ln

LN(1)                 FSF                LN(1)NAAM
    ln - maak koppelingen tussen bestanden

OVERZICHT
    ln [OPTIE]... DOEL [KOPPELING_NAAM]
    ln [OPTIE]... DOEL... DIRECTORIE

BESCHRIJVING
    Maak een koppeling naar het opgegeven DOEL met de eventuele
    KOPPELING_NAAM. Als er meer dan één DOEL is, dan moet het laatste
    argument een dir zijn; maak koppelingen in DIRECTORIE naar elk DOEL.
    Maakt standaard harde koppelingen, symbolische koppelingen met
    --symbolic. Wanneer harde koppelingen gemaakt worden moet elk DOEL
    bestaan.

    -b, --backup[=CONTROLE]
       {--backup} maak een backup van elk bestaand doel bestand

    -d, -F, --directory
       {--directorie} maak harde dir-koppelingen (alleen super-
       gebruiker)

    -f, --force
       {--kracht} verwijder bestaande doelbestanden

    -n, --no-dereference
       {--geen-verwijzing} behandel een doel dat een symbolische
       koppeling naar een dir is, alsof het een normaal bestand was

    -i, --interactive
       {--interactief} prompt of doelen verwijderd moeten worden

    -s, --symbolic
       {--symbolisch} maak symbolische koppelingen inplaats van harde
       koppelingen

    -S, --suffix=EXTENSIE
       {--extensie=} zet het gewoonlijke backup extensie opzij

    --target-directory=DIRECTORIE
       {--doel-directorie=} verplaats alle BRON argumenten naar dir
       DIRECTORIE

    -v, --verbose
       {--praatgraag} druk de naam af van elk bestand vóór koppelen

    --help {--hulp} laat deze hulp zien en eindig

    --version
       {--versie} geef versie informatie en eindig

    De backup extensie is `~', tenzij gezet met --suffix of
    SIMPLE_BACKUP_SUFFIX {simpel backup extensie}. De versie controle
    methode kan gekozen worden met de --backup optie of door de
    VERSION_CONTROL omgevingsvariabele. Hier zijn de waardes:

    "none" {geen}, "off" {uit}
       maak nooit backups (zelfs als --backup gegeven is)

    "numbered" {genummerd}, "t"
       maak genummerde backups

    "existing" {bestaand}, "nil" {nul}
       genummerd als genummerde backups bestaan, anders simpel

    "simple" {simpel}, "never" {nooit}
       maak altijd simpele backups

AUTEUR
    Geschreven door Mike Parker en David MacKenzie.

RAPPORTEER BUGS
    Rapporteer bugs aan <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
    Dit is vrije software; zie de broncode voor kopieer voorwaarden. Er is
    GEEN aansprakelijkheid; zelfs niet voor VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID
    VOOR EEN BEPAALD DOEL.

ZIE OOK
    De volledige beschrijving voor ln wordt onderhouden als een Texinfo
    handleiding. Als de info en ln programma's goed zijn geïnstalleerd op
    uw locatie, dan zal de opdracht

       info ln

    toegang moeten geven tot de volledige handleiding.


VERTALING
    Dit is de handleiding van ln 4.01. Alles wat tussen `{'..`}' staat is
    aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding.
    Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: ln.1,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $GNU bestandgereedschappen 4.0l   May 2000               LN(1)