intro

INTRO(2)         Podręcznik programisty Linuksa         INTRO(2)NAZWA
    intro - wprowadzenie do wywołań systemowych

OPIS
    Dział 2. podręcznika opisuje wywołania systemowe Linuksa. Wywołanie
    systemowe jest punktem dostępu do jądra Linux. Nie są one zwykle
    wywoływane bezpośrednio: większość wywołań systemowych posiada
    odpowiednie funkcje obudowujące biblioteki C, które przeprowadzają
    wymagane kroki (np. przejście do trybu jądra), aby je wywołać. Dlatego
    wykonanie wywołania systemowego wygląda tak samo, jak wywołanie zwykłej
    funkcji bibliotecznej.

    W wielu przypadkach funkcja opakowujące biblioteki C nie czyni nic więcej
    oprócz:

    * skopiowania argumentów i unikalnego numeru wywołania systemowego do
     rejestrów w miejsce, gdzie spodziewa się ich jądro;

    * przejścia do trybu jądra, gdzie jądro wykonuje faktyczną pracę
     wywołania systemowego;

    * i ustawienia errno, jeśli wywołanie systemowe zwróci numer błędu gdy
     jądro powróci CPU do trybu użytkownika.

    Jednak w kilku przypadkach funkcja opakowująca może czynić więcej np.
    wykonując pewne wstępne przetworzenie argumentów przed przejściem do
    trybu jądra lub wykonując przetworzenie wartości zwracanych przez
    wywołanie systemowego. Jeśli tak jest, to strony podręcznika w sekcji 2
    zwykle starają się poinformować o detalach interfejsu biblioteki (zwykle
    GNU) C oraz surowego wywołania systemowego. Najczęściej główny rozdział
    OPIS skupia się na wywołaniu bibliotecznym C, a różnice wywołania
    systemowego są opisane w sekcji UWAGI.

    Lista wywołań systemowych Linuksa jest dostępna w podręczniku
    syscalls(2).

WARTOŚĆ ZWRACANA
    W przypadku błędu, większość wywołań zwraca ujemną liczbę błędu (tzn.
    ujemną wartość jednej ze stałych opisanych w errno(3)). Opakowania
    biblioteki C ukrywają te detale przed wywołującym: gdy wywołanie
    systemowe zwróci wartość ujemną, opakowanie kopiuje wartość absolutną do
    zmiennej errno i zwraca -1 jako wartość zwracaną przez opakowanie.

    Wartość zwracana przez udane wywołanie systemowe zależy od niego. Wiele
    wywołań zwraca przy powodzeniu 0, lecz niektóre zwracają również wartości
    niezerowe przy pomyślnym wywołaniu systemowym. Detale są opisane w
    poszczególnych stronach podręcznika.

    W niektórych przypadkach, programista musi zdefiniować testowe makro
    funkcji aby pozyskać deklarację wywołania systemowego z pliku
    nagłówkowego opisanego w rozdziale SKŁADNIA strony podręcznika
    systemowego (gdy jest to wymagane, takie makra muszą być zdefiniowane
    przez dołączeniem jakichkolwiek plików nagłówkowych). W takich
    sytuacjach, wymagane makro jest opisane w odpowiednim podręczniku
    systemowym. Więcej informacji o testowych makrach funkcji można znaleźć w
    feature_test_macros(7).

ZGODNE Z
    Poszczególne zwroty i skróty używane do określenia wariantów Uniksa i
    standardów, do których wywołania w tym dziale się stosują. Patrz
    standards(7).

UWAGI
  Bezpośrednie wywoływanie
    W większości przypadków nie ma potrzeby bezpośredniego wywoływania
    wywołań systemowych, lecz czasem zdarza się, że jakaś przydatna funkcja
    systemowa nie ma zaimplementowanego przydatnej funkcji opakowującej w
    standardowej bibliotece C. Programista musi wówczas wywołać wywołanie
    systemowe ręcznie, za pomocą syscall(2). Dawniej można było użyć również
    jednego z makr _syscall, opisanych w _syscall(2).

  Autorzy i prawa autorskie
    Nazwiska autorów i warunki kopiowania znajdują się w nagłówku strony man.
    Mogą one różnić się dla poszczególnych stron.

ZOBACZ TAKŻE
    _syscall(2), syscall(2), syscalls(2), errno(3), intro(3),
    capabilities(7), credentials(7), feature_test_macros(7), mq_overview(7),
    path_resolution(7), pipe(7), pty(7), sem_overview(7), shm_overview(7),
    signal(7), socket(7), standards(7), symlink(7), system_data_types(7),
    sysvipc(7), time(7)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam
    Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>,
    Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com> i Robert Luberda
    <robert@debian.org>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.Linux             27 sierpnia 2021 r.           INTRO(2)