merge

MERGE(1)               2020               MERGE(1)NAZWA
    merge - trójstronne scalanie plików

SKŁADNIA
    merge [ opcje ] plik1 plik2 plik3

OPIS
    merge nanosi na plik1 wszystkie zmiany, które z pliku plik2 uczyniły
    plik3. Wynik normalnie trafia do plik1. merge przydaje się do łączenia
    poczynionych osobno zmian tego samego oryginału. Załóżmy, że plik2 jest
    oryginałem, a plik1 oraz plik3 niezależnymi modyfikacjami pliku2.
    Wówczas merge łączy obie zmiany.

    Jeśli zarówno plik1, jak i plik3 zawierają zmiany w tym samym wycinku
    wierszy, to występuje konflikt. W takim przypadku merge normalnie
    wypisuje ostrzeżenie i ujmuje konflikt pomiędzy dwa wiersze złożone z
    nawiasów ostrych <<<<<<< i >>>>>>>. Typowy konflikt wygląda tak:

       <<<<<<< plik A
       wiersze pliku A
       =======
       wiersze pliku B
       >>>>>>> plik B

    Jeśli wystąpiły konflikty, użytkownik powinien poprawić wynik ręcznie,
    usuwając jedną z alternatyw.

OPCJE
    -A   Wypisuje konflikty przy użyciu stylu -A programu diff3(1), jeśli
       jest on udostępniany przez diff3. Scala to wszystkie zmiany
       czyniące z pliku plik2 plik plik3 do pliku1 i tworzy najbardziej
       szczegółowe wyjście.

    -E, -e Te opcje określają style wypisywania konfliktów, które generują
       mniej informacji niż -A. Szczegóły można znaleźć w diff3(1).
       Domyślnie używane jest -E. Z opcją -e, merge nie ostrzega o
       konfliktach.

    -L etykieta
       Tę opcję można podać do trzech razy. Określa etykiety, które w
       raportach o konfliktach mają być użyte zamiast odpowiednich nazw
       plików. To znaczy, że merge -L x -L y -L z a b c tworzy wyjście
       wyglądające, tak jakby pochodziło z plików x, y i z, a nie z
       plików o nazwach a, b i c.

    -p   Wysyła wyniki na standardowe wyjście zamiast nadpisywania pliku1.

    -q   Tryb cichy. Nie ostrzega o konfliktach.

    -V   Wypisuje numer wersji programu.

DIAGNOSTYKA
    Kod zakończenia 0 oznacza pomyślnie ukończoną pracę, 1 napotkanie
    konfliktów, a 2 kłopoty.

IDENTYFIKACJA
    Autor: Walter F. Tichy.
    Data zmian strony podręcznika: 5.10.0; Data wydania: 20 października 2020
    r..
    Copyright © 2010-2020 Thien-Thi Nguyen.
    Copyright © 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 Paul Eggert.
    Copyright © 1982, 1988, 1989 Walter F. Tichy.

ZOBACZ TAKŻE
    diff3(1), diff(1), rcsmerge(1), co(1).

    Pełna dokumentacja RCS jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli program
    info(1) i RCS jest poprawnie zainstalowany, to polecenie

       info rcs

    powinno dać dostęp do pełnego podręcznika. Dodatkowo, strona internetowa
    RCS:

       http://www.gnu.org/software/rcs/

    zawiera odnośniki i informacje na temat ostatnich wydań, rozwoju itp.

BŁĘDY
    Zwykle nie ma sensu scalanie plików binarnych tak, jakby były tekstowymi,
    ale merge i tak próbuje to robić.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek
    Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.października              20                MERGE(1)