mkfifo

MKFIFO(1)           Polecenia użytkownika          MKFIFO(1)NAZWA
    mkfifo - tworzy FIFO (potoki nazwane)

SKŁADNIA
    mkfifo [OPCJA]... NAZWA...

OPIS
    Tworzy potoki nazwane (FIFO) o podanych NAZWACH.

    Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe
    dla krótkich.

    -m, --mode=TRYB
       ustawia TRYB uprawnień, zamiast domyślnego a=rw minus bity
       ustawione w umask

    -Z   ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux na domyślny

    --context=KONTEKST
       jak -Z lub jeśli poda się KONTEKST - ustawia kontekst
       bezpieczeństwa SELinux lub SMACK na KONTEKST

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR
    Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils:
    <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    O błędach tłumaczenia poinformuj przez
    <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE
    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL
    w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE
    mkfifo(3)

    Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/mkfifo>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) mkfifo invocation'


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.GNU coreutils 8.32         marzec 2020             MKFIFO(1)