ipcrm

IPCRM(1)           Polecenia użytkownika           IPCRM(1)NAZWA
    ipcrm - usuwa określone zasoby IPC

SKŁADNIA
    ipcrm [options]

    ipcrm {shm|msg|sem} id...

OPIS
    ipcrm usuwa z systemu obiekty komunikacji międzyprocesowej Systemu V
    (IPC) oraz skojarzone z nimi struktury danych. Aby usunąć takie obiekty,
    należy być superużytkownikiem lub twórcą albo właścicielem obiektu.

    Są trzy typy obiektów IPC Systemu V: pamięć dzielona, kolejki komunikatów
    i semafory. Usuwanie obiektu typu kolejka komunikatów lub semafor jest
    natychmiastowe (niezależnie od tego, czy jakiś proces wciąż trzyma
    identyfikator IPC tego obiektu). Obiekt typu pamięć współdzielona jest
    usuwany tylko wtedy, gdy wszystkie obecnie połączone procesy odłączą
    (shmdt(2)) ten obiekt z ich wirtualnej przestrzeni adresowej.

    Obsługiwane są dwa style składni. Stara, historyczna składnia linuksowa
    składa się trzyliterowego słowa kluczowego, określającego, jakiej klasy
    obiekt ma być usunięty, po którym następuje jeden lub więcej
    identyfikatorów IPC obiektów tego typu.

    Składnia zgodna z SUS pozwala na podanie zera lub więcej obiektów
    wszystkich typów w pojedynczym wywołaniu. Obiekty mogą być określone albo
    przez klucz, albo przez identyfikator (patrz niżej). Zarówno klucze, jak
    i identyfikatory mogą być podane w postaci dziesiętnej, szesnastkowej
    (zaczynającej się od "0x" lub "0X") lub ósemkowej (zaczynającej się od
    "0").

    Szczegóły usuwania są opisane w msgctl(2), shmctl(2) i semctl(2).
    Identyfikatory i klucze można znaleźć, używając polecenia ipcs(1).

OPCJE
    -a, --all [shm] [msg] [sem]
       Usuwa wszystkie zasoby. Gdy poda się argument, usunięcie dotyczy
       tylko podanego typu zasobów. Uwaga! Nie należy używać -a jeśli nie
       jest się pewnym jaka będzie reakcja oprogramowania używającego
       zasobów na brakujące obiekty. Część programów tworzy te zasoby
       przy starcie i może nie obsługiwać nieoczekiwanego ich zniknięcia.

    -M, --shmem-key klucz-pam-dziel
       Usuwa segment pamięci dzielonej utworzony z kluczem-pam-dziel, gdy
       tylko ostatni proces się od niego odłączy.

    -m, --shmem-id id-pam-dziel
       Usuwa segment pamięci dzielonej identyfikowany przez id-pam-dziel,
       gdy tylko ostatni proces się od niego odłączy.

    -Q, --queue-key klucz-komunik
       Usuwa kolejkę komunikatów utworzoną z kluczem-komunik.

    -q, --queue-id id-komunik
       Usuwa kolejkę komunikatów identyfikowaną przez id-komunik.

    -S, --semaphore-key klucz-semafora
       Usuwa semafor utworzony z kluczem-semafora.

    -s, --semaphore-id id-semafora
       Usuwa semafor identyfikowany przez id-semafora.

    -V, --version
       Wypisuje informację o wersji programu i wychodzi.

    -h, --help
       Wyświetla pomoc i wychodzi.

UWAGI
    W swojej pierwszej implementacji linuksowej, ipcrm używało przestarzałej
    składni pokazanej w drugim wierszu SKŁADNI. Od tego czasu została dodana
    funkcjonalność obecna w innych implementacjach *niksowych, mianowicie
    możliwość usuwania zasobów przez podanie klucza (a nie tylko
    identyfikatora) oraz zgodność składni polecenia. Dla zachowania wstecznej
    zgodności poprzednia składnia jest wciąż obsługiwana.

ZOBACZ TAKŻE
    ipcs(1), ipcmk(1), msgctl(2), msgget(2), semctl(2), semget(2), shmctl(2),
    shmdt(2), shmget(2), ftok(3)

DOSTĘPNOŚĆ
    Polecenie ipcrm jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne z
    Archiwum jądra Linux ⟨ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/⟩.

TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są:
    Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersją 2.28 oryginału.util-linux             lipiec 2014             IPCRM(1)