mkfs

mkfs(8)                                mkfs(8)Ä°SÄ°M
    mkfs - bir Linux dosya sistemi oluÅturur

KULLANIM
    mkfs [ -V ] [ -t dstürü ] [ ds-seçenekleri ] dosyasistemi
      [ blok-sayısı ]

AÃIKLAMA
    mkfs, genellikle sabit disklerde, Linux dosya sistemi oluÅturmak için
    kullanılır. dosyasistemi, dosya sistemi için, ya aygıtın adıdır
    (örneÄin: /dev/hda1, /dev/sdb2) ya da baÄlantı noktasının adıdır
    (örneÄin: /, /usr, /home). blok-sayısı olarak belirtilen seçenek
    ise dosya sisteminde kullanılacak blok sayısını belirtmek için
    kullanılır.

    Dosya sisteminin baÅarıyla oluÅturulması durumunda dönen deÄer 0;
    hata oluÅması durumunda ise 1'dir.

    Aslında, mkfs, Linux içinde bulunan çeÅitli dosya sistemi
    yapıcıları için bir önyüzdür (mkfs.dstürü). Dosya sistemine
    özgü oluÅturma araçları çeÅitli dizinler altında aranır.
    ÃrneÄin: /sbin, /sbin/fs, /sbin/fs.d, /etc/fs, vs. (tam liste derleme
    iÅlemi esnasında tanımlanır ama en azından /sbin ve /sbin/fs bu
    listede mevcuttur) ve son olarak PATH çevre deÄiÅkeninde listelenen
    dizinlere bakılır. Ayrıntılı bilgi için dosya sistemlerine özgü
    oluÅturma araçlarının kılavuz sayfalarına bakınız.


SEÃENEKLER
    -V   Ayrıntılı bir çıktı verir. Bu çıktıda,
       çalıÅtırılmıŠolan bütün dosya sistemine özgü
       komutları belirtir. Bu seçeneÄin bir kereden fazla
       belirtilmesi, dosya sistemine özgü komutların
       yürütülmesini engeller. Bu durum sadece sınama amaçlı
       olarak kullanıma uygundur. Bunun dıÅında bir faydası yoktur.

    -t dstürü
       OluÅturulacak dosya sisteminin türü belirtilir. Åayet bu
       seçenek belirtilmemiÅse, öntanımlı dosya sistemi oluÅturulur
       (güncel olarak: ext2).

    ds-seçenekleri
       Gerçek dosya sistemi oluÅturucusuna gönderilen dosya sistemine
       özgü seçenekler belirtilir. Herhangi bir garantisi olmamakla
       birlikte aÅaÄıdaki seçenekler pek çok dosya sistemi
       tarafından desteklenir:

       -c   Dosya sistemini oluÅturmadan önce, aygıtı bozuk
           bloklar bakımından kontrol eder.

       -l dosyaismi
           dosyaismi ile belirtilen dosyadan bozuk blokların
           listesini okur.

       -v   Ayrıntılı bir çıktı verir.

YAZILIM HATALARI
    Bütün genel seçenekler önceden belirtilmeli ve dosya sistemine
    özgü seçenekler ile harmanlanmaMAlıdır. Bazı dosya sistemlerine
    özgü yazılımlar -v (ayrıntılı çıktı) seçeneÄini desteklemez
    ve geçerli çıkıŠkodları üretmezler. Ayrıca bazıları da aygıt
    boyutunu kendiliklerinden tanıyamazlar ve blok parametrelerinin
    belirtilmesi gerektiriler.


YAZANLAR
    David Engel <david (at) ods.com>
    Fred N. van Kempen <waltje (at) uwalt.nl.mugnet.org>
    Ron Sommeling <sommel (at) sci.kun.nl>
    Bu kılavuz sayfası, utanmadan, Remy Card'ın ext2 dosya sistemi için
    olan sürümünden uyarlanmıÅtır.


Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    fs(5), badblocks(8), fsck(8), mkdosfs(8), mke2fs(8), mkfs.ext2(8),
    mkfs.minix(8), mkfs.msdos(8), mkfs.xfs(8), mkfs.xiafs(8).


ÃEVÄ°REN
    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003

                                    mkfs(8)