iptables-restore

IPTABLES-RESTORE(8)                    IPTABLES-RESTORE(8)NAME
    iptables-restore - æ¢å¤ IP Tables

æ»è§ SYNOPSIS
    iptables-restore [-c] [-n]

æè¿° DESCRIPTION
    iptables-restore ç¨æ¥ä» STDIN ç»åºçæ°æ®ä¸æ¢å¤ IP Tablesã ä½¿ç¨ shell ç
    I/O éå®ååè½æ¥ä»æ件ä¸è·åæ°æ®

    -c, --counters
       æ¢å¤æææ¥æååè计æ°çå¼

    -n, --noflush

    ä¸å·æ°è¡¨ä¸ä»åçå容ãå¦æ没ææå®ï¼
       iptables-restore ä¼å·æ° (å é¤) ç¸åº IP Tables ä¸ææä»åçå容

BUGS
    æ

ä½è AUTHOR
    Harald Welte <laforge@gnumonks.org>

åè§ SEE ALSO
    iptables-save(8), iptables(8)

    iptables-HOWTO è®°è¿°äº iptables ç¨æ³çç»èï¼ NAT-HOWTO è®°è¿°äº NAT
    çç»èï¼ netfilter-hacking-HOWTO è®°è¿°äºåé¨å®ç°çç»è

[ä¸æçç»´æ¤äºº]
    æ¨é¹ NetSnake <email>
    Poopy <email> (?)

[ä¸æçææ°æ´æ°]
    2002.05.01

ãä¸å½linux论åmanæåç¿»è¯è®¡åã:
    http://cmpp.linuxforum.net

è·
    æ¬é¡µé¢ä¸æçç±ä¸æ man æå页计åæä¾ã
    ä¸æ man æå页计åï¼https://github.com/man-pages-zh/manpages-zh                 Jan 04, 2001       IPTABLES-RESTORE(8)