mknod

MKNOD(1)          General Commands Manual          MKNOD(1)NÃV
    mknod - blokk- vagy karakter-specifikus fájlok készÃtése

ÃTTEKINTÃS
    mknod [kapcsolók] név {bc} nagyobb kisebb
    mknod [kapcsolók] név p

    GNU kapcsolók (legrövidebb forma): [-m mód] [--help] [--version]
    [--]

LEÃRÃS
    Az mknod létrehoz egy FIFO-t (elnevezett csÅ), egy karakter- vagy
    blokkspecifikus fájlt a megadott névvel.

    A különleges fájl háromszorosan (boole-logikai, egész, egész)
    tárolja a fájlrendszer. A boole-logikai választ a karakterspecifikus
    és blokkspecifikus fájl között. A két egész a nagyobb és a
    kisebb eszköz száma.

    Ãgy egy különleges fájl szinte semmit sem foglal a lemezen, és csak
    az operációs rendszerrel való kapcsolatra használatos, nem pedig
    adatok tárolására. Gyakran a különleges fájlokat az
    hardvereszközökkel (mint például lemez, szalagos egység, tty,
    nyomtató) vagy az operációs rendszer szolgáltatásaival (pl.
    /dev/null, /dev/random) hozzák összefüggésbe.

    Blokkspecifikus fájlok általában lemezszerű eszközök (ahol az
    adat adott blokkszámként érhetÅ el és jelentÅs, hogy rendelkezik
    blokk-gyorsÃtással (cache)). Minden egyébb eszköz karakterspecifikus
    fájl. (Réges régen csak egy eltérés volt a kettŠközt: a
    karakterspecifikus I/O fájlok nem voltak bufferelve, mÃg a
    blokkspecifikus fájlok igen.)

    Az mknod parancs az, amellyel ilyen tÃpusú fájlok készÃthetÅk.

    A nevet követÅ argumentum határozza meg a fájl tÃpusát:

       p   FIFO

       b   blokkspecifikus (bufferelt) fájl

       c   karakterspecifikus (nem bufferelt) fájl

    Az mknod GNU változata engedélyezi az u (`unbuffered': magyarul nem
    bufferelt) kapcsolót, mint a c szinonÃmáját.

    Blokk- vagy karakterspecifikus fájl készÃtésekor a fájltÃpus után
    a nagyobb és kisebb eszközszám megadása kötelezŠ(decimálisan,
    vagy 0-val kezdve oktálisan; a GNU változat szintén engedélyezi a
    hexadecimális értékadást, amelynek 0x-el kell kezdÅdnie).
    Alapértelmezésként az elkészült fájlok módja 0666 (`a+rw') mÃ‐
    nusz a umask-kal megadott bitek.

KAPCSOLÃK
    -m mód, --mode=mód
       beállÃtja az elkészÃtett fájlok módját mód-ra, amely
       jellegzetesen which can be symbolic as in chmod(1)-os
       formátumú és az alapértelmezett módot használja
       kiindulási pontként.

GNU SZABVÃNYOS KAPCSOLÃK
    --help KiÃrja a használati útmutatót a szabványos kimenetre, és
       kilép.

    --version
       KiÃrja a verziószámot a szabványos kimenetre, és kilép.

    --   Lezárja az opciók listáját.

MEGFELELÃS
    A POSIX nem Ãrja azt, hogy ez a parancs nem portolható, de a FIFO-k
    létrehozásához az mkfifo(1) használata ajánlott. Az SVID
    rendelkezik /etc/mknod paranccsal, amely a fenti szintaxist használja,
    de nem rendelkezik mód kapcsolóval.

MEGJEGYZÃSEK
    Az (1.3.22-es vagy újabb verziójú) Linux rendszereken a
    /usr/src/linux/Documentation/devices.tex tartalmaz egy eszközlistát
    az eszköznévrÅl, tÃpusról, nagyobb és kisebb számokról.

    Ez a kézikönyvoldal a fileutils-4.0 csomagban található mknod
    használatát Ãrja le; más változatok kissé különbözhetnek ettÅl.
    JavÃtások és hozzáfűzések az aeb@cwi.nl cÃmre küldhetÅk. A
    programmal kapcsolatos hibabejelentést a fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu
    cÃmen lehet tenni.

LÃSD MÃG
    chmod(1), mkfifo(1), mknod(2)

MAGYAR FORDÃTÃS
    Fehér -Aries- János <aries@vlug.vein.hu>GNU fájl segédprogramok 4.0  1998. november            MKNOD(1)