iptables-save

IPTABLES-SAVE(8)                       IPTABLES-SAVE(8)åå
    iptables-save - IP ãã¼ãã«ãä¿åãã

æ¸å¼
    iptables-save [-c] [-t table]

説æ
    iptables-save 㯠IP ãã¼ãã«ã®å容ãç°¡åã«è§£æã§ããå½¢å¼ã§
    æ¨æºåºåã«ãã³ãããããã«ä½¿ãããã ãã¡ã¤ã«ã«æ¸ãåºãããã«ã¯ã ã·ã§ã«ã§æä¾ããã¦ãã I/O
    ãªãã¤ã¬ã¯ã·ã§ã³ã使ããã¨ã

    -c, --counters
       å¨ã¦ã®ãã±ããã«ã¦ã³ã¿ã¨ãã¤ãã«ã¦ã³ã¿ã®ç¾å¨ã®å¤ãåºåããã

    -t, --table tablename
       åºåã 1 ã¤ã®ãã¼ãã«ã®ã¿ã«å¶éããã
       æå®ãããªãå ´åãå¾ãããå¨ã¦ã®ãã¼ãã«ãåºåããã

ãã°
    iptables-1.2.1 ãªãªã¼ã¹ã§ã¯ç¥ããã¦ããªãã

ä½è
    Harald Welte <laforge@gnumonks.org>

é¢é£é ç®
    iptables-restore(8), iptables(8)

    ããå¤ãã® iptables ã®ä½¿ç¨æ³ã«ã¤ã㦠詳細ã«èª¬æãã¦ãã iptables-HOWTOã NAT
    ã«ã¤ãã¦è©³ç´°ã«èª¬æãã¦ãã NAT-HOWTOã åé¨æ§é ã«ã¤ãã¦è©³ç´°ã«èª¬æãã¦ãã
    netfilter-hacking-HOWTOã                 Jan 04, 2001         IPTABLES-SAVE(8)