intro

INTRO(8)         Podręcznik programisty Linuksa         INTRO(8)NAZWA
    intro - wprowadzenie do poleceń administracyjnych i uprzywilejowanych

OPIS
    Sekcja 8. podręcznika ekranowego opisuje polecenia, które mogą być lub są
    używane tylko przez administratora systemu, jak na przykład narzędzia
    służące do administrowania systemem, usługi systemowe i polecenia
    związane sprzętem.

    Podobnie jak w przypadku poleceń opisanych w Sekcji 1., polecenia
    znajdujące się w tej sekcji zwracają kod wyjścia określający, czy
    polecenie zakończyło się pomyślnie, czy z błędem. Więcej informacji można
    znaleźć w intro(1).

UWAGI
  Autorzy i warunki kopiowania
    Nazwiska autorów i warunki kopiowania znajdują się w nagłówkach źródeł
    stron podręczników ekranowych. Mogą być różne dla różnych stron
    podręcznika.

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.08 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert
    Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ
    ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.Linux            23 października 2007 r.          INTRO(8)