kill

KILL(1)          Linux Programmer's Manual          KILL(1)NÃV
    kill - megállÃt egy processzt

ÃTTEKINTÃS
    kill [ -s signal | -p ] [ -a ] pid ...
    kill -l [ signal ]

LEÃRÃS
    A kill program a megadott jelzést (signal) küldi a megadott
    processznek. Amennyiben nem adunk meg jelzést, a TERM-jelet küldi el.
    Ez megöli azokat a processzeket, amelyek nem kapják el ezt a
    jelzést. Szükség esetén használható a KILL (9) jelzés, amely nem
    kapható el, Ãgy feltétlenül megállÃtja a processzt.

    A legtöbb modern buroknak (shell) van beépÃtett kill parancsa is.

OPCIÃK
    pid ...
       Megadja azon processzek listáját, amelyeknek a kill elküldi a
       jelzést. Mindegyik pid elem a következÅ négy tÃpusból
       kerülhet ki. Egy processz név amely esetén az ilyen néven
       meghÃvott processzekre vonatkozik a művelet. Egy n pozitÃv
       egész szám, amely a processz azonosÃtóját (process ID, PID)
       adja meg. A -1 érték, amely esetén minden processz, melynek
       PID-je 2 és MAX_INT közt van megkapja a jelet (ha az indÃtó
       felhasználó jogosultságai ezt engedik). Egy negatÃv, -n
       szám, melynek esetében az n processz-csoporthoz tartozó
       processzek kapják a jelzést. Ezen változat használata
       esetén feltétlenül meg kell adnunk a jelzés fajtáját a
       processzek megadása elÅtt, különben ezt a formát veszi a
       jelzés megadásának.

    -s   Megadja a küldendŠjelzést. A jelzés névvel vagy számmal is
       megadható.

    -p   Azt eredményezi, hogy a kill csak kiÃrja az érintett PID
       értékeket, de nem küldi el a jelzést.

    -l   Listát készÃt a lehetséges jelzésnevekrÅl. Ezeket a
       /usr/include/linux/signal.h -ban találhatjuk meg egyébként.

LÃSD MÃG
    bash(1), tcsh(1), kill(2), sigvec(2)

SZERZÅ
    A BSD 4.4-bÅl átvéve. A processz nevek PID-re való fordÃtásának
    lehetÅségét Salvatore Valente <svalente@mit.edu> csatolta a
    programhoz.

MAGYAR FORDÃTÃS
    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>Linux Utilities         14 October 1994            KILL(1)