ls

LS(1)            General Commands Manual           LS(1)NÃV
    ls, dir, vdir - könyvtárak tartalmának listázása

ÃTTEKINTÃS
    ls [OPCIÃ]... [NÃV]...

LEÃRÃS
    Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan
    vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

    Ez a kézikönyv lap az ls GNU változatát dokumentálja. dir és
    vdir az ls változatai más alapértelmezett kimeneti formátummal.
    Ezek a programok a megadott fájlokat és könyvtárakat listázzák. A
    könyvtárak tartalma ABC szerint lesz rendezve. Az ls
    alapértelmezés szerint oszlopokba rendezett listát ad, függÅleges
    rendezéssel ha a kimenet egy terminál. Más esetben soronként egy
    nevet Ãr ki. A dir és a vdir alapértelmezés szerint hosszú
    formátumú listát adnak.

OPCIÃK
    -a, --all
       Minden könyvtárbeli fájlt listáz, beleértve a `.'-tal
       kezdÅdÅ nevűeket is.

    -b, --escape
       A fájlnevekben elÅforduló nemgrafikus karaktereket \xxx
       formában jelenÃti meg, ahol xxx helyén állhat betű vagy
       oktális szám. Ez a jelölés a nemgrafikus karakterek C-beli
       jelölösövel egyezik meg.

    -c, --time=ctime, --time=status
       A könyvtár tartalmát a fájlok státuszának
       megváltoztatási ideje szerint rendezi a módosÃtási idÅ
       helyett. Hosszú listázási forma esetén a státusz
       megváltoztatásának idejét Ãrja ki a módosÃtási idÅ
       helyett.

    -d, --directory
       A könyvtárakat a többi fájlhoz hasonlóan listázza
       ahelyett, hogy a tartalmukat listázná.

    -f   Nem rendezi a könytárak tartalmát, hanem a lemezen való
       tárolási sorrendjükben jelenÃti meg. Ugyanaz, mint -a és -U
       megengedése és -l, -s, és -t kikapcsolása.

    --full-time
       Az idÅket teljes formában jelenÃti meg a szokásos rövidÃtési
       szokások szerint.

    -g   Nincs funkciója, csak a Unix kompatibilitás miatt szerepel.

    -i, --inode
       A fájlnevek mellett bal oldalon megjelenÃti a fájl indexének
       számát.

    -k, --kilobytes
       A fájlméreteket (ha egyátalán listázásra kerülnek)
       kilobájtban adja meg. FelülbÃrálja a POSIXLY_CORRECT
       környezeti változó hatását.

    -l, --format=long, --format=verbose
       A fájlnevek mellett megadja a fájl tÃpusát, engedélyeit a
       kemény kötések (hard link) számát, a tulajdonos- és a
       csoportnevet, a méretet bájtokban és az idÅbélyeget, azaz a
       módosÃtási idÅt, hacsak nem más idÅt választottunk egy
       másik opcióval. Hat hónapnál régebbi, vagy a jelenleginél
       több mint egy órával késÅbbi idÅvel rendelkezÅ fájlok
       esetén az idÅbélyeg az évet tartalmazza a napon belüli
       idÅpont helyett.

    -m, --format=commas
       A fájlneveket sorfolytonosan, vesszÅkkel elválasztva
       listázza.

    -n, --numeric-uid-gid
       Az UID és GID értékeket numerikusan listázza a nevek
       helyett.

    -p   A fájlnevekhez egy tÃpusát jelzÅ karaktert fűz. (A
       könyvtárak nev után /-jelet.)

    -q, --hide-control-chars
       A nemgrafikus karakterek helyett kérdÅjeleket Ãr a
       fájlnevekbe.

    -r, --reverse
       A rendezést megfordÃtja.

    -s, --size
       A fájlok méretét is kijelzi. Alapértelmezés szerint ez 1
       kilobájtos egységekben értendÅ, hacsak nem a értéket adtunk
       a POSIXLY_CORRECT környezeti változónak. Ekkor 512 bájtos
       blokkok számÃtanak egységnek.

    -t, --sort=time
       A könyvtár tartalmát az idÅbélyeg szerint rendezi; az újabb
       fájlok kerülnek elÅbbre.

    -u, --time=atime, --time=access, --time=use
       A könyvtár tartalmát a fájlok utolsó elérési ideje
       szerint rendezi a módosÃtási idÅ helyett. Hosszú listázási
       forma esetén az utolsó elérés ideje kerül kiÃrásra a
       módosÃtási idÅ helyett.

    -x, --format=across, --format=horizontal
       Oszlopokba rendezetten dolgozik, vÃzszintes irányban rendez.

    -A, --almost-all
       A `.' és `..' könyvtárakon kÃvül minden fájlt listáz.

    -B, --ignore-backups
       Nem listázza a `~'-re végzÅdÅ fájlokat, hacsak nem a
       parancssorban adottak.

    -C, --format=vertical
       Oszlopokba rendezetten dolgozik, függÅleges irányban rendez.

    -F, --classify
       A fájlnevekhez egy, a fájl tÃpusát jelzÅ karaktert fűz.
       Szabályos végrehajtható fájl esetén ez egy `*'-jel,
       könyvtár esetén `/', szimbolikus kötés esetén `@', FIFO
       esetén `|', socketek esetén `=', más esetekben semmi.

    -G, --no-group
       Elhagyja a csoportra vonatkozó információk kijelzését
       hosszú listázáskor.

    -L, --dereference
       A szimbolikus kötések által mutatott fájlokat listázza a
       kötés listázása helyett.

    -N, --literal
       A fájlneveket pontosan adja vissza. (Ellentéte -b -nek.)

    -Q, --quote-name
       A fájlneveket idézÅjelek közé teszi és a nemgrafikus
       karaktereket a C nyelvnek megfelelÅen Ãrja ki.

    -R, --recursive
       Minden könyvtár tartalmát rekurzÃvan listázza.

    -S, --sort=size
       A könyvtár tartalmát fájlméret szerint rendezi; a nagyobb
       fájlok kerülnek elÅre.

    -U, --sort=none
       Nem rendezi a könyvtár tartalmát, hanem a lemezen való
       tárolás sorrendjében listázza Åket. Ezt az opciót azért
       nem -f -nek nevezik, mert a Unix ls -f opció szintén megengedi
       a -a -t és nem engedi -l, -s, és -t. Az eredeti Unix -f -je
       haszontalannak és azon csúnya dolgok csoportjába tartozónak
       tűnik, melyek olyan dolgokat kapcsolnak össze egy opcióban,
       melyeknek nincs közük egymáshoz. Mivel -U nem csinálja ezt,
       ezért más nevet kapott kompatibilitási okokból.

    -X, --sort=extension
       A könyvtárat a fájlok kiterjesztése alapján rendezi.
       (Kiterjesztés = az utolsó `.' utáni része a fájlnévnek.) A
       kiterjesztés nélküli fájlokat elÅre teszi.

    -1, --format=single-column
       Soronként egy fájlt listáz.

    -w, --width cols
       A képernyÅt cols oszlopszélességűnek tételezi fel. Az
       alapértelmezett értéket a terminál meghajtóprogramjából
       próbálja venni, ha nem sikerül, akkor a COLUMNS környezeti
       változó értékét használja, ha ez sincs beállÃtva, akkor
       80-nak veszi.

    -T, --tabsize cols
       A tabulátorjeleket cols oszlopszélességűnek tételezi fel.
       Alapértelmezés: 8.

    -I, --ignore pattern
       Nem listázza a pattern mintának megfelelŠfájlokat, hacsak
       nem adottak a parancssorban.

    --color, --colour, --color=yes, --colour=yes
       FájltÃpustól függÅen szÃnezi a fájlok nevét. Lásd az A
       KIMENET SZÃNEZÃSE fejezetet lentebb.

    --color=tty, --colour=tty
       Ugyanaz, mint --color de csak ha a szabványos kimenet egy
       terminál. Nagyon hasznos shell szkriptekben és `alias'
       parancsoknál, különösen ha a kedvenc tördelÅd (pager) nem
       támogatja a szÃnvezérlÅ kódokat.

    --color=no, --colour=no
       Kikapcsolja a szÃnezést. Ez az alapértelmezett. ElÅzÅ szÃnezÅ
       opció kikapcsolására szolgál.

    --help Használati útmutatót Ãr a szabványos kimenetre, majd kilép.

    --version
       A program verziójáról Ãr ki információt a szabványos
       kimenetre, majd kilép.

A KIMENET SZÃNEZÃSE
    A --color opció használatakor az ls jelen változata a kiÃrt
    fájlneveket kiszÃnezi a fájl tÃpusának megfelelÅen.
    Alapértelmezés szerint ez a szÃnezés csak a tÃpustól függ, és a
    használt kódok megfelelnek az ISO 6429 (ANSI) szabványnak.

    Az alapértelmezett szÃnezést felülbÃrálhatjuk a LS_COLORS (vagy
    LS_COLOURS) környezeti változóval. Ezen változó tartalmának
    formátuma emlékeztet a termcap(5) fájlformátumra: kettÅsponttal
    elválaszott kifejezések listája, ahol a kifejezések "xx=string"
    formátumúak. Itt "xx" egy kétkarakteres változónév, melyeket a
    következŠtáblázat tartalmaz alapértelmezett értékükkel együtt.

     no    0    Normális (nem fájlnév) szöveg
     fi    0    Szabályos fájl
     di    32   Könyvtár
     ln    36   Szimbolikus kötés
     pi    31   CsÅ (Named pipe, FIFO)
     so    33   Socket
     bd    44;37  Blokkos egység (Block device)
     cd    44;37  Karakteres egység (Character device)
     ex    35   Végrehajtható fájl
     mi    (none) hiányzó fájl (fi alapértelmezettje)
     or    (none) Ãrva szimbolikus kötés (ln alapértelmezettje)
     lc    \e[  Bal kód
     rc    m    Jobb kód
     ec    (none) Vég kód (lc+no+rc -t helyettesÃti)

    Csak azokat a változókat kell csatolni, melyek eltérnek az
    alapértelmezettÅl.

    A fájlnevek kiterjesztésük alapján is szÃnezhetÅek. Ez az LS_COLORS
    változóban állÃthatjuk be "*ext=string" formában. Például ISO
    6429 kódokat használva a "*.c=34" taggal a C forrásfájlokat kékkel
    jelenÃthetjük meg. Ez tehát minden .c-re végzÅdÅ fájlt kékre
    (34-es kód) szÃnez.

    A vezérlÅkarakterek C-stÃlusban (\-escaped jelöléssel) vagy stty
    -szerűen (a ^-jelöléssel) is Ãrhatók. A C-stÃlusban \e az Escape-t,
    \_ normális szóközt, \? a törlést jelenti. Továbbá a \ escpace-
    karakter használható a \, ^, : és = alapértelmezett
    értelmezésének felülbÃrálására.

    Mindegyik fájl az alábbi formában Ãródik ki: "<lc> <color code>
    <rc> <fájlnév> <ec>". Amennyiben <ec> nem definiált, akkor az "<lc>
    <no> <rc>" sorozat helyettesÃti. Ezt általában kényelmesebb
    használni, de kevésbé általános. A bal- jobb- és végkódok olyan
    módon állnak rendelkezésre, hogy ne kelljen újr és újra azonos
    ismétlÅdÅ részeket begépelni különleges terminálok esetén.
    Ãltalában nem is kell Åket megváltoztatni, csak akkor, ha a terminál
    nem használja az ISO 6429 szÃnsorozatokat.

    Ha a terminál az ISO 6429 szÃnkódokat használja, a tÃpuskódok
    összeállÃthatók (az lc, rc, és ec kódok kivételével)
    pontosvesszÅkkel elválasztoyy numerikus parancsokból. A leggyakoribb
    parancsoka:

     0   alapértelmezett szÃn visszaállÃtása
     1   világosabb szÃn
     4   aláhúzott szöveg
     5   villogó szöveg
     30   fekete elÅtér
     31   vörös elÅtér
     32   zöld elÅtér
     33   sárga (vagy barna) elÅtér
     34   kék elÅtér
     35   bÃbor elÅtér
     36   világoskék (cyan) elÅtér
     37   fehér (vagy szürke) elÅtér
     40   fekete háttér
     41   vörös háttér
     42   zöld háttér
     43   sárga (vagy barna) háttér
     44   kék háttér
     45   bÃbor háttér
     46   világoskék (cyan) háttér
     47   fehér (vagy szürke) háttér

    Nem minden parancs működik minden rendszeren és kijelzŠeszközön.

    Néhány terminálprogram nem értlemezi az alapértelmezett végkódot
    tökéletesen. Ha minden szöveg szines lesz egy könyvtárlistázás
    után, próbáld meg kicserélni a no és fi kódokat 0-ról a saját
    standard elÅ- és háttérszÃneidre.

HIBÃK
    BSD rendszereken a -s opció a pontos értékek felét adja azokra a
    fájlokra, melyek NFS-en keresztül HP-UX rendszerrÅl vannak beépÃtve
    (mount-olva). HP-UX rendszereken a pontos értékek kétszeresét adja
    az NFS-en keresztül beépÃtett BSD rendszerekrÅl. Ez a HP-UX
    hiányossága miatt van, amely a HP-UX saját ls programját is
    befolyásolja.

    Ha volna egyetlen standard az angol nyelvre, nem lenne szükség
    redundáns betűzés támogatására. (color, colour)

MAGYAR FORDÃTÃS
    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>FSF              GNU File Utilities             LS(1)