mknod

mknod(1)          Kullanıcı Komutları          mknod(1)Ä°SÄ°M
    mknod - blok veya karakter özel dosyalarını oluÅturur

KULLANIM
    mknod [seçenek] isim tür [ana alt]

AÃIKLAMA
    isim özel dosyasını belirtilen türde oluÅturur.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar, kısa seçenekler
    için de zorunludur.

    -m, --mode=kip
       İzin kiplerini ayarlar (tıpkı chmod gibi) ama a=rw gibi ya da
       izin maskesi olarak deÄil.

    --help Bu yardım metnini görüntüler ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

    ana ve alt aygıt numaraları tür b,c,u iken belirtilmelidir, p türü
    ile kullanılmaz. ana ve alt aygıt numaraları 0x veya 0X ile
    baÅlıyorsa onaltılık tabanda, 0 ile baÅlıyorsa sekizlik tabanda,
    aksi takdirde onluk tabanda belirtildiÄi varsayılır. tür Åunlardan
    biri olabilir:

    b   bir blok (tamponlu) özel dosyası oluÅturur.

    c, u  bir karakter (tamponsuz) özel dosyası oluÅturur.

    p   bir FIFO oluÅturur.

YAZAN
    David MacKenzie tarafından yazılmıÅtır.


GERÄ°BÄ°LDÄ°RÄ°M
    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.


TELÄ°F HAKKI
    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koÅullarına baÄlı kalarak
    kopyalarını yeniden daÄıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiÄi
    ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÄ°LÄ°RLÄ°ÄÄ° veya
    ÅAHSÄ° KULLANIMINIZA UYGUNLUÄU için bile garanti verilmez.

Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    mknod(2)

    mknod komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak
    mevcuttur. Åayet info ve mknod yazılımları düzgün bir Åekilde
    sisteminizde mevcutsa, aÅaÄıdaki komut ile bu kılavuzu
    görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils mknod

ÃEVÄ°REN
    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, AÄustos 2004

    Kasım 2006'da güncellendi.

coreutils 6.5           Kasım 2006             mknod(1)