login

LOGIN(1)          General Commands Manual          LOGIN(1)NÃV
    login - Ãj kapcsolat felvétele a rendszerrel (bejelentkezés)

ÃTTEKINTÃS
    login [felhasználónév [környezetiváltozók]]

LEÃRÃS
    A login programot a rendszerbe való belépésre használjuk.
    Ãltalában nem közvetlenül használjuk, hanem automatikusan meghÃ‐
    vásra kerül, amikor a login: promptra válaszként beÃrjuk a
    felhasználónevünket. A login a shell szempontjából különleges
    kezelésű lehet és elÅfordulhat, hogy nem hÃvható meg
    alfolyamatként. Tipikus példa erre, amikor a login parancsot a shell
    exec login -ként értelmezi, tehát az új bejelentkezés elÅtt az
    aktuálisból való kilépésre készteti a felhasználót. Ha nem
    login shellbÅl próbáljuk meg a login parancsot végrehajtani,
    hibaüzenetet kapunk.

    Ezután a jelszavunkat kell megadnunk. A beÃrt karakterek nem jelennek
    meg a képernyÅn, megelÅzvén a 'leskelÅdést'. Ha többször hibás
    jelszót adunk meg, a login kilép, és a kapcsolat megszakad.

    Ha a jelszavunk érvényességi ideje korlátozott, a rendszer
    továbblépés elÅtt felszólÃthat a jelszó megváltoztatására. Ez
    azt jelenti, hogy a jelszavunk lejárt, nem érvényes, vagy hamarosan
    le fog járni. A régi jelszavunkat is esetleg meg kell adni
    ellenÅrzésképpen, majd az általunk választott új jelszót. A
    témában lásd: passwd (1)

    Sikeres bejelentkezés után néhány rendszerüzenetet kapunk, és a
    postaládánk állapotáról némi visszajelszést. A
    rendszerüzenetfájl (/etc/motd) kiÃratását letilthatjuk egy 0 byte
    hosszúságú .hushlogin file létrehozásával a login
    könyvtárunkban. A posta állapotától függÅen a következÅ
    üzenetek valamelyikét kapjuk: "You have new mail." (Ãj levél van),
    "You have mail." (Levél van), vagy "No Mail." (Nincs levél).

    A felhasználói- (UID) és a csoportazonosÃtónk (GID) beállÃtásra
    kerül az /etc/passwd alapján. A $HOME, $SHELL, $PATH, $LOGNAME és a
    $MAIL környezeti változók beállÃtásra kerülnek a passwd
    adatbázis megfelelÅ mezÅi alapján. Az ulimit, umask és a nice is
    értéket kaphat a GECOS mezŠtartalma alapján.

    Néhány rendszeren a $TERM változó is értéket kap, miként az a
    /etc/ttytype-ban meg van Ãrva.

    Végrehajtódhat a parancsértelmezÅnk inicializációs scriptje is. Ez
    ügyben lásd a megfelelŠkézikönyv-oldalt.

FIGYELMEZTETÃSEK
    A login ezen verziója sok fordÃtási opcióval rendelkezik, bár csak
    néhány közülük az, ami használatban lehet egyes speciális
    gépeken.


    A fájlok elhelyezkedése a rendszerkonfigurációk
    különbözÅségébÅl adódóan változhat.

FÃJLOK
    /var/run/utmp - az aktuális bejelentkezések listája
    /var/log/wtmp - az elÅzÅ (eddigi) bejelentkezések listája
    /etc/passwd - felhasználói account-okra vonatkozó információk
    /etc/shadow - titkosÃtott jelszavak és érvényességi
    idÅ-információk
    /etc/motd - rendszerüzenet file
    /etc/nologin - nem-root felhasználók belépésének tiltása
    /etc/ttytype - termináltÃpusok listája
    $HOME/.hushlogin - korlátozza a rendszerüzenetek megjelenÃtését

LÃSD MÃG
    getty(8), mail(1), passwd(1), sh(1), su(1), passwd(5), nologin(5)

SZERZÅ
    Julianne Frances Haugh (jfh@bga.com)

MAGYAR FORDÃTÃS
    Niedermayer Miklós <mico@musician.org>                                   LOGIN(1)