mkfs

MKFS(8)           Administracja systemem           MKFS(8)NAZWA
    mkfs - buduje linuksowy system plików

SKŁADNIA
    mkfs [opcje] [-t typ] [opcje-systemu-plików] urządzenie [rozmiar]

OPIS
    Ten interfejs do mkfs jest przestarzały. Proszę korzystać z narzędzia
    mkfs odpowiedniego dla danego systemu plików: mkfs.<typ>

    mkfs is used to build a Linux filesystem on a device, usually a hard disk
    partition. The device argument is either the device name (e.g.,
    /dev/hda1, /dev/sdb2), or a regular file that shall contain the
    filesystem. The size argument is the number of blocks to be used for the
    filesystem.

    The exit status returned by mkfs is 0 on success and 1 on failure.

    W rzeczywistości mkfs jest po prostu interfejsem do różnych poleceń
    budujących systemy plików (mkfs.typ-systemu-plików) dostępnych w
    Linuksie. Polecenie budowanie odpowiednie dla danego typu systemu
    plikowego wyszukiwane jest tylko w zmiennej środowiskowej PATH. Proszę
    przeglądnąć strony podręcznika właściwe dla poleceń budowania konkretnych
    systemów plików, aby dowiedzieć się więcej.

OPCJE
    -t, --type typ
       Określa typ tworzonego systemu plików. Jeśli nie podano, używany
       jest domyślny (obecnie ext2).

    opcje-systemu-plików
       Opcje specyficzne dla danego systemu plikowego, jakie mają zostać
       przekazane do faktycznego polecenia tworzenia systemu plików.

    -V, --verbose
       Wyświetla w trybie szczegółowym, włącznie ze wszystkimi opcjami
       specyficznymi dla danego systemu plików, jakie są wykonywane.
       Podanie tej opcji więcej niż raz, zapobiega wykonywaniu
       jakichkolwiek poleceń specyficznych dla danego systemu plików.
       Jest to przydatne tylko do testowania.

    -V, --version
       Wyświetla informacje o wersji i wychodzi (Opcja -V wyświetli
       informacje o wersji tylko gdy jest jedynym parametrem, w
       przeciwnym wypadku zachowa się jak --verbose).

    -h, --help
       Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

BŁĘDY
    Wszystkie opcje ogólne muszą poprzedzać i nie mogą być łączone z opcjami
    specyficznymi dla systemu plików. Niektóre z programów tworzących systemy
    plików nie rozpoznają automatycznie wielkości urządzania i wymagają
    podania parametru rozmiar.

AUTORZY
    David Engel (david@ods.com)
    Fred N. van Kempen (waltje@uwalt.nl.mugnet.org)
    Ron Sommeling (sommel@sci.kun.nl)
    Niniejsza strona podręcznika została bezwstydnie zaadaptowana z wersji
    Remy'ego Carda do systemu plików ext2.

ZOBACZ TAKŻE
    fs(5), badblocks(8), fsck(8), mkdosfs(8), mke2fs(8), mkfs.bfs(8),
    mkfs.ext2(8), mkfs.ext3(8), mkfs.ext4(8), mkfs.minix(8), mkfs.msdos(8),
    mkfs.vfat(8), mkfs.xfs(8)

DOSTĘPNOŚĆ
    The mkfs command is part of the util-linux package and is available from
    https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek
    Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ
    ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.util-linux            czerwiec 2011             MKFS(8)