more


on suodin tekstisivujen lukemiseen näytöllinen kerrallaan.
Tämä versio on erityisen alkeellinen. Käyttäjien
tiedoksi, että sisältää ‐emuloinnin ja laajoja
parannuksia. Komentorivivalitsimet on kuvattu alla.
Valitsimia otetaan myös ympäristömuuttujasta (varmista,
että niitä edeltää (’’‐’’)), mutta komentorivivalitsimet
kumoavat ne. Tämä valitsin määrittelee kokonaisluvun,
joka on näytön koko (riveinä). opastaa käyttäjää
viesteillä "[Press space to continue, ’q’ to quit.]" ja
"[Press ’h’ for instructions.]" eikä piippaa, kun
väärää näppäintä painetaan. tavallisesti käsittelee
merkin (form feed) erikoismerkkinä ja pysähtyy joka rivin
jälkeen, joka sisältää merkin. Valitsin estää
tämän. laskee loogisesti eikä näytön rivejä (eli
pitkiä rivejä ei rivitetä). Ei skrollaa. Tyhjentää
näytön ja näyttää tekstin vasta sitten. Ei skrollaa.
Tulostaa joka näytöllisen ylhäältä alas ja tyhjentää
joka rivin sitä mukaa, kun se näytetään. Puristaa useat
tyhjät rivit yhdeksi riviksi. Estää alleviivauksien
näkymisen. ‐valitsin määrittelee merkkijonon, jota
etsitään ennen kuin kukin tiedosto näytetään. Aloita
riviltä numero Vuorovaikutteiset komennot perustuvat
editoriin Joitakin komentoja voi edeltää desimaaliluku k
alla olevissa kuvauksissa. ^X tarkoittaa ctrl‐X. Help:
näyttää yhteenvedon komennoista. Jos unohdat kaikki muut
komennot, muista tämä. Näyttää seuraavat k riviä
tekstistä. Oletuksena nykyinen näytön koko. Näyttää
seuraavat k riviä tekstistä. Oletuksena nykyinen näytön
koko. Argumentista tulee uusi oletus. Näyttää seuraavat
k riviä tekstistä. Oletus 1 rivi. Argumentista tulee
uusi oletus. Skrollaa k riviä. Oletus nykyinen
skrollauskoko, aluksi 11. Argumentista tulee uusi oletus.
Poistu ohjelmasta. Hyppää eteenpäin k riviä tekstissä.
Oletus 1. Hyppää eteenpäin k näytöllistä tekstissä.
Oletus 1. Hyppää taaksepäin k näytöllistä tekstissä.
Oletus 1. Siirry paikkaan, mistä edellinen haku
aloitettiin. Näytä nykyinen rivinumero. Etsi
säännöllisen lausekkeen k:s esiintyminen. Oletus 1.
Etsi k:s esiintyminen viimeisestä säännöllisestä
lausekkeesta. Oletus 1. Aja <cmd> alishellissä.
Käynnistä /usr/bin/vi nykyisellä rivillä.
Uudelleenkirjoita näyttö. Siirry seuraavaan tiedostoon k.
Oletus 1. Siirry edelliseen tiedostoon k. Oletus 1.
Näytä nykyisen tiedoston nimi ja rivinumero. Toista
edellinen komento. käyttää seuraavia
ympäristömuuttujia, jos ne ovat olemassa: Tällä
muuttujalla voi asettaa suosikkivalitsimet. Nykyinen
käytössä oleva komentotulkki (normaalisti asetetaan
ympäristömuuttujalla shell sisäänkirjautumisen
yhteydessä). Määrittelee päätteen tyypin. More
käyttää tätä saadakseen päätteen käsittelyyn
tarpeelliset ominaispiirteet käyttöön. Eric Shienbrood,
UC Berkeley
Modified by Geoff Peck, UCB to add underlining, single

               ‐2‐


spacing
Modified by John Foderaro, UCB to add ‐c and MORE
environment variable komento ilmestyi Tämä man‐sivu
dokumentoi 5.19 (Berkeley 6/29/88), mikä on nykyisin
käytössä Linux‐yhteisössä. Dokumentointi tuotettiin
käyttämällä useita muita versioita man‐sivusta ja
tutkimalla lähdekoodia.