mkfs

MKFS(8)              Versio 1.9              MKFS(8)NIMI
    mkfs - luo Linux-tiedostojärjestelmän

YLEISKATSAUS
    mkfs [ -V ] [ -t tiedostojärjestelmätyyppi ] [ tj-valitsimet ] osio [
    lohkoa ]

KUVAUS
    mkfs:ää käytetään Linux-tiedostojärjestelmän luomiseen tietylle
    laitteelle, yleensä kiintolevyn osiolle. osio on joko laitenimi
    (esim. /dev/hda1, /dev/sdb2) tai liitoshakemisto ``mount point'' (esim.
    /, /usr, /home) tiedostojärjestelmää varten. lohkoa on
    tiedostojärjestelmää varten käytettävien lohkojen lukumäärä.

    mkfs:n palauttama paluukoodi on joko 0 onnistuessaan tai 1
    epäonnistuessaan.

    Oikeastaan mkfs on yksinkertaisesti käyttöliittymä erilaisille
    tiedostojärjestelmän luoville ohjelmille (mkfs.tj-tyyppi), joita on
    saatavilla Linuxille. Tiedostojärjestelmäkohtaista ohjelmaa haetaan
    ensin hakemistosta /etc/fs, sitten /etc ja lopulta hakemistoista, jotka
    löytyvät PATH-ympäristömuuttujasta. Tietoa
    tiedostojärjestelmäkohtaisia ohjelmia varten löytyy niiden
    ohjesivuilta.

VALITSIMET
    -V   Tulosta laajat toimintaselosteet sisältäen kaikki ajetut
       tiedostojärjestelmäkohtaiset komennot. Tämän valitsimen
       antaminen useammin kuin kerran estää kaikkien
       tiedostojärjestelmäkohtaisten komentojen suorittamisen.
       Tästä on hyötyä vain testaustarkoituksiin.

    -t tj-tyyppi
       Määritä luotavan tiedostojärjestelmän tyyppi. Jos mitään
       ei määritetä, tj:n tyyppi päätellään etsimällä osio
       /etc/fstab -tiedostosta ja käyttämällä sitä vastaavaa
       valintaa. Jos tyyppiä ei voida päätellä, käytetään
       oletustiedostojärjestelmää (tällä hetkellä minix).

    tj-valitsimet
       Tj-kohtaiset valitsimet, jotka välitetään varsinaiselle tj:n
       luovalle ohjelmalle. Useimmat tiedostojärjestelmän luovat
       ohjelmat tukevat, vaikkakaan eivät täydellä varmuudella,
       seuraavia valitsimia.

    -c   Tarkista laite viallisten sektoreiden (``bad sector'') varalta
       ennen tiedostojärjestelmän luomista.

    -l tiedostonimi
       Lue lista viallisista sektoreista tiedostosta tiedostonimi.

    -v   Tulosta laajat toimintaselosteet.

BUGIT
    Kaikkien yleisten valitsimien tulee edeltää tj-kohtaisia valitsimia,
    eikä niitä saa yhdistää tj-kohtaisten valitsimien kanssa. Eräät
    tiedostojärjestelmäkohtaiset ohjelmat eivät tue -v (puheliasta)
    valitsinta, eivätkä palauta merkitseviä paluuarvoja. Samoin eräät
    tj-kohtaiset ohjelmat eivät automaattisesti tunnista laitteen kokoa ja
    niille tulee määritellä lohkoa-parametri.

TEKIJÃT
    David Engel (david@ods.com)
    Fred N. van Kempen (waltje@uwalt.nl.mugnet.org)
    Ron Sommeling (sommel@sci.kun.nl)
    Ohjesivu on häpeämättömästi muokattu Remy Cardin versiosta
    ext2-tiedostojärjestelmälle.

KATSO MYÃS
    fsck(8), mkfs.minix(8), mkfs.ext(8), mkfs.ext2(8), mkfs.xiafs(8).Järjestelmähallinnan sovellu29.tsyyskuuta 1998            MKFS(8)