locate

LOCATE(1)          General Commands Manual          LOCATE(1)NAZWA
    locate - wyszukuje pliki w okresowo aktualizowanej bazie danych

SKŁADNIA
    locate [-d ścieżka] [--database=ścieżka] [--version] [--help] wzorzec...

OPIS
    Ta strona podręcznika opisuje polecenie locate w wersji GNU.

    Dla każdego z podanych wzorców locate przeszukuje jedną lub więcej baz
    danych zawierających nazwy plików i wyświetla te nazwy, które zawierają
    wzorzec. Wzorce mogą zawierać metaznaki (znaki uogólniające/specjalne),
    takie jak używane w powłoce: `*', `?' i `[]'. Metaznaki nie traktują
    specjalnie `/' ani `.'. Zatem, do wzorca `foo*bar' może być dopasowana do
    nazwa pliku zawierająca `foo3/bar', zaś do wzorca `*duck*' nazwa
    zawierająca `lake/.ducky'. Wzorce posiadające znaki uogólniające powinny
    być cytowane, by uchronić je przed rozwinięciem przez powłokę.

    Jeżeli wzorzec jest zwykłym łańcuchem tekstowym — nie zawiera metaznaków
    — to locate wyświetla wszystkie nazwy plików z bazy zawierające ten
    łańcuch w dowolnym miejscu. Jeżeli wzorzec zawiera metaznaki, to locate
    wyświetla tylko te nazwy plików, które dokładnie pasują do wzorca. Na
    skutek tego, wzorce zawierające metaznaki powinny zwykle rozpoczynać się
    od `*', a najczęściej również kończyć się tym znakiem. Wyjątkami są
    wzorce celowo dosłownie dopasowujące początek bądź koniec nazwy pliku.

    Bazy danych z nazwami plików zawierają listy plików istniejących w
    systemie w momencie ostatniej aktualizacji baz. Administrator systemu
    może wybrać nazwę pliku bazy domyślnej, częstość, z jaką bazy są
    aktualizowane oraz katalogi, dla których zawierają one zapisy; zobacz
    updatedb(1L).

OPCJE
    -d ścieżka, --database=ścieżka
       Zamiast przeszukiwania bazy danych o domyślnej nazwie, szuka w
       bazach określonych ścieżką, która jest listą rozdzielonych
       dwukropkami nazw plików z bazami. Możesz też posłużyć się zmienną
       środowiska LOCATE_PATH ustawiającą listę przeszukiwanych plików
       baz danych. Opcja anuluje ustawienie zmiennej środowiska, jeżeli
       użyto obydwu.

    Format bazy danych z nazwami plików zmienił się począwszy od wersji 4.0
    GNU find i locate, tak by umożliwić maszynom o różnym porządku bajtów
    współdzielenie baz. Ta wersja locate potrafi automatycznie rozpoznawać i
    odczytywać bazy utworzone dla starszych wersji locate pochodzącego z GNU,
    czy też Unixowych wersji locate lub find.


    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ŚRODOWISKO
    LOCATE_PATH
       Lista rozdzielonych dwukropkami nazw baz danych, jakie będą
       przeszukiwane.

ZOBACZ TAKŻE
    find(1L), locatedb(5L), updatedb(1L), xargs(1L).
    Znajdowanie plików (w dokumentacji Info on-line lub drukowanej)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU
    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia
    Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między
    powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub
    funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony
    podręcznika.                                    LOCATE(1)