lseek

LSEEK(2)         Podręcznik programisty Linuksa         LSEEK(2)NAZWA
    lseek - zmiana pozycji w pliku dla odczytu/zapisu

SKŁADNIA
    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    off_t lseek(int fildes, off_t offset, int whence);

OPIS
    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Funkcja lseek zmienia przesunięcie dla deskryptora pliku fildes na
    wartość podaną w argumencie offset, zgodnie z dyrektywą whence w
    następujący sposób:

    SEEK_SET
       Przesunięcie jest ustawiane na offset bajtów.

    SEEK_CUR
       Przesunięcie jest ustawiane na aktualną pozycję plus offset
       bajtów.

    SEEK_END
       Przesunięcie jest ustawiane na rozmiar pliku plus offset bajtów.

    Funkcja lseek umożliwia ustawienie przesunięcia w pliku poza istniejący
    koniec pliku. Jeśli później w tym miejscu zostaną zapisane jakieś dane,
    to kolejne odczyty danych z luki zwrócą bajty zerowe (aż do czasu, gdy
    dane zostaną rzeczywiście w tej luce zapisane).

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Po pomyślnym zakończeniu lseek zwraca ustawione przesunięcie, liczone w
    bajtach od początku pliku. W przeciwnym wypadku zwracane jest (off_t)-1
    oraz ustawiane jest errno w sposób wskazujący rodzaj błędu.

BŁĘDY
    EBADF fildes nie jest otwartym deskryptorem pliku.

    ESPIPE fildes jest związany z potokiem, gniazdem, lub FIFO.

    EINVAL whence jest nieprawidłową wartością.

ZGODNE Z
    SVr4, POSIX, BSD 4.3

OGRANICZENIA
    urządzenie musi wspierać tę operację.

    Ograniczenia specyficzne dla Linuksa, to: użycie lseek na urządzeniu
    terminalowym zwraca ESPIPE. Inne systemy zwracają liczbę zapisanych
    znaków, używając SEEK_SET do ustawiania licznika. Niektóre urządzenia,
    np. /dev/null nie powodują wystąpienia błędu ESPIPE, ale zwracają
    wskaźnik o nieokreślonej wartości.

UWAGI
    Podczas konwersji starego kodu, należy podstawiać zamiast wartości whence
    następujące makra:

     stare  nowe
    0    SEEK_SET

    1    SEEK_CUR
    2    SEEK_END
    L_SET  SEEK_SET
    L_INCR SEEK_CUR
    L_XTND SEEK_END

    SVR1-3 zwracają long zamiast off_t, BSD zwraca int.

    Należy zauważyć, że deskryptory plików utworzone przez dup(2) i fork(2)
    współdzielą wskaźnik bieżącej pozycji w pliku, więc wykonywanie operacji
    typu "seek" na takich plikach może prowadzić do wyścigu.

ZOBACZ TAKŻE
    dup(2), fork(2), open(2), fseek(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU
    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia
    Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między
    powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub
    funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony
    podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 lseek

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można
    znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.Linux               2001-09-24              LSEEK(2)