ln

LN(1)            General Commands Manual           LN(1)NÃV
    ln - fájlok közötti kötéseket (linkeket) hoz létre

ÃTTEKINTÃS
    ln [opciók] forrás [cél]
    ln [opciók] forrás... könyvtár
    Opciók:
    [-bdfinsvF] [-S backup-suffix] [-V {numbered,existing,simple}]
    [--version-control={numbered,existing,simple}] [--backup] [--directory]
    [--force] [--interactive] [--no-dereference] [--symbolic] [--verbose]
    [--suffix=backup-suffix] [--help] [--version]

LEÃRÃS
    Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan
    vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

    Ez a kézikönyv lap az ln GNU változatát dokumentálja.

    Amennyiben az utolsó argumentum egy létezŠkönyvtár, az ln program
    minden más megadott fájlhoz létrehoz egy kötést ebben a
    könyvtárban (azonos néven). Ha csak egy fájl adott, ahhoz az
    aktuális könyvtárba hoz létre kötést. Különben ha két fájl
    adott, az elsÅhöz hoz létre kötést a második által megadott
    néven. Hibát jelent, ha az utolsó argumentum nem könyvtár és
    kettÅnél több fájl adott.

    Alapértelmezés szerint kemény kötéseket (hard link) hoz létre,
    és nem törli a már létezŠfájlokat.

OPCIÃK
    -b, --backup
       A törlendÅ fájlokról biztonsági másolatot (backup) készÃt.

    -d, -F, --directory
       A szuperfelhasználónak (root) megengedi könyvtárakra
       vonatkozó kemény kötések létrehozását.

    -f, --force
       Törli a már létezŠcélfájlokat.

    -i, --interactive
       Megkérdezi, hogy törölheti-e a már létezŠcélfájlokat.

    -n, --no-dereference
       Amennyiben a megadott cél egy könyvtárra mutató szimbolikus
       kötés (symbolic link), megkÃsérli ezt a kötést felülÃrni,
       nem pedig az általa mutatott könyvtárban hozza létre a
       kötést. Ez az opció célszerűen a --force -szal együtt
       használható.

    -s, --symbolic
       Szimbolikus kötést hoz létre erÅs kötés helyett. Ez az
       opció hibaüzenetet ad olyan fájlrendszereken, amelyek nem
       támogatják a szimbolikus kötéseket.

    -v, --verbose
       Böbeszédű üzemód: minden kötésbe kerülŠfájl nevét
       kiÃrja.

    --help Használati útmutatót Ãr a szabványos kimenetre, majd kilép.

    --version
       A program verziójáról Ãr ki információt a szabványos
       kimenetre, majd kilép.

    -S, --suffix backup-suffix
       Az egyszerű biztonsági mentés fájlok végzÅdését (suffix)
       alapértelmezés szerint a SIMPLE_BACKUP_SUFFIX környezeti
       változó állÃtja be. Ezzel az opcióval ezt lehet felülbÃ‐
       rálni. Amennyiben egyik sem adott (sem a környezeti
       változó, sem az opció), a végzÅdés `~' lesz, mint az Emacs-
       ban.

    -V, --version-control {numbered,existing,simple}
       A biztonsági mentések tÃpusa a VERSION_CONTROL környezeti
       változóval állÃtható be. Ez az opció ezt bÃrálja felül.
       Ha VERSION_CONTROL -nak nincs értéke, és ez az opció sem
       adott, az alapértelmezett mentési tÃpus az `existing'. A
       VERSION_CONTROL illetve az opció értéke a GNU Emacs `version-
       control' változójához hasonló; felismernek olyan szinonÃ‐
       mákat is, melyek jobban jellemzÅek. Az érvényes értékek
       (egyértelmű rövidÃtés megengedett):

       `t' vagy `numbered'
           Mindig sorszámozott mentés készül.

       `nil' vagy `existing'
           Sorszámozott biztonsági mentést készÃt azokról a
           fájlokról, melyeknek már van, a többiekrÅl pedig
           egyszerű mentést.

       `never' vagy `simple'
           Mindig egyszerű mentés készül.

MAGYAR FORDÃTÃS
    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>FSF              GNU File Utilities             LN(1)