intro

INTRO(4)        PodrÄcznik Programisty Linuksa        INTRO(4)NAZWA
    intro - wstÄp do plików specjalnych

OPIS
    Ten rozdziaÅ opisuje pliki specjalne.

PLIKI
    /dev/* — pliki urzÄdzeÅ

AUTORZY
    Nazwiska autorów i warunki kopiowania znajdujÄ siÄ w nagÅówku strony
    man. MogÄ one różniÄ siÄ dla poszczególnych stron.

    W tÅumaczeniu stron podrÄcznika man z pakietu man-pages, należÄcych do
    sekcji 4, w ramach Projektu TÅumaczenia Manuali <http://ptm.linux.pl>
    brali udziaÅ (kolejnoÅÄ alfabetyczna):

       Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>

       Andrzej M. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>

       PaweÅ Olszewski <alder@amg.net.pl>

       Piotr Pogorzelski <piotr.pogorzelski@ippt.gov.pl>Linux               1993-07-24             INTRO(4)