memcpy

MEMCPY(3)        Podręcznik programisty Linuksa        MEMCPY(3)NAZWA
    memcpy - kopiuje obszar pamięci

SKŁADNIA
    #include <string.h>

    void *memcpy(void *dest, const void *src, size_t n);

OPIS
    Funkcja memcpy() kopiuje n bajtów z obszaru pamięci src do obszaru
    pamięci dest. Obszary te nie mogą na siebie nachodzić. Jeżeli obszary
    pamięci na siebie nachodzą, należy używać memmove(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Funkcja memcpy() zwraca wskaźnik do dest.

ATRYBUTY
    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w
    podręczniku attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │Interfejs Atrybut        Wartość │
    ├──────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │memcpy() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────┴────────────────────────┴─────────┘
ZGODNE Z
    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99, SVr4, 4.3BSD.

UWAGI
    Zignorowanie wymogu nienachodzenia na siebie obszarów pamięci jest
    źródłem istotnych błędów (Standardy POSIX i C jednoznacznie określają, że
    wykorzystanie memcpy() z nachodzącymi na siebie obszarami pamięciami daje
    niezdefiniowane zachowanie). Co więcej, w glibc 2.13 na niektórych
    platformach (w tym x86-64) przeprowadzana jest optymalizacja wydajności
    memcpy() obejmująca zmianę kolejności kopiowania bajtów z src do dest.

    Zmiana ta ujawniła poważne błędy w wielu aplikacjach przeprowadzających
    kopiowania na nachodzących obszarach pamięci. W poprzedniej
    implementacji, w której kolejność kopiowanych bajtów szczęśliwie ukrywała
    ten błąd, który odsłonił się po jej odwróceniu. W glibc 2.14 dodano
    wersjonowany symbol, dzięki czemu stare pliki binarne (zlinkowane z glibc
    w wersji wcześniejszej niż 2.14) korzystają z implementacji memcpy()
    która w sposób bezpieczny obsługuje przypadek nachodzących obszarów
    pamięci (udostępniając "starszą" implementację memcpy(), która była
    aliasem memmove(3)).

ZOBACZ TAKŻE
    bcopy(3), bstring(3), memccpy(3), memmove(3), mempcpy(3), strcpy(3),
    strncpy(3), wmemcpy(3)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.08 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Jarosław
    Beczek <bexx@poczta.onet.pl>, Andrzej Krzysztofowicz
    <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ
    ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.                15 września 2017 r.           MEMCPY(3)