ld.so

ld.so(8)          System Manager's Manual          ld.so(8)NÃV
    ld.so/ld-linux.so - dinamikus linker és betöltÅ

LEÃRÃS
    ld.so betölti a program futtatásához szükséges megosztott
    könyvtárakat (library), elÅkészÃti a program futtatását, majd
    futtatja. Minden Linux program hiányos és futási idÅben további
    linkelést igényel, hacsak a fordÃtáskor nem volt megadva az ld
    -static kapcsolója.

    A program futtatásához szükséges megosztott könyvtárakat megadott
    sorrendben keresi meg a rendszer az alábbi helyeken:

    o   Az LD_LIBRARY_PATH környezeti változóban levŠelérési út,
       (illetve az LD_AOUT_LIBRARY_PATH az a.out formátumú
       programokhoz). Kivétel, ha a végrehajtható állomány setuid
       vagy setgid bitje be van állÃtva, mert ekkor ezt a környezeti
       változót nem veszi figyelembe.

    o   A cache fájl (/etc/ld.so.cache), amely azoknak a
       könyvtáraknak a listáját tartalmazza, amelyeket a rendszer
       elÅzÅleg megtalált a kiegészÃtett elérési úton.

    o   Az alapértelmezett elérési út az /usr/lib, és utána a
       /lib.

KÃRNYEZETI VÃLTOZÃK
    LD_LIBRARY_PATH
       Azoknak az könyvtáraknak (directory) a listája vesszÅkkel
       elválasztva, amelyekben a rendszer az ELF megosztott
       könyvtárakat keres futási idÅben. Hasonló a PATH
       környezeti változóhoz.

    LD_PRELOAD
       Ebben a környezeti változóban kell megadni azoknak az ELF
       megosztott könyvtáraknak a nevét ´whitespace´ karakterekkel
       elválasztva, amelyeket az összes többi megosztott könyvtár
       elÅtt kell betölteni. Ezáltal elérhetÅ, hogy a többi
       megosztott könyvtárban levŠfüggvények helyett az itt
       megadottakban szereplÅket használja a program.

    LD_AOUT_LIBRARY_PATH
       Azoknak a könyvtáraknak a listája vesszÅkkel elválasztva,
       amelyekben az a.out megosztott könyvtárakat keresi a rendszer
       futási idÅben. Hasonló a PATH környezeti változóhoz.

    LD_AOUT_PRELOAD
       Ebben a környezeti változóban kell megadni azoknak az a.out
       megosztott könyvtáraknak a nevét ´whitespace´ karakterekkel
       elválasztva, amelyeket az összes többi megosztott könyvtár
       után kell betölteni. Ezáltal elérhetÅ, hogy a többi
       megosztott könyvtárban levŠfüggvények helyett az itt
       megadottakban szereplÅket használja a program.

    LD_NOWARN
       Nem figyelmeztet ha az a.out könyvtárak kisebb (minor)
       verziószáma eltér.

    LD_KEEPDIR
       A betöltendŠa.out megosztott könyvtárak nevében nem hagyja
       figyelmen kÃvül a könyvtár (directory) nevét. Nem javasolt
       ennek a lehetÅségnek a használata.

FÃJLOK
    /lib/ld.so     a.out dinamikus linker és betöltÅ
    /lib/ld-linux.so.* ELF dinamikus linker és betöltÅ
    /etc/ld.so.cache  Ez a fájl azoknak a könyvtáraknak listáját
              tartalmazza, amelyekben a megosztott könyvtárakat
              kell keresni. Tartalmazza továbbá a lehetséges
              megosztott könyvtárak rendezett listáját.
    /etc/ld.so.preload A fájl a program betöltése elÅtt betöltendÅ ELF
              megosztott könyvtárak ´whitespace´ karakterrel
              elválasztott listáját tartalmazza.
    lib*.so*      megosztott könyvtárak

LÃSD MÃG
    ldd(1), ldconfig(8).

HIBÃK
    Pillanatnyilag az ld.so semmilyen módon nem tudja a betöltött
    könyvtárat kirakni (unload), és megkeresni a könyvtár kompatÃbilis
    vagy újabb verzióját.

    Az ld.so csak azokra a végrehajtható fájlokra működik, amelyeket a
    libc 4.4.3-as vagy magasabb verziójával fordÃtották.

SZERZÅK
    David Engel, Eric Youngdale, Peter MacDonald, Hongjiu Lu, Linus
    Torvalds, Lars Wirzenius és Mitch D'Souza (nem feltétlenül ebben a
    sorrendben).

MAGYAR FORDÃTÃS
    TÃmár András <timar_a@freemail.hu>
               1998. március 14.           ld.so(8)