memset

MEMSET(3)        Podręcznik programisty Linuksa        MEMSET(3)NAZWA
    memset - wypełnia obszar pamięci stałym bajtem

SKŁADNIA
    #include <string.h>

    void *memset(void *s, int c, size_t n);

OPIS
    Funkcja memset() wypełnia pierwszych n bajtów obszaru pamięci
    wskazywanego przez s stałym bajtem c.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Funkcja memset() zwraca wskaźnik do obszaru pamięci s.

ATRYBUTY
    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w
    podręczniku attributes(7).

    ┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │Interfejs              Atrybut        Wartość │
    ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │memset()               │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └─────────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z
    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99, SVr4, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE
    bstring(3), bzero(3), swab(3), wmemset(3)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Jarosław
    Beczek <bexx@poczta.onet.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.GNU               22 marca 2021 r.            MEMSET(3)