ln

LN(1)          Käyttäjän sovellusohjelmat          LN(1)NIMI
    ln - tehdään linkityksiä tiedostojen välillä

YLEISKATSAUS
    ln [optiot] lähde [kohde]
    ln [optiot] lähde... hakemisto
    Optiot:
    [-bdfinsvF] [-S varmuuskopio-loppuliite] [-V
    {numbered,existing,simple}] [--version-
    control={numbered,existing,simple}] [--backup] [--directory] [--force]
    [--interactive] [--no-dereference] [--symbolic] [--verbose]
    [--suffix=varmuuskopio-loppuliite] [--help] [--version]

KUVAUS
    Tätä dokumentaatiota ei enää ylläpidetä, ja se voi olla
    virheellinen tai puuttellinen. Texinfo -dokumentaatio on nyt virallinen
    lähde.

    Tämä manuaalisivu dokumentoi GNU-version ohjelmasta ln. Jos
    viimeisenä argumenttina annetaan olemassaoleva hakemisto, ln
    linkittää muut annetut tiedostot tiedostoon, jolla on sama nimi kuin
    ko. hakemistolla. Jos annetaan vain yksi tiedoston nimi, linkittyy ko.
    tiedosto senhetkiseen hakemistoon. Muutoin, jos annetaan vain kaksi
    tiedostoa, linkittyy ensimmäinen tiedosto jälkimmäiseen. Jos
    viimeinen argumentti ei ole hakemisto ja on annettu enemmän kuin kaksi
    tiedostoa, se tulkitaan virheeksi. Oletuksena tehdään ns. kova
    linkitys. Oletuksena olemassaolevia tiedostoja ei tuhota.

  OPTIOT
    -b, --backup
       Tehdään varmuuskopiot tiedostoista, joita ollaan poistamassa.

    -d, -F, --directory
       Salli pääkäyttäjän tehdä kovia linkkejä hakemistoihin.

    -f, --force
       Poista olemassaolevat kohde-tiedostot.

    -i, --interactive
       Kysy poistetaanko olemassaolevat kohde-tiedostot.

    -n, --no-dereference
       Kun kohteena on symbolinen linkki hakemistoon, yritetään
       korvata symbolinen linkki sen sijaan, että
       uudelleenviitattaisiin siihen ja tehtäisiin linkki hakemistoon,
       mihin se osoittaa. Tämä optio on erittäin käyttökelpoinen
       käytettäessä yhtäaikaa --force optiota.

    -s, --symbolic
       Tehdään symbolinen linkki kovan linkin asemesta. Tämä optio
       aiheuttaa virheilmoituksen järjestelmissä, jotka eivät tue
       symbolisia linkkejä.

    -v, --verbose
       Tulosta jokaisen tiedoston nimi ennenkuin se linkitetään.

    --help Tulosta käyttöohje vakiotulosteeseen ja poistu ohjelmasta.

    --version
       Tulosta versio-informaatio vakiotulosteeseen ja poistu
       ohjelmasta.

    -S, --suffix varmuuskopio-loppuliite
       Tehtävien yksinkertaisten varmuuskopiotiedostojen loppuliite
       voidaan asettaa SIMPLE_BACKUP_SUFFIX ympäristömuuttujalla,
       joka voidaan ohittaa tällä optiolla. Jollei kumpaakaan ole
       annettu, oletuksena käytetään `~'-merkkiä, eli samaa kuin
       Emacs-ohjelmassa.

    -V, --version-control {numbered,existing,simple}
       Tehtävien varmuuskopioiden tyyppi voidaan asettaa
       VERSION_CONTROL ympäristömuuttujalla, joka voidaan kumota
       tällä optiolla. Jos VERSION_CONTROL ei ole asetettu ja tätä
       optiota on käytetty, oletustyyppi on `existing´.
       Ympäristömuuttujan VERSION_CONTROL ja tämän option
       argumentit vaikuttavat kuten GNU Emacsin `version-
       control´-muuttuja. Myös ne ymmärtävät synonyymejä, jotka
       ovat kuvaavampia. Mahdolliset arvot ovat (uniikkeja lyhenteitä
       voidaan käyttää):

       `t´ tai `numbered´
           Tee aina numeroidut varmuuskopiot.

       `nil´ tai `existing´
           Tee numeroidut varmuuskopiot tiedostoista, jotka on jo
           varmistettu, muista normaalit.

       `never´ tai `simple´
           Tee aina normaalit varmuuskopiot.FSF              7. Huhtikuuta 1998             LN(1)