lilo

LILO(8)           System Manager's Manual          LILO(8)NIMI
    lilo - asentaa alkulatausohjelman

YLEISKATSAUS
    Pääkäyttötarkoitus:

    /sbin/lilo - asentaa alkulatausohjelman

    Käyttö apuohjelmana:

    /sbin/lilo -q - kysele asennuskarttaa ``map''
    /sbin/lilo -R - oletuskomentorivi seuraavalle käynnistykselle
    /sbin/lilo -I - kysy nykyisen kernel-tiedoston polkua
    /sbin/lilo {-u|-U} - poista asennettu lilo

YLEISKATSAUS
    lilo asentaa alkulatausohjelman, joka käynnistetään seuraavalla
    käynnistyskerralla. LILO tuntee useita eri valitsimia.

    -v   Kasvata toimintaselosteiden laajuutta. Antamalla yhden tai
       useamman -v -valitsimen lilo muuttuu entistäkin puheliaammaksi.

    -q   Näytä tällä hetkellä kartoitetut tiedostot. lilo
       ylläpitää tiedostoa, oletuksena /boot/map, jonne on
       tallennettu kernelien nimet ja sijainnit. Tämä valitsin
       näyttää myös tiedostosta löytyvät nimet latausvalinnoille.

    -m map-tiedosto
       Käytä erityistä karttatiedostoa ``map-file'' oletustiedoston
       sijaan.

    -C asetustiedosto
       lilo Lukee ohjeet asetustiedostosta siitä, mitä kartoitetaan
       map-tiedostoon. Oletuksena asetustiedosto on /etc/lilo.conf.
       Tätä valitsinta voidaan käyttää määrittämään
       vaihtoehtoinen asetustiedosto.

    -d viive
       Jos olet määritellyt useita kerneleitä ja painat koneen
       käynnistyessä shift-näppäintä, alkulatausohjelma antaa
       mahdollisuuden valita, mikä järjestelmä käynnistetään.
       Aikarajan loppumisen jälkeen järjestyksessä ensimmäinen
       kernel tai latausvaihtoehto käynnistetään. Tämä valitsin
       määrittää aikarajoituksen viiveen desisekunteina.

    -D nimi
       Käyttää annetun nimistä ``label'' latausvalintaa
       järjestyksessä ensimmäisen sijaan valintana, joka
       käynnistetään oletusasetuksena.

    -r juuri-hakemisto
       Ennen kuin tehdään mitään muuta, suorita chroot annetulle
       hakemistolle. Käytetään asetusten korjaamiseen
       käynnistyslevykkeeltä.

    -t   Vain testaus. Mitään ei oikeasti kirjoiteta
       käynnistyssektorille tai karttatiedostoon. Käytä yhdessä -v
       -valitsimen kanssa testataksesi, miten lilo käyttäytyisi
       nykyisillä asetuksilla.

    -c   Aktivoi karttatiedoston tiivistyksen. Tämä yhdistää
       lähekkäin olevien sektorien lukupyyntöjä. Nopeuttaa
       käynnistymistä erityisesti levykkeeltä käynnistettäessä.

    -f disk-tab
       Määrittää levyn geometrian parametritiedoston. (Oletus on
       /etc/disktab.)

    -i käynnistyssektori
       Määrittää tiedoston, jota käytetään uutena
       käynnistyssektorina. (Oletus on /boot/boot.b.)

    -l   Luo lineaarisia sektoriosoitteita sector/head/cylinder-
       osoitteiden sijaan.

    -P {fix|ignore}
       Korjaa ``fix'' (tai hylkää ``ignore'') `korruptoituneet'
       osiotaulut, ts. osiotaulut, joilla käytetään lineaarisia tai
       sector/head/cylinder -osoitteita, jotka eivät vastaa toisiaan.

    -s tallennustiedosto
       Kun lilo kirjoittaa käynnistyssektorille, se tallentaa
       käynnistyssektorin vanhan sisällön tiedostoon, joka on
       oletuksena /boot/boot.NNNN, jossa NNNN vastaa laitetiedostoa.
       Tämä valitsin määrittää vaihtoehtoisen tallennustiedoston
       käynnistyssektorille. (Tai yhdessä -u valitsimen kanssa
       määrittää, mistä vanhan käynnistyssektorin voi palauttaa.)

    -S tallennustiedosto
       Tavallisesti lilo ei kirjoita olemassaolevan tallennustiedoston
       päälle. Tämä valitsin kertoo lilolle, että se voi
       kirjoittaa vanhan tiedoston päälle.

    -u laitenimi
       Poistaa lilo:n asennuksen kopioimalla tallennetun
       käynnistyssektorin takaisin. Tallennettu aikamääre
       tarkistetaan.

    -U laitenimi
       Kuten yllä, mutta aikamäärettä ei tarkisteta.

    -R komentorivi
       Tämä valitsin asettaa oletuskomennon alkulatausohjelmalle sen
       seuraavaa käynnistyskertaa varten. Käynnistyksen jälkeen
       alkulatausohjelma poistaa tämän rivin, ts. tällä komennolla
       annettu komentorivi toimii vain yhdellä käynnistyskerralla.
       Tavallisesti tätä käytetään uudelleenkäynnistettäessä
       käytettävissä komentojonoissa juuri ennen `shutdown -r'
       -komennon suorittamista.

    -I nimi
       Käytössä olevan kernelin nimi löytyy ympäristömuuttujasta
       BOOT_IMAGE käynnistyksen jälkeen. Tämä komento tulostaa
       vastaavan nimen ja polun vakiotulosteeseen.

    -V   Näyttää versionumeron.


    Ylläolevat komentorivivalitsimet vastaavaat asetustiedostosta
    löytyviä avainsanoja.

SUOMENTAJAN HUOMAUTUKSIA
    Sana `verbose' on suomennettu `puhelias'. Tällä tarkoitetaan
    komentojen antamien suoritusilmoitusten laajempaa tulostamista.
    Normaalisti UNIX-ohjelmat eivät välttämättä ilmoita mitään, jos
    komennon suoritus on sujunut loppuun asti kunnolla. `verbose'
    -valitsimella voidaan pakottaa komento antamaan laajempaa tietoa
    suorituksesta. Jos joku tietää paremman sanan, niin voi vapaasti
    kertoa... ainakin tuo on hauska :)


KATSO MYÃS
    lilo.conf(5).
    LILOn levitysversion mukana tulee hyvin kattava ohjeistus.

TEKIJÃ
    Werner Almesberger (almesber@bernina.ethz.ch).Järjestelmähallinnan sovellu26.tsyyskuuta 1998            LILO(8)