locate

LOCATE(0)         Käyttäjän sovellusohjelmat         LOCATE(0)NIMI
    locate - listaa tiedostot, jotka löytyvät tiedostonimien tietokannasta
    hakuehdolla

YLEISKATSAUS
    locate [-d path] [--database=path] [--version] [--help] hakuehto...

KUVAUS
    Tämä manuaalisivu kertoo locate-komennon GNU-versiosta. locate etsii
    yhdestä tai useammasta tiedostonimien tietokannasta jokaista annettua
    hakuehtoa ja näyttää tiedostonimet, jotka sisältävät annetun hakuehdon.
    Hakuehto voi sisältää erikoismerkkejä, kuten komentotulkin
    erikoismerkkejä; `*', `?', ja `[]'. Erikoismerkkejä ei kohdella
    erityisesti, esimerkkeinä `/' tai `.' . Siksi hakuehto `foo*bar' täsmää
    myös tiedostoon nimeltä `foo3/bar', kuten myös hakuehto `*duck*' täsmää
    tiedostoon, joka sisältää merkkijonon `lake/.ducky'. Tämän vuoksi
    erikoismerkit tulisi suojata komentotulkin sallimien mahdollisuuksien
    mukaan eli erottaa erityisillä erotinmerkeillä.

    Jos hakuehto on puhtaasti merkkijono — ei sisällä erikoismerkkejä —
    locate näyttää kaikki tiedostonimet tietokannasta, joissa esiintyy haettu
    merkkijono jossain kohdassa. Jos hakuehto sisältää erikoismerkkejä,
    locate näyttää tiedostonimet, jotka täsmäävät täydellisesti hakuehtoon.
    Tämän takia olisi hyvä, että hakuehdot, jotka sisältävät erikoismerkkejä,
    alkaisivat  `*'-merkillä ja useimmiten loppuisivat siihen. Poikkeukset
    hakuehdoissa on tarkoitettu eksplisiittiseen täsmäämiseen tiedostonimen
    alussa tai lopussa.

    Tiedostonimien tietokanta sisältää listauksen tiedostonimistä, jotka
    olivat olemassa silloin, kun tiedostonimien tietokanta luotiin tai
    päivitettiin. Pääkäyttäjä voi valita tiedostonimien tietokannan nimen tai
    kuinka usein sitä päivitetään sekä mitkä hakemistot tietokantaan
    sisällytetään; katso updatedb(1L).

OPTIOT
    -d polku, --database=polku
       Sen sijaan, että etsitään oletuksena olevasta tiedostonimien
       tietokantannasta, etsitään tiedostonimien tietokannoista polku,
       joka on pilkuilla erotettu lista tietokantatiedostojen nimistä.
       Voit myös käyttää ympäristömuuttujaa LOCATE_PATH määrittääksesi
       tiedostonimet tietokannoista joista haetaan. Optiota käytetään
       myös siinä tapauksessa, että molemmat on määritelty.

    Tiedostonimien tietokannan formaatti muuttui alkaen GNU find- ja locate-
    komentojen versiosta 4.0, sallien eri tavujärjestyksen omaavien
    järjestelmien jakaa tietokantaa keskenään. Tämä versio locate:sta osaa
    automaattisesti tunnistaa ja lukea tietokannat sen mukaan, onko tiedosto
    luotu vanhemmalla GNU-versiolla komennosta locate vai Unix-versiolla
    komennosta locate tai find.

    --help Tulostaa ohjeen komennosta locate ja poistuu ohjelmasta.

    --version
       Tulostaa versionumeron komennosta locate ja poistuu ohjelmasta.

YMPÄRISTÖMUUTTUJAT
    LOCATE_PATH
       Pilkuilla erotettu lista tietokannoista, joita käytetään haussa.

KATSO MYÖS
    find(1L) locatedb(5L) updatedb(1L) xargs(1L) Finding Files
    (Järjestelmässä Info tai tulostettu ohje)                7. Huhtikuuta 1998           LOCATE(0)