lpq

LPQ(7)                                 LPQ(7)NIMI
    lpq — ohjelma tulostusjonon tutkimiseen

YLEISKATSAUS
    lpq [-l] [-Ptulostin] [työ # ...] [käyttäjä ...]

KUVAUS
    Lpq -ohjelmalla voi tutkia tulostusjonoa, jota lpd(8) käyttää
    tiedostojen tulostamiseen. Ohjelma raportoi käyttäjän nimettyjen tai
    kaikkien tulostustöiden tilan. Jos Lpq ajetaan ilman parametria,
    raportoidaan kaikki tulostustyöt, jotka ovat sillä hetkellä
    tulostusjonossa.

    Valitsimet:

    -P   Määrittele tulostin, muutoin käytetään oletustulostinta
        (tai tulostinta joka on määritelty
        PRINTER-ympäristömuuttujassa). Kaikki muut argumentit
        tulkitaan käyttäjäniminä tai tulostustyönumeroina, joilla
        suodatetaan töistä ne, joista ollaan kiinnostuneita.
    -l   Tulostetaan tietoa työhön kuuluvista tiedostoista.
        Normaalisti näytetään niin paljon informaatiota, mitä
        mahtuu yhdelle riville.

    Kaikille töille, jotka käynnistetään komennolla lpr(1), lpq
    raportoi käyttäjän nimen, työn senhetkisen järjestysnumeron
    jonossa, tiedostojen nimet, jotka kuuluvat työhön, työn
    tunnistenumeron (käyttämällä tunnistenumeroa haluttu työ voidaan
    poistaa jonosta lprm(1) komennolla) sekä työn kokonaiskoon tavuissa.
    Töiden järjestely on riippuvainen algoritmista, jota käytetään
    jonohakemiston järjestelyyn. Toiminnan perusperiaate on FIFO-tyylinen
    (First in First Out, ensimmäisenä sisään, ensimmäisenä ulos).
    Tiedostoista, jotka muodostavat jonon, ei välttämättä ole tiedossa
    niiden nimiä (tapauksissa, joissa lpr(1) -komentoa käytetään ns.
    putkitetussa komennossa). Näissä tapauksissa tiedosto ilmaistaan
    ``(vakiosyötteenä)''.

    Jos lpq varoittaa, että tulostusdemoni ei ole käynnissä (johtuen
    esim. jostain virheestä), demoni voidaan käynnistää uudelleen
    lpc(8) -komennolla.

YMPÃRISTÃMUUTTUJAT
    Jos seuraava ympäristömuuttuja on olemassa, lpq käyttää sitä:
    PRINTER Määrittelee vaihtoehtoisen oletustulostimen.

TIEDOSTOT
    /etc/printcap      Määrittelee tulostimen ominaisuudet.
    /var/spool/*       Tiedostossa printcap määritelty
                jonohakemisto.
    /var/spool/*/cf*     Ohjaustiedostot, jotka määrittelevät
                tulostustyöt.
    /var/spool/*/lock    Lukitustiedosto aktiivisena olevalle työlle.
    /usr/share/misc/termcap Määrittelee näytön manipuloinnin useille
                näytöille.

KATSO MYÃS
    lpr(1), lprm(1), lpc(8), lpd(8)

HISTORIA
    Lpq esiteltiin 3BSD -järjestelmässä.

BUGIT
    Jonohakemiston informaation dynaamisesta luonteesta johtuen lpq voi
    joskus raportoida epäluotettavasti. Tulosteen muodostus on
    riippuvainen päätteen rivien pituudesta, mikä voi aiheuttaa liian
    leveitä rivivälejä.

DIAGNOSTIIKKA
    Ei osaa avata eräitä tiedostoja. Lukitustiedosto vioittuu.
    Roskatiedostoja syntyy, kun demoni ei ole aktiivinen, mutta
    jonohakemistossa on tiedostoja.Käyttäjän sovellusohjelmat                      LPQ(7)