jwhois

jwhois(1)          General Commands Manual         jwhois(1)NAME
    jwhois - klient för whois-tjänsten

SYNOPS
    jwhois [ FLAGGOR ]... [ FRÃGA ]

BESKRIVNING
    jwhois söker på Whois-servrar efter objekten på kommandoraden.

    Vilken värd som skall frågas hämtas från en global
    konfigurationsfil, en konfigurationsfil som anges på kommandoraden,
    eller väljs direkt på kommandoraden.


FLAGGOR
    --version
       visar version, författare och licensinformation.

    --help visar en kort hjälptext.

    -c FIL --config=FIL
       använder FIL som konfigurationsfil istället för förvalet.

    -h VÃRD --host=VÃRD
       ignorerar den värd som anges i konfigurationsfilen och frågar
       istället VÃRD direkt.

    -p PORT --port=PORT
       anger vilket portnummer som skall användas när VÃRD frÃ¥gas.

    -f --force-lookup
       framtvingar uppslagning mot värden även om det aktuella
       objektet är tillgänglig i cachen.

    -v --verbose
       skriver ut berättande felsökningsutdata vid körning (använd
       denna innan du sänder felrapporter för att försäkra dig om
       att det rör sig om ett fel och inte en felkonfigurering). Du
       kan öka pratsamhetsnivån genom att ge flera sådana flaggor
       till jwhois, till exempel -vv.

    -n --no-redirect
       deaktivera funktionen som omdirigerar frågor från en server
       till en annan.

    -s --no-whoisservers
       deaktivera det inbyggda stödet för whois-servers.net.

    -a --raw
       sänd frågan ordagrannt till mottagande värd istället för
       att skriva om dem i enlighet med inställningen.

    -i --display-redirections
       visa alla steg i omdirigeringen (förval är att visa endast det
       sista svaret).

    -d --disable-cache
       helt deaktivera både läsning och skrivning av cachen.

    -r --rwhois
       framtvinga användning av rwhois-protokollet istället för HTTP
       eller whois.

    --rwhois-display=VISNING
       ber de mottagande rwhoisservrarna att visa resultaten enligt
       VISNING istället för den normala dump-visningen.

    --rwhois-limit=GRÃNS
       ber de mottagande rwhoisservrarna att begränsa sina svar till
       GRÃNS träffar.


  RIPE-UTÃKNINGAR
    För att använda flaggorna som anges i RIPE-dokument 157, måste du
    ändra formatet på frågan något. Om du skulle söka efter alla
    poster i RIPE-databasen vilka listar admin-c, tech-c eller zone-c som
    CO19-RIPE, kan du använda följande kommandosyntax:

    jwhois -h whois.ripe.net -- -i admin-c,tech-c,zone-c CO19-RIPE

    -- används för att separerar RIPE-flaggorna från jwhois egna
    flaggor.


SE ÃVEN
    whois(1)GNU               November 2001            jwhois(1)