intro

INTRO(3)         Podręcznik programisty Linuksa         INTRO(3)NAZWA
    intro - wprowadzenie do funkcji bibliotecznych

OPIS
    Dział 3 podręcznika opisuje wszystkie funkcje biblioteczne z wyłączeniem
    funkcji bibliotecznych (opakowań wywołań systemowych) opisanych w dziale
    2, implementujących wywołania systemowe.

    Wiele z funkcji opisanych w tym dziale jest częścią standardowej
    biblioteki C (libc). Niektóre są częścią innych bibliotek (np. biblioteki
    matematycznej libm lub biblioteki czasu rzeczywistego, librt) - wówczas
    strona podręcznika wskazuje opcje linkera potrzebne do zlinkowania z
    wymaganą biblioteką (np. -lm i -lrt, odpowiednio, do wspomnianych
    bibliotek).

    W niektórych przypadkach, programista musi zdefiniować testowe makro
    funkcji aby pozyskać deklarację funkcji z pliku nagłówkowego opisanego w
    rozdziale SKŁADNIA strony podręcznika systemowego (gdy jest to wymagane,
    takie makra muszą być zdefiniowane przez dołączeniem jakichkolwiek plików
    nagłówkowych). W takich sytuacjach, wymagane makro jest opisane w
    odpowiednim podręczniku systemowym. Więcej informacji o testowych makrach
    funkcji można znaleźć w feature_test_macros(7).

ZGODNE Z
    Poszczególne zwroty i skróty używane do określenia wariantów Uniksa i
    standardów, do których wywołania w tym dziale się stosują. Patrz
    standards(7).

UWAGI
  Autorzy i prawa autorskie
    Nazwiska autorów i warunki kopiowania znajdują się w nagłówku strony man.
    Mogą one różnić się dla poszczególnych stron.

ZOBACZ TAKŻE
    intro(2), errno(3), capabilities(7), credentials(7), environ(7),
    feature_test_macros(7), libc(7), math_error(7), path_resolution(7),
    pthreads(7), signal(7), standards(7), system_data_types(7)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam
    Byrtek <alpha@irc.pl>, Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com> i Robert
    Luberda <robert@debian.org>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.Linux             1 listopada 2020 r.           INTRO(3)