intro

INTRO(3)         Linux Programmeurs Handleiding         INTRO(3)NAAM
    intro - introductie van bibliotheek functies

BESCHRIJVING
    Sectie 3 van de handleiding beschrijft bibliotheek functies, behalve de
    bibliotheek functies (systeem aanroep wrappers) beschreven in sectie 2,
    die systeem aanroepen implementeert.

    Veel van de hier beschreven functies in deze sectie zijn onderdeel van de
    Standaard C Bibliotheek (libc). Sommige functies zijn onderdeel van
    andere bibliotheken (b.v. de math bibliotheek, libm, of van de Realtime
    bibliotheek, librt in welk geval de man-pagina zal vermelden welke optie
    nodig is om de linker de vereiste bibliotheek te laten linken (b.v. -lm
    respectievelijk -lrt, voor de voorgenoemde bibliotheken.

    In een aantal gevallen moet de programmeur bepaalde feature test macro
    definiëren om zodoende de declaratie van de functie te verkrijgen waarvan
    het header bestand gevonden wordt in de man-pagina SYNOPSIS sectie.
    (indien nodig moet de feature test macro ´gedefinieerd worden vóór het
    invoegen van elk header bestand.) In deze gevallen wordt de benodigde
    macro beschreven in de man-pagina. Voor verdere informatie over de
    feature test macro, zie feature_test_macros(7)

VOLDOET AAN
    Bepaalde termen en afkortingen worden gebruikt om UNIX varianten en
    standaarden aan te duiden waaraan de aanroepen in deze sectie voldoen.
    Zie standards(7).

OPMERKINGEN
  Auteurs en auteursrechten
    Zie de kop van de man-pagina bron voor de namen van auteur(s) en
    auteursrechten. Merk op dat deze verschillend kunnen zijn voor
    verschillende pagina's!

ZIE OOK
    intro(2), errno(3), capabilities(7), credentials(7), environ(7),
    feature_test_macros(7), libc(7), math_error(7), path_resolution(7),
    pthreads(7), signal(7), standards(7), system_data_types(7)

COLOFON
    Deze pagina is onderdeel van release 5.13 van het Linux
    man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het
    melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.


VERTALING
    De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario
    Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans
    <luc.castermans@gmail.com>

    Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License
    Version 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ of later over de
    Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

    Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur
    een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org ⟨⟩.Linux              1 november 2020            INTRO(3)