ipcs

IPCS(1)            Polecenia użytkownika           IPCS(1)NAZWA
    ipcs - pokazuje informacje o urządzeniach IPC

SKŁADNIA
    ipcs [opcje]

OPIS
    ipcs pokazuje informacje o urządzeniach komunikacji międzyprocesowej do
    których wywołujący proces ma dostęp do odczytu. Domyślnie pokazuje
    informacje o trzech zasobach: segmentach pamięci dzielonej, kolejkach
    wiadomości i tablicach semaforów.

OPCJE
    -i, --id id
       Pokazuje wszystkie szczegóły o zasobie o identyfikatorze id. Tę
       opcję należy użyć razem z jedną z opcji zasobów: -m, -q lub -s.

    -h, --help
       Wyświetla pomoc i wychodzi.

    -V, --version
       Wypisuje informację o wersji programu i wychodzi.

  Opcje zasobów
    -m, --shmems
       Wypisuje informacje o aktywnych segmentach pamięci dzielonej.

    -q, --queues
       Wypisuje informacje o aktywnych kolejkach komunikatów.

    -s, --semaphores
       Wypisuje informacje o aktywnych zestawach semaforów.

    -a, --all
       Wypisuje informacje o wszystkich trzech zasobach (domyślnie).

  Formaty wyjściowe
    Przy podaniu więcej niż jednej z poniższych opcji zadziała tylko
    ostatnia.

    -c, --creator
       Pokazuje twórcę i właściciela.

    -l, --limits
       Pokazuje limity zasobów.

    -p, --pid
       Pokazuje PID twórcy i ostatniego operatora.

    -t, --time
       Informacja o czasie zapisu. Czas ostatniej operacji kontroli która
       zmieniła uprawnienia dostępu do wszystkich rzeczy, czas ostatniej
       operacji msgsnd() i msgrcv() na kolejkach wiadomości, czas
       ostatnich operacji shmat() i shmdt() na pamięci dzielonej i czas
       ostatniej operacji semop() na semaforach.

    -u, --summary
       Pokazuje podsumowanie statusu.

  Reprezentacja
    Wpływa to tylko na opcję -l (--limits).

    -b, --bytes
       Wypisuje rozmiar w bajtach.

    --human
       Wyświetla rozmiary w formacie czytelnym dla ludzi.

ZOBACZ TAKŻE
    ipcrm(1), ipcmk(1), msgrcv(2), msgsnd(2), semget(2), semop(2), shmat(2),
    shmdt(2), shmget(2)

ZGODNE Z
    Linuksowa wersja programu ipcs nie jest w pełni zgodna ze standardem
    POSIX. Wersja linuksowa nie obsługuje opcji POSIX -a, -b i -o, ale
    obsługuje niewymienione w POSIX opcje -l i -u. Przenośne aplikacje nie
    powinny używać opcji -a, -b, -o, -l oraz -u.

AUTOR
    Krishna Balasubramanian ⟨balasub@cis.ohio-state.edu⟩

DOSTĘPNOŚĆ
    Polecenie ipcs jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne z Archiwum
    jądra Linux ⟨ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/⟩.

TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są:
    Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersją 2.28 oryginału.util-linux             lipiec 2014              IPCS(1)