mkfifo

MKFIFO(1)           Uživatelské příkazy           MKFIFO(1)JMÉNO
    mkfifo - vytváří pojmenované roury FIFO

POUŽITÍ
    mkfifo [VOLBA]... JMÉNO...

POPIS
    vytvoří pojmenované roury FIFO zadaného JMÉNA.

    Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.

    -m, --mode=PRÁVA
       nastaví přístupová PRÁVA, namísto umask a=rw

    -Z, --context=KONTEXT
       nastaví každému JMÉNU bezpečnostní kontext SELinuxu na KONTEXT

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

AUTOR
    Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB
    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL
    verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ
    ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE
    mkfifo(3)

    Úplná dokumentace pro mkfifo je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou
    správně nainstalovány programy info a mkfifo, měl by příkaz

       info coreutils 'mkfifo invocation'

    zpřístupnit kompletní manuál.GNU coreutils 7.0         říjen 2008             MKFIFO(1)