intro

INTRO(7)       PodrÄcznik programisty linuksowego       INTRO(7)NAZWA
    intro - Wprowadzenie do sekcji różne

OPIS
    W tym rozdziale opisano rozmaite zagadnienia takie jak pakiety
    makroinstrukcji dla programu nroff, tabele, pliki nagÅówkowe dla
    jÄzyka C, hierarchiÄ plików, ogólne pojÄcia oraz wszystko inne, co
    nie pasowaÅo do pozostaÅych sekcji.

AUTORZY
    Dane autorów oraz informacja o prawach autorskich znajdujÄ siÄ w
    nagÅówku strony. Zauważ, że te dane nie sÄ jednakowe dla wszystkich
    stron.Linux             23 kwietnia 1998            INTRO(7)