ls

LS(1)                 FSF                LS(1)NAAM
    ls, dir, vdir - geef directorie inhoud weer

OVERZICHT
    ls [OPTIE]... [BESTAND]...
    dir [OPTIE]... [BESTAND]...
    vdir [OPTIE]... [BESTAND]...

    POSIX opties: [-CFRacdilqrtu1] [--]

    GNU opties (kortste vorm): [-1abcdfghiklmnopqrstuvwxABCDFGHLNQRSUX] [-w
    KOLOMMEN] [-T KOLOMMEN] [-I PATROON] [--full-time]
    [--show-control-chars] [--block-size=GROOTTE]
    [--format=[long|verbose|commas|across|vertical|single-column]]
    [--sort=[none|time|size|extension]]
    [--time=[atime|access|use|ctime|status]] [--color[=[none|auto|always]]]
    [--help] [--version] [--]

BESCHRIJVING
    Het ls programma geeft bestands-status-informatie over de bestanden die
    als argumenten aan het programma worden gegeven. Directories en hun
    inhoud worden als laatste gegeven, ook als de directorie-argumenten
    eerder op de opdrachtregel staan. Opties en bestand-argumenten kunnen
    gemengd worden.

    Voor directories geeft ls standaard de inhoud van de directorie, maar
    niet recursief en bestanden beginnend met `.' weglatend. Voor andere
    niet-optie argumenten geeft ls standaard alleen de bestandnaam. Als
    alleen optie argumenten worden gespecificeerd, geeft ls de inhoud van
    de huidige directorie.

    Standaard wordt de inhoud alphabetisch geordend. Als de uitvoer naar
    een terminal gaat is de uitvoer in kolommen (verticaal gesorteerd) en
    worden controle-karakters uitgevoerd als vraagtekens; anders wordt de
    uitvoer één per regel gegeven, en controle-karakters worden als
    zichzelf uitgevoerd.

    dir (soms ook geïnstalleerd als d ) is een verkorte ls; het is
    equivalent met ls -C -b ; dat wil zeggen, bestanden worden weergegeven
    in verticaal gesorteerde kolommen, en speciale tekens worden
    gerepresenteerd door escape codes.

    vdir (soms ook geïnstalleerd als v ) is een verbose ls; het is
    equivalent met ls -l -b ; dat wil zeggen, bestanden worden weergegeven
    in lang formaat en speciale tekens worden gerepresenteerd door escape
    codes.

    Omdat `ls' zo'n fundamenteel programma, is heeft het door de jaren heen
    vele opties verzameld. Deze worden onder beschreven; binnen elk deel
    worden de opties alphabetisch gegeven (verschil hoofd/kleine-letters
    negerend). Het onderscheid in delen is niet absoluut, omdat sommige
    opties meer dan één aspect van `ls''s uitvoering beïnvloeden.

  Welke bestanden
    Deze opties bepalen over welke bestanden `ls' informatie geeft.
    Standaard worden alle bestanden, en de inhoud van alle directories op
    de opdrachtregel getoond.

    -a, --all
       {--alles} Geef alle bestanden in directories, ook ingangen
       startend met `.'

    -A, --almost-all
       {--bijna-alles} Geef alle bestanden in directories, behalve `.'
       en `..'

    -B, --ignore-backups
       {--negeer-backups} Geef geen bestanden die eindigen op `~',
       tenzij ze op de opdrachtregel worden gegeven.

    -d, --directory
       {--directorie} Geef alleen de namen van directories zoals bij
       andere soorten bestanden, in plaats van het geven van hun
       inhoud.

    -I PATROON, --ignore=PATROON
       {--negeer=} Geef geen bestanden wiens naam het shellpatroon
       PATROON past (dit is niet een reguliere expressie), tenzij ze
       gegeven worden op de opdrachtregel. Zoals in de shell komt een
       `.' als eerste in een bestandnaam niet overeen met een wildcard
       {nl: joker} aan het begin van het patroon. Soms is het nuttig
       deze optie meerdere keren te geven, bijvoorbeeld:

       $ ls --ignore='.??*' --ignore='.[^.]' --ignore='#*'

       De eerste optie negeert namen met een lengte van drie of meer
       die starten met een `.', het tweede argument negeert alle twee-
       karakter namen startend met `.', behalve `..', en het derde
       argument negeert namen die starten met #.

    -L, --dereference
       {--verwijzing} Geef in een uitgebreide opgave, informatie (dat
       is, tijden en toestemmingen) over waar symbolische koppelingen
       naar verwijzen, in plaats van over de symbolische koppelingen
       zelf.

    -R, --recursive
       {--herhaaldelijk} Geef de inhoud van directories recursief.

  Welke informatie
    Deze opties beïnvloeden de informatie die `ls' geeft. Standaard worden
    alleen bestandnamen gegeven.

    -D, --dired
       {--gedirt} Geef in de uitgebreide opgave (`-l') vorm een extra
       regel na de hoofd uitvoer.

       //DIRED// BEG1 EIND1 BEG2 EIND2 ...

       De BEGN en EINDN zijn unsigned integers {nl: hele positieve
       getallen} die de byte positie van elk begin en eind van alle
       bestandnamen in de uitvoer bevatten. Dit maakt het makkelijk
       voor Emacs om de bestandnamen te vinden zonder fantasievolle
       zoekmethoden, ook als ze vreemde karakters zoals spaties of
       nieuweregels bevatten.

       Als directories recursief worden gegeven (`-R') voer dan een
       soortgelijke regel uit na elke subdirectorie:
       //SUBDIRED// FORMAT BEG1 EIND1 ...

       Geef uiteindelijk een regel in de vorm:
       //DIRED-OPTIONS// --quoting-style=WOORD
       Waar WOORD de quoting stijl is (zie "Opmaken bestandnamen",
       onder).

    -G, --no-group
       {--geen-groep} Voorkom afdrukken van groep informatie in de
       uitgebreide opgave. (Dit is standaard op sommige niet-GNU
       versies van `ls', dus voor overdraagbaarheid hebben we in deze
       optie voorzien.)

    -h, --human-readable
       {--menselijk-leesbaar} Voeg een grootheid-letter toe, zoals `M'
       voor megabytes, voor elke grootte. Eenheden van 1024 worden
       gebruikt, niet 1000; `M' staat voor 1.048.567 bytes. Gebruik de
       `-H' of de `--si' optie als eenheden van 1000 gewenst zijn.

    -H, --si
       Voeg een grootheid-letter toe, zoals `M' voor megabytes, voor
       elke grootte. (SI is het internationale systeem voor eenheden,
       die deze letters als voorvoegsels definieert). Eenheden van 1000
       worden gebruikt, niet 1024; `M' staat voor 1.000.000 bytes.
       Gebruik de `-h' of `--human-readable' optie als eenheden van
       1024 gewenst zijn.

    -i, --inode
       {--inode} Druk het inode-nummer af (ook wel het bestand serie-
       nummer genoemd, of -index nummer), van elk bestand, links van de
       bestandnaam (dit is een uniek identificatienummer voor elk
       bestand op een bepaald bestandsysteem).

    -l, --format=long, --format=verbose
       {--vorm={lang, praatgraag}} Druk in aanvulling op de naam van
       elk bestand: de bestandsoort, toestemmingen, aantal harde
       koppelingen, naam van de eigenaar, groep naam, grootte in bytes,
       en tijdstempel (standaard, de aanpassingstijd) af. Voor
       bestanden met een meer dan een half jaar oude tijd, of een tijd
       van meer dan een uur in de toekomst, bevat de tijdstempel het
       jaar, in plaats van de tijd op de dag.

       Voor elke directorie wordt het aantal blokken dat door de
       bestanden in die directorie wordt ingenomen op harde schijf
       gegeven vóór de bestanden zelf, in een regel met de vorm
       `totaal BLOKKEN'. De standaard blokgrootte is momenteel 1024
       bytes, maar dat kan opzij gezet worden (zie optie --block-size,
       onder). Het berekende BLOK aantal telt elke harde koppeling
       apart, maar er zijn argumenten te verzinnen waarom dit geen
       goede eigenschap is.

       De gegeven toestemmingen lijken op de symbolische mode
       specificatie, maar `ls' combineert meerdere bits in het derde
       karakter in elke set permissies als volgt:


       `s'  Als het `setuid' of `setgid' bit en de bijbehorende
           uitvoerbaarheid beiden zijn gezet.

       `S'  Als het `setuid' of `setgid' bit is gezet, maar de
           bijbehorende uitvoerbaarheid is niet gezet.

       `t'  Als het sticky {nl: plakkerige} bit en het "andere"
           uitvoerbare bit beide zijn gezet.

       `T'  Als het sticky bit is gezet, maar het "andere"
           uitvoerbare bit niet is gezet.

       `x'  Als het uitvoerbaar bit is gezet, en niets van het
           bovenstaande opgaat.

       `-'  Anders.

       Volgend op de toestemmings-bits is een enkel karakter dat
       aangeeft of er een alternatieve toegangsmethode opgaat voor het
       bestand. Wanneer dat karakter een spatie is, is er geen
       alternatieve toegangsmethode. Wanneer het een afdrukbaar
       karakter is (dat is, `+'), dan is er zo'n methode.

    -o   Produceer uitgebreide vorm directorie opgave, maar geef geen
       groep informatie. Dit is gelijk aan `--format=long' met
       `--no-group'. In deze optie werd voorzien voor gelijkvormigheid
       met andere versies van `ls'.

    -s, --size
       {--grootte} Druk de ruimte die elk bestand toegewezen is op de
       harde schijf links van de bestandnaam af. Dit is de schijfruimte
       verbruikt door het bestand, wat gewoonlijk een beetje meer is
       dan de grootte van het bestand, maar het kan minder zijn als het
       bestand gaten heeft.

       Normaal wordt de schijf-toewijzing afgedrukt in eenheden van
       1024 bytes, maar dat kan opzij gezet worden (zie --block-size).

       Voor bestanden die met NFS zijn gemount vanaf een HP-UX systeem,
       naar een BSD systeem, rapporteert deze optie groottes die de
       helft van de correcte waardes zijn. Op HP-UX systemen
       rapporteert het groottes die tweemaal groter zijn dan de
       correcte waardes voor bestanden die met NFS zijn gemount vanaf
       BSD systemen. Dit komt door een fout in HP-UX; het beïnvloedt
       het HP-UX `ls' programma ook.

  Uitvoer sorteren
    Deze opties veranderen de volgorde waarin `ls' de informatie sorteert
    die het uitvoert. Standaard wordt gesorteerd op karakter code (dat is,
    ASCII volgorde).

    -c, --time=ctime, --time=status, --time=use
       {--tijd={verander tijd, status, gebruik}} Als de uitgebreide
       opgave wordt gebruikt (dat is, `-l', `-o', druk de tijd af
       waarop de status veranderde (`ctime' in de inode), in plaats van
       de modificatie tijd. Wanneer de uitgebreide vorm niet wordt
       gebruikt, of expliciet op tijd wordt gesorteerd (`--sort=time'
       of `-t'), sorteer op status veranderingstijd.

    -f   Hoofdzakelijk zoals `-U': niet sorteren; geef de bestanden in de
       volgorde waarin ze zijn opgeslagen in de directorie. Maar ook:
       zet `-a' aan (geef alle bestanden), en zet `-l', `--color', en
       `-s' uit (als ze vóór `-f' werden opgegeven).

    -r, --reverse
       {--omkeren} Keer de volgorde van sorteren om, wat de
       sorteermethode ook is: geef bestanden in omgekeerde alfabetische
       volgorde, jongste eerst, kleinste eerst, of wat dan ook.

    -S, --sort=size
       Sorteer op bestand grootte, grootste eerst.

    -t, --sort=time
       {--sorteer=tijd} Sorteer op modificatie-tijd, (de `mtime' in de
       inode), nieuwste eerst.

    -u, --time=atime, --time=access
       Als een uitgebreide opgavevorm (dat is, `--format=long') wordt
       gebruikt, druk de laatste toegangstijd (de `atime' in de inode)
       af. Sorteer volgens toegangstijd wanneer expliciet gesorteerd
       wordt op tijd (`--sort=time' of `-t'), of bij het niet gebruiken
       van een uitgebreide opgavevorm.

    -U, --sort=none
       {--sorteer=niet} Sorteer niet; geef de bestanden in de volgorde
       waarin ze in de directorie staan (doe geen van de ongerelateerde
       zaken die `-f' doet). Dit is vooral handig voor de uitvoer van
       hele grote directories, omdat niet sorteren merkbaar sneller kan
       zijn.

    -v, --sort=version
       {--sorteer=versie} Sorteer op versie naam en nummer, laagste
       eerst. Het gedraagt zich als een standaard sorteer, behalve dat
       elke rij decimale cijfers numeriek wordt behandeld zoals in
       index/versie nummer (zie voor meer details "Versie sorteer
       details" onder).

    -X, --sort=extension
       {--sorteer=extensie} Sorteer de inhoud van een directorie op
       extensie (karakters na de laatste `.'); bestanden zonder
       extensie worden eerst gegeven

  Versie sorteer details
    Het versie-sorteren houdt rekening met het feit dat bestandnamen vaak
    indexen en/of versienummers bevatten. Standaard sorteren produceert
    vaak niet het soort volgorde dat mensen verwachten, omdat
    vergelijkingen karakter voor karakter worden gedaan. De versie-sorteer
    lost dat probleem op, en is vooral nuttig voor het surfen door
    directories die veel bestanden met indexen en/of versienummers
    bevatten.

      % ls -1       % ls -1v
      foo-zml-1.gz    foo-zml-1.gz
      foo-zml-100.gz   foo-zml-2.gz
      foo-zml-12.gz    foo-zml-6.gz
      foo-zml-13.gz    foo-zml-12.gz
      foo-zml-2.gz    foo-zml-13.gz
      foo-zml-25.gz    foo-zml-25.gz
      foo-zml-6.gz    foo-zml-100.gz

    Merk ook op dat numerieke delen met voorlopende nullen als fracties
    worden opgevat:

      % ls -1       % ls -1v
      abc-1.007.tgz    abc-1.007.tgz
      abc-1.012b.tgz   abc-1.01a.tgz
      abc-1.01a.tgz    abc-1.012b.tgz


  Algemeen uitvoer opmaken
    Deze opties beïnvloeden de verschijning van de algemene uitvoer.

    -1, --format=single-column
       {--vorm=enkele-kolom} Geef één bestand per regel. Dit is de
       standaard voor `ls' wanneer de standaarduitvoer geen terminal
       is.

    -C, --format=vertical
       {--vorm=verticaal} Geef bestanden in kolommen, verticaal
       gesorteerd. Dit is de standaard voor `ls' wanneer de
       standaarduitvoer geen terminal is. Dit is altijd de standaard
       voor de `dir' en `d' programma's. GNU `ls' gebruikt variabele
       breedte kolommen om zoveel mogelijk bestanden in zo weinig
       mogelijk regels te laten zien.

    --color[=WANNEER]
       {--kleur[=]} Bepaal of kleur gebruikt wordt om bestandsoorten te
       onderscheiden. WANNEER Kan weggelaten worden of, één van de
       volgende zijn:

       never {nooit} gebruik nooit kleur

       always {altijd} gebruik altijd kleur

       auto  {automatisch} gebruik alleen kleur als de
           standaarduitvoer een terminal is

       Opgeven van `--color' zonder WANNEER is gelijk aan
       `--color=always'.

    -F, --classify, --indicator-style=classify
       {--classificeer} {--aanmerken-stijl=classificeren} Voeg een
       karakter toe (een van */=@|) aan elk bestand dat zijn soort
       aangeeft. Geef reguliere bestanden die uitvoerbaar zijn een
       `*'. De bestandsoort-tekens zijn: `/' voor directories, `@'
       voor symbolische koppelingen, `|' voor FIFO's, `=' voor sockets,
       en niets voor reguliere bestanden.

    --full-time
       {--hele-tijd} Geef volledige datum en tijd in plaats van de
       standaard afkortingslogica. De vorm is gelijk aan de
       standaarduitvoer van `date'; het is niet mogelijk om dit te
       veranderen, maar u kunt de datum string eruitknippen met `cut'
       en het resultaat aan `date -d' geven.

       Dit is heel bruikbaar omdat de tijdstempel de seconden bevat.
       (Unix bestandsystemen bewaren bestand-tijdstempels alleen tot de
       dichtstbijzijnde seconde, dus deze optie geeft alle informatie
       die er is). Dit kan bijvoorbeeld helpen als je een Makefile hebt
       dat bestanden niet correct genereert.

    --indicator-style=WOORD
       {--aanmerken-stijl=} Voeg karakter merktekens toe in de stijl
       van WOORD aan ingang namen, als volgt:

       none  Voeg geen karakter merktekens toe; dit is de standaard

       file-type
           Voeg `/' toe voor directories, `@' voor symbolische
           koppelingen, `|' voor FIFO's, `=' voor sockets, en niets
           voor reguliere bestanden. Dit is gelijk aan de `-p' en
           `--file-type' opties.

       classify
           Voeg een `*' karakter toe aan uitvoerbare bestanden,
           gedraagt zich verder als `file-type'. Dit is gelijk aan
           de `-F' en `--classify' opties.

    --block-size=GROOTTE
       {--blok-grootte=} Gebruik GROOTTE-byte blokken. GROOTTE mag ook
       "human-readable", gelijk aan de optie `--human-readable'; of
       "si", gelijk aan de optie `--si' en `-H', zijn.

    -k, --kilobytes
       {--kilobytes} Gelijk aan --block-size=1024

    -m, --format=commas
       {--vorm=komma's} Geef bestanden horizontaal, zoveel als maar op
       een regel passen, gescheiden door `, ', (een komma en een
       spatie).

    -n, --numeric-uid-gid
       {--numerieke-uid-gid} Geef numerieke UIDs en GIDs in plaats van
       namen

    -p, --file-type, --indicator-style=file-type
       {--bestand-soort} {--aanmerken-stijl=bestand-soort} Voeg een
       karakter aan elk bestand toe dat zijn bestandsoort aangeeft.
       Dit is gelijk aan `-F', behalve dat uitvoerbaren niet worden
       gemerkt.

    -x, --format=across, --format=horizontal
       {--vorm=dwarsover} {--vorm=horizontaal} Geef bestanden in
       kolommen, horizontaal gesorteerd.

    -T KOLOMMEN, --tabsize=KOLOMMEN
       {--tabgrootte=} Neem elke tabulatiestop KOLOMMEN kolommen breed.
       De standaard is 8. `ls' Gebruikt tabulaties in de uitvoer waar
       mogelijk voor efficiëntie. Als KOLOMMEN nul is gebruikt `ls'
       geen tabulaties maar spaties.

    -w, --width=KOLOMMEN
       {--breedte=} Neem de schermbreedte KOLOMMEN kolommen. De
       standaard wordt van de terminal instellingen betrokken als
       mogelijk; anders wordt de omgevingsvariabele `COLUMNS' gebruikt
       als die is gezet; anders is de standaard 80.

  Opmaken bestandnamen
    Deze opties veranderen hoe bestandnamen zelf afgedrukt worden.

    -b, --escape, --quoting-style=escape
       {--escape} {--citeerstijl=escape} Citeer niet-grafische
       karakters in bestandnamen met alphabetische en octale backslash
       codes af, zoals in C {programmeertaal C}.

    -N, --literal
       {--letterlijk} Druk rauwe ingang namen (behandel o.a. controle
       karakters niet speciaal) af, citeer niet.

    -q, --hide-control-chars
       {--verstop-controle-karakters} Druk vraagtekens af in plaats van
       niet-grafische karakters in bestandnamen. Dit is de standaard
       als de uitvoer een terminal is en het programma `ls' is.

    -Q, --quote-name, --quoting-style=c
       {--citeer-namen} {--citeerstijl=c} Vervat bestandnamen in
       dubbele aanhalingstekens, en citeer niet-grafische karakters
       zoals in C.

    --quoting-style=WOORD
       {--citeerstijl=} gebruik citeerstijl WOORD om uitvoer namen te
       citeren. Het WOORD moet één van de volgende zijn:

       literal
           {letterlijk} Geef namen zoals ze zijn.

       shell {shell} Citeer namen voor de shell als ze shell
           metakarakters bevatten, of dubbelzinnige uitvoer zouden
           produceren.

       shell-always
           {shell-altijd} Citeer namen voor de shell, ook als ze
           normaal geen aanhalingstekens nodig hebben.

       c   {c} Citeer namen zoals voor `C' strings; dit is hetzelfde
           als de `-Q' en `--quote-names' opties.

       escape {escape} Citeer zoals voor `C', maar laat de omvattende
           dubbele-aanhalingstekens weg; dit is gelijk aan de `-b'
           en `--escape' opties.

       locale {locaal} Citeer zoals voor `C', maar gebruik de
           citeertekens van de huidige localiteit. De citeertekens
           voor de standaard localiteit zijn ``' en `''.


    --show-control-chars
       {--toon-controle-karakters} laat niet-grafische karakters zoals
       ze zijn. Dit is de standaard tenzij het programma `ls' heet en
       uitvoer naar een terminal gaat.

  Overige opties
    --help {--help} Geef een lijst van alle beschikbare opties en eindig
       succesvol.

    --version
       {--versie} Geef versie informatie en eindig succesvol.

    --   Na deze optie zijn alle argumenten bestandnamen, ook (juist) als
       ze met een streepje beginnen.

    -g   Genegeerd, voor compatibiliteit met Unix.

OMGEVING
    POSIXLY_CORRECT
       Deze variabele bepaald de gebruikte eenheden.

    LS_BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE
       Gebruikte standaard blokgrootte. `LS_BLOCK_SIZE' Heeft
       voorrang. Als POSIXLY_CORRECT gezet is en nóg de
       `LS_BLOCK_SIZE', nóg de `BLOCK_SIZE' variabelen zijn gezet, dan
       wordt de standaard blokgrootte 512. Als geen van bovenstaande
       omgevingsvariabelen zijn gezet wordt de standaard waarde 1024
       bytes.

    TABSIZE
       Als POSIXLY_CORRECT niet is gezet, bepaald TABSIZE het aantal
       karakters per tabulatie.

    COLUMNS
       De variabele COLUMNS (wanneer het een geheel decimaal getal
       bevat) bepaald de breedte van de uitvoer-kolommen (voor gebruik
       met de -C optie). Bestandnamen moeten niet afgehakt worden om ze
       in een meerdere kolommen vorm te laten passen.

    LS_COLORS
       Bepaald de kleuren die `ls' gebruikt, zie dircolors(1).

    LANG, LC_ALL, LC_COLLATE, LC_CTYPE, LC_MESSAGES, LC_TIME
       hebben de gebruikelijke betekenis

    TZ   De variabele TZ geeft de tijdzone voor tijd-strings van ls.

    QUOTING_STYLE
       Deze variabele wordt gebruikt om de standaardwaarde voor de
       --quoting-style optie te geven. Dit `valt' momenteel `door' naar
       "none", maar de auteurs hebben gewaarschuwd dat dit in de
       toekomst in "shell" kan veranderen.

AUTEURS
    Geschreven door Richard Stallman en David MacKenzie.

RAPPORTEER BUGS
    Rapporteer bugs bij <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
    Dit is vrije software; zie de broncode voor kopieer voorwaarden. Er is
    GEEN aansprakelijkheid; zelfs niet voor VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID
    VOOR EEN BEPAALD DOEL.

ZIE OOK
    dircolors(1).

    De korte handleiding voor ls is beschikbaar via `man -e kort 1 ls`.


VOLDOET AAN
    POSIX 1003.2. De volgende opties zijn POSIX opties:
    `-C', `-F', `-R', `-a', `-c', `-d', `-i', `-l', `-q', `-r', `-t', `-u',
    `-1', `--'.
    De overige opties zijn GNU-extensies.


VERTALING
    Dit is een handleiding van ls als gedistribueerd met fileutils 4.01,
    inclusief informatie uit de originele manpage en info-handleiding.
    Alles wat tussen `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet
    bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: ls.1,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $
GNU fileutils 4.01         May 2000               LS(1)