intro

INTRO(1)          Linux - Příručka uživatele          INTRO(1)JMÉNO
    intro - Úvod do uživatelských příkazů

POPIS
    Sekce 1 popisuje uživatelské příkazy a nástroje, např. nástroje pro
    manipulaci se soubory, shelly, kompilátory, webové prohlížeče, prohlížeče
    a editory obrázků a souborů, atd.

POZNÁMKY
    Linux je druh UNIXu a všechny uživatelské příkazy na první pohled pracují
    v UNIXu stejně jako v Linuxu (a FreeBSD a mnoha dalších UNIX-like
    systémech).

    Linux má GUI (graphical user interfaces; grafické uživatelské rozhraní),
    kde se dá ukazovat, klikat a přetahovat a snad i něco udělat bez přečtení
    spousty dokumentace. Tradičním UNIXovým prostředím je CLI (command line
    interface; příkazová řádka), kde se vypisují příkazy, které říkají
    počítači, co má dělat. To je rychlejší a účinnější, ale nejprve je nutné
    zjistit, jaké příkazy jsou k dispozici. Níže je uvedeno nezbytné minimum
    pro začátek.

  Login
    In order to start working, you probably first have to open a session by
    giving your username and password. The program login(1) now starts a
    shell (command interpreter) for you. In case of a graphical login, you
    get a screen with menus or icons and a mouse click will start a shell in
    a window. See also xterm(1).

  Shell
    Příkazy se píší shellu, interpretu příkazů. Ten není zabudovaný, je to
    jen program a je možné si zvolit jiný shell. Každý má svůj oblíbený.
    Standardním shellem je sh. Viz též ash(1), bash(1), chsh(1), csh(1),
    dash(1), ksh(1), zsh(1).

    Typická relace může vypadat takto:

      knuth login: aeb
      Password: ********
      $ date
      Tue Aug 6 23:50:44 CEST 2002
      $ cal
        Srpen 2002
      Ne Po Út St Čt Pá So
            1 2 3
      4 5 6 7 8 9 10
      11 12 13 14 15 16 17
      18 19 20 21 22 23 24
      25 26 27 28 29 30 31

      $ ls
      bin tel
      $ ls -l
      total 2
      drwxrwxr-x  2 aeb    1024 srp 6 23:51 bin
      -rw-rw-r--  1 aeb     37 srp 6 23:52 tel
      $ cat tel
      maja  0501-1136285
      peter  0136-7399214
      $ cp tel tel2
      $ ls -l
      total 3
      drwxr-xr-x  2 aeb    1024 srp 6 23:51 bin
      -rw-r--r--  1 aeb     37 srp 6 23:52 tel
      -rw-r--r--  1 aeb     37 srp 6 23:53 tel2
      $ mv tel tel1
      $ ls -l
      total 3
      drwxr-xr-x  2 aeb    1024 srp 6 23:51 bin
      -rw-r--r--  1 aeb     37 srp 6 23:52 tel1
      -rw-r--r--  1 aeb     37 srp 6 23:53 tel2
      $ diff tel1 tel2
      $ rm tel1
      $ grep maja tel2
      maja  0501-1136285
      $

    Tady stisknutí CTRL-D relaci ukončilo.

    $ zde znamená výzvu příkazové řádky (prompt) — shell tak říká, že je
    připraven vykonat další příkaz. Prompt může být různě upraven a může
    napříkald obsahovat uživatelské jméno, aktuální adresář, čas, apod.
    Přiřazení PS1="Co dál, pane?" změní prompt na zadaný tvar.

    Viděli jsme, že existují příkazy date (zobrazí datum a čas) a cal
    (zobrazí kalendář).

    Příkaz ls vypíše obsah aktuálního adresáře — řekne jaké soubory tam jsou.
    S volbou -l bude výpis dlouhý, bude obsahovat vlastníka, velikost, datum
    a práva, která mají lidé pro čtení a/nebo zápis do souboru. Například
    soubor "tel" je velké 37 bajtů, jeho vlastníkem je aeb, vlastník jej může
    číst i zapisovat, ostatní pouze číst. Vlastník a práva mohou být změněni
    příkazy chown a chmod.

    Příkaz cat zobrazí obsah souboru. (Jméno je odvozeno z "concatenate and
    print" ("spoj a vytiskni"): všechny soubory zadané jako parametry jsou
    spojeny a poslány na "standardní výstup" (viz stdout(3)), kterým je zde
    obrazovka terminálu.)

    Příkaz cp ("copy" - "kopírovat") zkopíruje soubor.

    Naopak příkaz mv ("move" - "přesunout") jej jen přejmenuje.

    Příkaz diff vypíše rozdíly mezi dvěma soubory. V uvedeném případě
    nevypsal nic, protože žádné rozdíly nebyly.

    Příkaz rm ("remove" — "odstranit") smaže soubor — buďte opatrní! je pryč.
    Není tu žádný koš apod. Smazaný znamená ztracený.

    Příkaz grep ("g/re/p") najde výskyt řetězce v jednom nebo více souborech.
    Zde našel Majovo telefonní číslo.

  Cesty a aktuální adresář
    Soubory jsou uspořádány ve stromové struktuře, hierarchii souborů. Každý
    má svou cestu("pathname"), která popisuje cestu od kořene stromu (který
    se jmenuje /) k souboru. Taková úplná cesta může být např.
    /home/aeb/tel. Používat stále úplné cesty by bylo nepohodlné a jméno
    souboru v aktuálním adresáři lze určit i jen pomocí poslední složky
    cesty. Proto /home/aeb/tel lze zkrátit na tel, pokud je aktuálním
    adresářem /home/aeb.

    Příkaz pwd vypíše aktuální adresář (Pozn.překl.: zkratka z "print working
    directory").

    The command cd changes the current directory.

    Try alternatively cd and pwd commands and explore cd usage: "cd", "cd .",
    "cd ..", "cd /", and "cd ~".

  Adresáře
    Příkaz mkdir vytvoří nový adresář.

    Příkaz rmdir odstraní prázdný adresář. Pokud adresář není prázdný,
    postěžuje si.

    Příkaz find (s poněkud košatou syntaxí) najde soubory se zadaným jménem
    nebo jinými vlastnostmi. Např. "find . -name tel" bude hledat soubor tel
    a začne v aktuálním adresáři (který se nazývá .). A "find / -name tel"
    udělá to samé, ale začne v kořenovém adresáři. Rozsáhlé prohledávání
    několikagigabajtového disku je časově náročné a tak může být lepší použít
    locate(1).

  Disky a souborové systémy
    Příkaz mount připojí souborový systém, který se nachází na nějakém disku
    (nebo disketě, CD-ROMu apod.) do hierarchie souborů. A umount jej zase
    odpojí. Příkaz df řekne, kolik zbývá na disku volného místa.

  Procesy
    V UNIXových systémech běží najednou mnoho uživatelských i systémových
    procesů. Ten, se kterým právě pracujete běží v popředí, ostatní v pozadí.
    Příkaz ps ukáže, které procesy jsou aktivní a jaká mají čísla. Příkazem
    kill se jich lze zbavit. Bez žádné volby je to přátelský požadavek:
    prosím jdi pryč. Ale "kill -9" následovaný číslem procesu znamená
    okamžité zabití. Procesy běžící v popředí mohou být často ukončeny
    stiskem CTRL-C.

  Získávání informací
    Existují tisíce příkazů a každý z nich má mnoho voleb. Je zvykem, že
    příkazy jsou dokumentovány v manuálových stránkách, (jako je tato), takže
    příkaz "man kill" vypíše dokumentaci příkazu "kill" (a "man man" vypíše
    dokumentaci příkazu "man"). Příkaz man posílá text přes pager, kterým je
    obvykle less. Pro přesun na další stránku stiskněte mezerník, pro
    ukončení stiskněte q.

    V dokumnetaci se obvykle na manuálové stránky odkazuje jménem a číslem
    sekce, např. man(1). Manuálové stránky jsou hutné a s jejich pomocí
    snadno zjistíte zapomenuté podrobnosti. Pro začátečníky jsou vhodnější
    jednodušší texty s více příklady.

    Spousta GNU/FSF software je provázena info soubory. Napište "info info"
    pro úvod do používání programu info.

    Speciální témata jsou často rozebrána v HOWTO. Podívejte se do
    /usr/share/doc/howto/en a pokud tam najdete HTML soubory, použijte
    prohlížeč.

DALŠÍ INFORMACE
    ash(1), bash(1), chsh(1), csh(1), dash(1), ksh(1), locate(1), login(1),
    man(1), xterm(1), zsh(1), wait(2), stdout(3), man-pages(7), standards(7)

TIRÁŽ
    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages v5.13. Popis projektu a
    informace o hlášení chyb najdete na
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


PŘEKLAD
    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich
    <tropikhajma@gmail.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public
    License Version 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo
    novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail
    na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net ⟨⟩.Linux              13. srpna 2020             INTRO(1)