intro

INTRO(5)        PodrÄcznik programisty Linuksa        INTRO(5)NAZWA
    intro - Wprowadzenie do formatów plików

OPIS
    Ten rozdziaÅ opisuje różne formaty plików i protokoÅy, a także
    używane struktury C.

AUTORZY
    Nazwiska autorów i warunki kopiowania znajdujÄ siÄ w nagÅówku strony
    man. MogÄ one różniÄ siÄ dla poszczególnych stron.

    W tÅumaczeniu stron podrÄcznika man z pakietu man-pages, należÄcych do
    sekcji 5, w ramach Projektu TÅumaczenia Manuali <http://ptm.linux.pl>
    brali udziaÅ (kolejnoÅÄ alfabetyczna):

       Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>

       Andrzej M. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>

       Wiktor Joseph Lukasik <wiktorlu@technologist.com>

       Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>

       Piotr Pogorzelski <piotr.pogorzelski@ippt.gov.pl>

       Bartek Sowa <bartowl@kki.net.pl>Linux               1993-07-24             INTRO(5)