mmap

MMAP(2)         Linux Programmeurs Handleiding         MMAP(2)NAAM
    mmap, munmap - leg-uit of de-leg-uit bestanden of aparaten in het
    werkgeheugen

OVERZICHT
    #include <unistd.h>
    #include <sys/mman.h>

    caddr_t mmap(void *start, size_t lengte, int prot , int vlaggen, int
    bi, off_t positie);

    int munmap(void *start, size_t lengte);

BESCHRIJVING
    De mmap functie vraagt om lengte bytes uit te leggen vanaf positie in
    het bestand (of ander object) opgegeven door bi in het werkgeheugen,
    bij voorkeur op adres start. Dit laatste adres is alleen een wenk en
    wordt gewoonlijk opgegeven als 0. De daadwerkelijke plaats waar het
    object uit gelegd wordt, wordt teruggegeven door mmap. Het prot
    argument beschrijft de verlangde geheugen bescherming. Het heeft de
    bits

    PROT_EXEC {bescherm voer-uit} Pagina's mogen uitgevoerd worden.

    PROT_READ {bescherm lees} Pagina's mogen gelezen worden.

    PROT_WRITE {bescherm schrijf} Pagina's mogen geschreven worden.

    PROT_NONE {bescherm niks} Pagina's zijn niet toegankelijk.

    De vlaggen grootheid geeft het soort uit-gelegd voorwerp, uit-leg
    keuzes en of gemaakte aanpassingen op de geïnterpreteerde kopieerde
    pagina persoonlijk voor het proces zijn of dat ze gedeeld worden met
    andere verwijzingen. Het heeft bits

    MAP_FIXED {kaart vast} Kies geen verschillend adres dan het
         opgegevene. Als het opgegeven adres niet gebruikt kan
         worden zal mmap falen. Als MAP_FIXED wordt opgegeven moet
         start een meervoud van de paginagrootte zijn. Gebruik van
         deze keuze wordt ontmoedigd.

    MAP_SHARED {kaart gedeeld} Deel deze uit-legging met alle andere
         processen die dit voorwerp uit-leggen.

    MAP_PRIVATE
         {kaart persoonlijk} Maak een persoonlijke kopieëring-bij-
         schrijven {"copy-on-write"} uit-legging.

    Je moet precies één van MAP_SHARED of MAP_PRIVATE opgeven.

    De bovenstaande drie vlaggen worden beschreven in POSIX.1b (eerder
    POSIX.4). Linux kent ook MAP_DENYWRITE {kaart weiger schrijf},
    MAP_EXECUTABLE {kaart uitvoerbare} en MAP_ANON(YMOUS) {kaart anoniem}

    De mmap {geheugen de-uit-leg} systeem aanroep schrapt de uitleggingen
    voor het opgegeven adres interval, en veroorzaakt dat verdere
    verwijzingen naar adressen binnen het interval een ongeldige geheugen
    verwijzing geven.


TERUGGEEF WAARDE
    Bij success geeft mmap een pointer naar een uit-gelegd gebied. Bij
    falen wordt -1 teruggegeven en errno wordt naar behoren gezet. Bij
    success geeft mmap 0 terug, bij falen -1 en errno wordt gezet
    (waarschijnlijk naar EINVAL).

FOUTEN
    EBADF {slechte bi} bi is geen geldige bestandindicator (en
       MAP_ANONYMOUS was niet gezet).

    EACCES {toegang} MAP_PRIVATE {kaart persoonlijk} werd gevraagd, maar bi
       is niet open voor lezen. Of MAP_SHARED werd gevraagd en
       PROT_WRITE is gezet, bi is niet open voor schrijven.

    EINVAL {ongeldig} We houden niet van start of lengte of positie.
       (o.a., ze zijn te groot of niet opgelijnd met een PAGESIZE
       {pagina grootte} grens.

    ETXTBUSY
       {text bezig} MAP_DENYWRITE {kaart weiger schrijf} werd gezet
       maar het voorwerp opgegeven door bi is open voor schrijven.

    EAGAIN {opnieuw} Het bestand was vergrendelt of teveel geheugen was
       vergrendelt.

    ENOMEM {geen geheugen} Geen geheugen is beschikbaar.

VOLDOET AAN
    SVr4, POSIX.1b (eerder POSIX.4), 4.4BSD. Svr4 beschrijft aanvullende
    fout codes ENXIO en ENODEV.

ZIE OOK
    getpagesize(2) {krijg pagina maat}, msync(2) {geheugen harmonizeer},
    shm_open(2) {?}, B.O. Gallmeister, POSIX.4, O'Reilly, pag. 128-129 en
    389-391.


VERTALING
    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen
    `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: mmap.2,v 1.2 2005/01/31 09:44:37 wouter Exp $Linux 1.3.86           12 April 1996             MMAP(2)