lpr

LPR(7)                                 LPR(7)NIMI
   lpr — tulostus jonon kautta

YLEISKATSAUS
   lpr [-Pprinter] [-#num] [-C class] [-J job] [-T title] [-U user] [-i
   [numcols]] [-1234 font] [-wnum] [-cdfghlnmprstv] [name ...]

KUVAUS
   Lpr käyttää tulostusjonon muodostavaa demonia nimettyjen tiedostojen
   tulostamiseen silloin, kun sopiva laitteisto on käytettävissä. Jos
   nimiä ei ole annettu, oletuksena käytetään vakiosyötettä.

   Seuraavia yksikirjaimisia valitsimia käytetään ilmoittamaan
   kirjoittimen tulostusjonon ohjaimelle, että tiedostot eivät ole
   vakiomuotoisia tekstÃtiedostoja. Tulostava demoni käyttää sopivia
   suotimia tulostaakseen tiedot asianmukaisesti.

   -c   Tiedostojen oletetaan sisältävän tietoa, joka on tuotettu
       ohjelmalla cifplot(1).

   -d   Tiedostojen oletetaan sisältävän tietoa, joka on tuotettu
       ohjelmalla tex (DVI formaatti Stanfordista).

   -f   Käytä suodinta, joka tulkitsee joka rivin ensimmäisen merkin
       vakioiduksi FORTRAN -ohjausmerkiksi.

   -g   Tiedostojen oletetaan sisältävän vakioitua piirturitietoa,
       joka on tuotettu ohjelmalla plot (katso myös plot, josta löytyy
       tietoja tulostusohjaimen suotimista).

   -l   Käytä suodinta, joka sallii ohjausmerkkien tulostumisen ja
       estää sivukatkot.

   -n   Tiedostojen oletetaan sisältävän tietoa, joka on tuotettu
       ohjelmalla ditroff (laitteistoriippumaton troff).

   -p   Käytä ohjelmaa pr(1) tiedostojen muotoiluun (sama kuin print).

   -t   Tiedostojen oletetaan sisältävän tietoa, joka on tuotettu
       ohjelmalla troff(1).

   -v   Tiedostojen oletetaan sisältävän rasterikuvan Benson Varian
       -tyyppisille laitteille.

   Seuraavia valitsimia käytetään tulostustyön ohjaamiseen.

   -P   Pakko-ohjaa tuloste määrätylle tulostimelle. Tavallisesti
       käytetään oletuskirjoitinta (sijainnista riippuen) tai
       käytetään ympäristömuuttujan PRINTER arvoa.

   -h   Estä esilehden tulostus.

   -m   Työn valmistuttua lähetä viesti.

   -r   Poista tiedosto, kun se on siirretty kirjoittimelle tai
       tulostuksen päätyttyä (käyttäen -s valitsinta).

   -s   Käytä symbolisia linkkejä. Tavallisesti tiedostot kopioidaan
       jonohakemistoon. Valitsin -s käyttää funktiota symlink(2)
       tiedostojen linkitykseen välttäen näin kopioinnin, jolloin
       suuriakin tiedostoja voidaan tulostaa. Tämä merkitsee, että
       tiedostoja ei tule muokata tai poistaa ennen kuin ne ovat
       tulostuneet.

   Loput valitsimet vaikuttavat kopioiden määrään, sivun ulkoasuun ja
   tunnisteriveihin.

   -#num  Luku num ilmoittaa montako kopiota tulostetaan kustakin
       nimetystä tiedostosta. Esim.

          lpr -#3 foo.c bar.c more.c
       tuottaa tulosteen, jossa on 3 kopiota tiedostosta foo.c, jota
       seuraa 3 kopiota tiedostosta bar.c jne. Toisaalta,

          cat foo.c bar.c more.c | lpr -#3

       tulostaa 3 kopiota tiedostojen yhdistelystä: Tämä mahdollisuus
       on useissa koneissa estetty, jotta kopiointiin käytettäisiin
       mieluummin kopiokonetta.

   -[1234] font
       Määrittelee fontin (kirjasintyylin), joka asennetaan
       käyttöön fonttipositioon i. Demoni luo .railmag -tiedoston,
       joka viittaa fonttitiedoston polkuun.

   -C class (luokka)
       Työn luokitus, joka tulostuu esilehdelle. Esim.

          lpr -C EECS foo.c

       aiheuttaa sen, että systeemin nimen (joka haetaan käskyllä
       hostname(1)) tilalle esilehdelle tulostuu EECS, jonka jälkeen
       tulostuu tiedosto foo.c.

   -J job (työ)
       Esilehdelle tulostuva työn nimi. Yleensä käytetään
       ensimmäisen tiedoston nimeä.

   -T title (otsake)
       Otsake pr(1) :lle, jolla korvataan tiedostonimi.

   -U user (käyttäjä)
       Esilehdelle tulostuva käyttäjän nimi, myös laskutusperuste.
       Tämä valitsin huomioidaan vain, jos todellinen
       käyttäjätunnnus on demoni tai että tunnus on määritelty
       printcap-tiedostossa demonin sijasta) ja se on tarkoitettu
       niitä tilanteita varten, jossa tulostuksen suotimet haluaisivat
       vaihtaa töiden järjestystä jonossa.

   -i [numcols]
       Tuloste on sisennetty. Jos seuraava valitsin on numeerinen
       (numcols), luku ilmoittaa montako tyhjää merkkiä tulostetaan
       ennen kunkin rivin alkua, muussa tapauksessa tulostetaan 8
       tyhjää.

   -wnum  Tässä num ilmoittaa paperin leveyden tulostimessa pr(1).

YMPÃRISTÃMUUTTUJAT
   Jos seuraaava ympäristömuuuttuja on olemassa, lpr käyttää sitä:

   PRINTER Määrittelee vaihtoehtoisen oletuskirjoittimen.

TIEDOSTOT
   /etc/passwd       Henkilökohtaiset tunnistustiedot.
   /etc/printcap      Kirjoitttimen ominaisuuksien tietokanta.
   /usr/sbin/lpd*      Kirjoitindemonit.
   /var/spool/output/*   Tulostusjonojen hakemistot.
   /var/spool/output/*/cf* Demonien ohjaustiedostot.
   /var/spool/output/*/df* "cf"-tiedoissa eriteltyjen tietojen tiedostot.
   /var/spool/output/*/tf* "cf"-tiedostojen väliaikaiset kopiot.

KATSO MYÃS
   lpq(1), lprm(1), pr(1), symlink(2), printcap(5), lpc(8), lpd(8)

HISTORIA
   Käsky lpr esiintyi 3BSD :ssa.

DIAGNOSTIIKKA
   Jos yrität siirtää tulostusjonoon liian suurta tiedostoa, se
   katkaistaan. Lpr ei tulosta binääritiedostoja. Jos muu käyttäjä
   kuin root tulostaa tiedostoa käyttämättä tulostusjonokäsittelyä,
   lpr ilmoittaa tästä viestillä eikä sijoita töitä jonoon. Jos
   paikalliskoneen lpd(1) :hen ei saada luoduksi yhteyttä, lpr ilmoittaa,
   että demonia ei voitu käynnistää. Diagnostiikkaa, joka koskee
   puuttuvia jonotiedostoja, voidaan tulostaa demonin lokiin käyttäen
   käskyä lpd(1).

BUGIT
   Fontit, joita käyttävät troff(1) ja tex, ovat sillä koneella, johon
   tulostin on liitetty. Tällä hetkellä ei ole mahdollista käyttää
   paikallisia fonttikirjastoja.Käyttäjän sovellusohjelmat                      LPR(7)