbólumnak ugyanaz a kezdÅcÃme, mint a modul
    fejlécének.

    __insmod_modulename_Ssectionname_Llength

    Ez a szimbólum a kiválasztott ELF szekciók elején jelenik meg,
    amelyek jelenleg .text, .rodata, .data és .bss. Csak akkor jelenik
    meg, ha az adott szekciónak nullánál nagyobb a mérete. sectionname
    az ELF szekció neve, length a szekció hossza decimálisan. Ezek a
    szimbólumok segÃtik a ksymoops-ot olyan szekciók
    feltérképezésében, ahol nincsenek hozzáférhetŠszimbólumok.

    A kernel Oops hibakeresés másik problémája, hogy a /proc/ksyms és
    a /proc/modules tartalma változhat az Oops és a hiba logjának
    feldolgozása között. Ennek áthidalására, ha létezik a
    /var/log/ksymoops könyvtár, akkor insmod és rmmod automatikusan
    átmásolja a /proc/ksyms és /proc/modules fáljokat a
    /var/log/ksymoops könyvtárba a `date +%Y%m%d%H%M%S` prefix-szel. A
    rendszer adminisztrátor megmondhatja a ksymoops-nak, hogy melyik
    "pillanatfelvételt" használja amikor egy Oops-t debuggol. Nincs olyan
    opció, ami letiltaná ezt az automatikus átmásolást, ha nem
    akarjuk, hogy megtörténjen, akkor ne hozzuk létre a
    /var/log/ksymoops könyvtárat. Ha a könyvtár létezik, akkor a
    tulajdonosa root, és a joga 644 vagy 600 kell hogy legyen, és az
    alábbi script naponta futtatandó. A script insmod_clean_ksymoops
    néven található meg.

     #!/bin/sh
     # Törli a 2 napnál régebbi ksyms és modules mentéseket.
     if [ -d /var/log/ksymoops ]
     then
       set -e
       # BiztosÃtjuk, hogy mindig van legalább egy verzió
       d=`date +%Y%m%d%H%M%S`
       cp -a /proc/ksyms /var/log/ksymoops/${d}.ksyms
       cp -a /proc/modules /var/log/ksymoops/${d}.modules
       find /var/log/ksymoops -type f -atime +2 -exec rm {} \;
     fi

LÃSD MÃG
    rmmod(8), modprobe(8), depmod(8), lsmod(8), ksyms(8), modules(2),
    genksyms(8), kerneld(8), ksymoops(kernel).

TÃRTÃNELEM
    A modul támogatást elÅször Anonymous készÃtette el.
    A kezdeti Linux változat: Bas Laarhoven <bas@vimec.nl>
    A 0.99.14-es verzió: Jon Tombs <jon@gtex02.us.es>
    KibÅvÃtette: Bjorn Ekwall <bj0rn@blox.se>
    Az eredeti ELF támogatás: Eric Youngdale <eric@aib.com>
    ÃjraÃrta a 2.1.17-es kernelhez Richard Henderson <rth@tamu.edu>
    BÅvÃtés a modutils-2.2.*-hez: Bjorn Ekwall <bj0rn@blox.se>, 1999
    márciusa
    Ksymoops támogatás: Keith Owens <kaos@ocs.com.au>, 1999 májusa

MAGYAR FORDÃTÃS
    Böszörményi Zoltán <zboszor@mail.externet.hu>
    Narancs v1 <narancs1@externet.hu>Linux              October 12 1999           INSMOD(8)